Real Time News
for Human Resources Governance

Controles op telewerk verlengd en verstrengd

Het zou stil moeten zijn op de wegen, maar dat is niet het geval. De SIOD verlengt daarom de flitscontroles op het verplicht thuiswerken in de tertiaire sector tot eind februari, een maand langer dan oorspronkelijk gepland. Bovendien zullen de inspectiediensten repressiever optreden. Een inbreuk kan een werkgever forse geldboetes kosten.

COVID-19: verlenging van de flitscontroles op telewerk in de tertiaire sector (februari 2021) (Partena Professional, met tips over hoe je je kan voorbereiden op een inspectie)

Corona : blijf in uw kot! Ook om te telewerken (Ella / SD Worx)

Arbeidsinspectie blijft aandringen op thuiswerk (WoltersKluwer)

Nieuwe covid-19 regels voor werkgevers

Een plots uit de lucht gevallen ministerieel besluit legt nieuwe corona-spelregels vast voor de werkgevers. Enkele punten daaruit:

  • de telewerkplicht wordt verlengd tot 1 maart 2021
  • de inspectiediensten mogen de naleving van de quarantaineplicht verifiëren
  • alle betrokkenen moeten een negatief testverslag kunnen voorleggen
  • sinds dinsdag 12 januari is het bijhouden van een register verplicht voor alle werkgevers en gebruikers die werknemers of zelfstandigen tewerkstellen die in het buitenland wonen of verblijven en die tijdelijk in België worden tewerkgesteld
  • de werknemer of zelfstandige uit het buitenland moet een negatieve covid-test voorleggen die minder dan 72u voor de aanvang van zijn werkzaamheden in België is afgenomen.

Wijziging MB van 28 oktober 2020: verplichtingen voor tijdelijke tewerkstelling van werknemers (of zelfstandigen) die in het buitenland wonen of verblijven (FOD Werk)

12 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (Belgisch Staatsblad)

Snelheidsboete terugvorderen, of RSZ en fiscus eisen hun deel

In Brussel gaat het snelheidsboetes regenen. Sinds enkele dagen is vrijwel de hele stad een Zone 30. Voor een overtreding begaan tijdens de werkuren is de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de boete. Als je de boete betaalt en daarna niet doorrekent aan de haastige medewerker, kloppen de RSZ en de fiscus aan de deur. Een interessante toelichting bij Securex.

Brussel ‘Stad 30’: uw werknemer wordt geflitst, wie betaalt de boete? (Securex)

Strengere controles op telewerk

Om de gevreesde derde corona-golf in de kiem te smoren, zullen de ruim 1000 arbeidsinspecteurs nog scherper controleren of en hoe de werkgever de telewerkplicht in de praktijk brengt. Zij zullen in detail nagaan voor welke functies thuiswerken effectief wordt geïmplementeerd. "Minstens tot mei zullen strikte maatregelen nodig blijven."

Controle op naleving coronamaatregelen door bedrijven wordt opgevoerd (Attentia)

Corona-werkloosheid: hoe de RVA fictieve tewerkstelling opspoort

Je kan niet zomaar iemand aanwerven en hem/haar morgen tijdelijk werkloos stellen. Sinds wanneer iemand in dienst moet zijn, en onder welke voorwaarden, staat uitgelegd op blz. 10 en 11 van de corona-faq van de RVA. Alles wat nieuw is, en dat is behoorlijk wat, staat geel gemarkeerd in de jongste versie.

FAQ Corona Tijdelijke Werkloosheid (RVA, pdf, 86 blz., rechtstreekse download)

Ventilator in toiletten? Zware inbreuk

Een werkgever die de corona-preventiemaatregelen op de werkplek niet respecteert, riskeert bij betrapping ernstige sancties. De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een indicatieve lijst van zwaarwichtige inbreuken opgesteld. Die is behoorlijk gedetailleerd.

Preventie maatregelen ter bestrijding van de pandemie: welke zijn de zwaarwichtige inbreuken? (Securex)

Checklist preventie COVID 19 gebaseerd op de Generieke Gids (FOD Werk, pdf, 6 blz., rechtstreekse download)

Mailadressen niet geschrapt? 15.000 euro boete

De Europese privacywet verplicht de werkgever de e-mailaccounts te schrappen van medewerkers die het bedrijf verlaten. Een medische kmo die dat niet deed, kreeg een boete van 15.000 euro. Intussen is er ook het Schrems II arrest van het Europees Hof van Justitie. Dit arrest verbiedt het opslaan van persoonsgegevens in databanken die in de VS worden beheerd. Steunend op dit arrest, zijn privacy-voorvechters begonnen bedrijven voor de rechter te brengen.

GDPR, ook in tijden van corona hyperrelevant (Acerta)

Europees Comité voor gegevensbescherming publiceert veelgestelde vragen over arrest van HvJ-EU in C-311/18 (Schrems II) (pdf, 7 blz., rechtstreekse download)

Ander nieuws van de dag

Viroloog Peter Piot: 'Dit is ‘the big one’. En ik vrees dat er nog gaan komen' (De Tijd, podcast, ook te beluisteren via deze link)

COVID-19: compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 (RSZ)

Vanaf volgende week anonieme coronacontroleurs (De Standaard): 40 ambtenaren van de FOD Volksgezondheid zullen met politiebevoegdheid de naleving van de coronaregels controleren en boetes uitschrijven, 750 euro voor de overtredende handelaar en 250 euro voor zijn klant

Gedeeltelijke lockdown: het is zinloos theaters en filmzalen te sluiten als ondernemingen elementaire sanitaire maatregelen met de voeten treden (ABVV): de vakbond eist dat "ambitieuzer, strenger en veeleisender wordt gereageerd op onverantwoord gedrag" 

Consensus sociale partners over omkadering alternatieve wijzen van stemming (Attentia)

Coronavirus: Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om een andere reden dan de coronacrisis vanaf 1 september – welke formaliteiten? (UPDATE) (Group S): voor de periode van 21 tot 30 oktober zal de sms die een werknemer krijgt van de contacttracing door de RVA aanvaard worden als voorlopig quarantaine-attest

Werknemers stellen zich de ‘post-covid’ wereld van werk voor (ManpowerGroup): een 8-landenonderzoek legt bloot wat de werknemers willen in het post-coronatijdperk: jobzekerheid, een hybride werkmodel, solidariteit en een vaardighedenrevolutie

Coronavirus : compensatie van werkgeversbijdragen voor bepaalde werkgevers (Horeca, evenementen en kermisattracties) (Partena Professional)

Laat uw aanvullend pensioen niet verstoren door corona (Netto / De Tijd): zelfstandigen die gebruik maken van de mogelijkheid om hun sociale bijdragen later te betalen, kunnen na een beslissing van de regering deze week toch hun aanvullend pensioen blijven opbouwen. Voor de Individuele Pensioentoezegging wordt nog een oplossing gezocht

Hoe passief mag je blijven als de sociale inspectie vragen stelt?

Wanneer kunnen sociale inspecteurs iemand dwingen zijn computerpaswoord bekend te maken? Op welk moment verandert een gebrek aan bereidwilligheid (zwijgrecht) in een strafbaar gebrek aan medewerking? Een interessante stand van zaken door advocaat en hoogleraar Chris Persyn. Heb je tijd, check dan ook de 10 meest gestelde vragen op de Cautius hompepage.
 
Silence is golden. Over zwijgrecht, medewerking en tegenwerking bij sociale inspectie (Cautius Advocaten)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.