Real Time News
for Human Resources Governance

Schandaal met sjoemelsoftware bij transporteurs

In 6 van 17 gecontroleerde camions is een verborgen toestelletje ontdekt dat draadloos inwerkt op de digitale tachograaf om rijtijd om te zetten in rusttijd. Zo kunnen de chauffeurs langer rijden dan toegestaan. De speuractie vond plaats in twee provincies; waarschijnlijk wordt zij uitgebreid naar de rest van het land.

Sjoemelsoftware die rijtijd omzette in rusttijd ontdekt in vrachtwagens (De Standaard)

Klaar voor inspectie psychosociale risico's?

De inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk gaan effectief controleren of werkgevers in orde zijn met hun verplichtingen inzake burn-out en andere psychosociale risico's. Securex legt uit wat die verplichtingen precies inhouden en hoe u sancties kunt voorkomen.

Psychosociale risico’s op het werk - De inspecteurs gaan op pad! (Securex)

Werkgevers krijgen inspectie over burn-out (HR Alert, 16 juni 2016)

Werkgevers krijgen inspectie over burn-out

Elke werkgever moet burn-out en andere psychosociale aandoeningen bij zijn medewerkers proberen te voorkomen. Die wet bestaat nu bijna twee jaar maar er werd nog niet op gecontroleerd. Directeur-generaal Paul Tousseyn van Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft in gesprekken met media aangekondigd dat vanaf nu effectief wordt nagegaan of de werkgevers in orde zijn.

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (FOD Werk)

RSZ betaalt 3 jaar Milquet-boetes terug

Goed nieuws voor de vele duizenden werkgevers die indertijd de "Milquet-boete" voor onvoldoende opleidingspanningen hebben betaald. Hoewel de Raad van State enkel een arrest velde over 2009, heeft de RSZ beslist de verdere rechtsgang niet af te wachten en ook de betaalde boetes voor 2008 en 2010 spontaan terug te betalen. Wellicht gebeurt dat via kredietnota's. Dat meldt de UCM.

Over 2011, het enige resterende jaar, is nog geen beslissing gevallen.

Om enorme bedragen gaat het niet, maar alle beetjes helpen. De UCM rekent voor dat een typische KMO met 20 werknemers voor de drie jaren samen 1200 euro terugkrijgt.

Amendes pour "efforts de formation insuffisants" : l'UCM a gagné, l'ONSS rembourse (UCM)

Lees ook U mag Milquet-boetes 2009 terugvorderen (HR Alert, 24 maart 2016)

Wat doen wanneer geld verdwijnt uit kassa

Hoe kan een werkgever reageren wanneer hij vaststelt dat de kassa van een werknemer tekorten vertoont? Wat telt is of het om een "lichte, toevallige fout" gaat, of om een terugkerend probleem, of om zuivere diefstal. Tot de mogelijke sancties behoren terugbetaling, inhouding op het loon, ontslag en boetes. Tekst en uitleg bij Partena Professional.

Vraag aan een expert: Wat kan je als werkgever doen wanneer de kassa van je werknemer een tekort vertoont? (Partena Professional)

Alles over acties tegen fraude en dumping

Hoe de 7 sociale inspectiediensten in 2016 de sociale fraude en de sociale dumping zullen bestrijden, staat uitgelegd in het 90 pagina's omvattende actieplan van staatssecretaris Tommelein. Tot de doelwitten behoren bijvoorbeeld "de cooperatieve vennootschappen van Bulgaren en Roemenen die honderden landgenoten aan het werk zetten onder een vals statuut van zelfstandigheid".

U kan het Actieplan 2016 dowloaden.

Toelichting staat onder meer in Meer controles sociale dumping in 2016 (Lexalert)

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

VTM Nieuws van maandag 15/02

"NIEMAND KANDIDAAT? Dan krijgt iedereen een smartphone" (HLN.be)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.