Real Time News
for Human Resources Governance

Geen re-integratieboete voor meeste werkgevers

Werkgevers met minder dan 50 personeelsleden zullen ontsnappen aan de boete van 800 euro als ze weinig of geen inspanningen leveren om hun langdurig zieken terug aan de slag te krijgen. Een politiek akkoord daarover wordt vandaag voorgelegd op de ministerraad. Dat schrijft De Standaard. De sanctie was bedoeld als stok achter de deur om de re-integratie van langdurig zieken te bevorderen.

Kmo’s die zieke werk weigeren, riskeren geen boete (De Standaard)

Nieuw: apps die u beschermen tegen sjoemelaars

Met de app "Check Limosa" ziet u ogenblikkelijk of de buitenlandse werknemer of zelfstandige die zijn diensten aanbiedt, correct en geldig aangemeld is in Limosa. De app "Check inhoudingsplicht" toont of een medecontractant/onderaannemer waarvoor u hoofdelijk aansprakelijk bent, fiscale en/of sociale schulden heeft. Beide mobiele onlinediensten van de overheid zijn operationeel.

Check Limosa: de mobiele onlinedienst om het L1-bewijs te controleren (socialsecurity.be)

Inhoudingsplicht is nu snel en mobiel te checken (socialsecurity.be)

Aan zelfstandige kan u geen tuchtclausule opleggen

Opgelet wanneer u in de samenwerking met een zelfstandige tuchtsancties voorziet bij ondermaatse dienstlevering. Volgens Cassatie wijst dit op een gezagsverhouding, en moet er dus geherkwalificeerd worden naar een arbeidsovereenkomst. Uitzondering zijn de gevallen waarin het sanctierecht inherent is aan de uitoefening van het beroep en door een wet is opgelegd.

Cassatie: bestaan disciplinaire regeling sluit kwalificatie zelfstandige samenwerking uit (Ella)

Fiscus verlaagt 200 nettolonen per dag

In vijf maanden tijd heeft de fiscus bij 30.000 werknemers loonbeslag gelegd om onbetaalde boetes te innen. Dat schrijft De Standaard. De methode wordt zelfs toegepast voor verkeersboetes. Pas na vijf betalingsuitnodigingen en aanmaningen stuurt de belastingdienst een brief naar de werkgever. Als de werkgever weigert mee te werken, riskeert hij zelf een straf.

Minder loon voor wie boetes niet betaalt (De Standaard)

RSZ geeft u 24 uren om uw schulden te betalen

Vanaf 1 januari 2017 zal de werkgever die onbetwiste schulden heeft bij de RSZ een dwangbevel ontvangen dat hem 24 uren geeft om te betalen. Betaalt de werkgever niet, dan kan de RSZ overgaan tot beslag. Het gaat om niet-betaalde bijdragen, bijdrage-opslagen, verwijlinteresten en forfaitaire vergoedingen. Deze nieuwe aanpak vervangt de dagvaarding voor de rechtbank.

RSZ gaat dwangbevel gebruiken voor inning van niet betaalde bijdragen (Securex)

Sociale inspectie: ken uw plichten... en uw rechten

Vaak kondigt de sociale inspectie aan wanneer zij bij u langs komt en welke documenten u gereed moet leggen. U heeft dan niet alleen plichten, maar ook rechten. Zo mag u onder meer een ander tijdstip voorstellen en extra informatie vragen over de omvang van de controle. Van die rechten maken de werkgevers te weinig gebruik, vindt Group S.

Aangekondigde controle van de sociale inspectie: wat zijn de rechten en plichten van de werkgever? (Group S)

Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag

Eén misstap - 55 euro in eigen zak steken - is geen dringende reden als de persoon al 22 jaar trouwe en onberispelijke dienst heeft, zo vond het Arbeidshof. Maar Cassatie floot het Hof terug. Rechters moeten vaststellen of de fout een onherstelbare vertrouwensbreuk veroorzaakte; het komt hen niet toe, na te gaan of de sanctie in verhouding staat.

Eén kleine misstap na 22 jaar onberispelijke dienst kan je je job kosten (SoCompact, pdf, 1 blz)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.