Real Time News
for Human Resources Governance

Verplicht thuiswerken: de details

Socialsecurity.be vat samen wat een werkgever moet doen om de verplichting tot telethuiswerk scrupuleus na te leven. De focus ligt op de verplichte maandelijkse aangifte. Te noteren: een nieuwe aangifte is niet vereist indien er niets gewijzigd is. Wanneer de inspectiediensten op bezoek komen, zal elke werknemer zijn aanwezigheid  moeten verantwoorden.

Telewerk – Toelichting bij de verplichte aangifte met betrekking tot telewerk - coronamaatregel (socialsecurity.be)

Ander nieuws van de dag

Coronavirus: verlenging akkoorden grensarbeid (Partena Professional)

Rekenhof vernietigend over aanpak langdurig zieken (De Standaard): de re-integratie is in werkelijkheid een ontslagmachine (wat de vakbonden al lang beweren), en de regering beschikt zelfs niet over de meest elementaire informatie om het beleid te evalueren of bij te sturen

Actieweek van controles op seizoenarbeiders: nog veel werk aan de winkel (SIOD): de meerderheid van de bezochte bedrijven in de land- en tuinbouw was niet in orde. Tot de vastgestelde onregelmatigheden behoren onder meer detacheringen door bedrijven die in hun zogezegde thuisland niet bestaan, lonen onder het minimumloon en niet-naleving van de minimale arbeidsvoorwaarden

Gratis psychologische bijstand voor zelfstandigen: bel naar 0800 300 25 (Partena Professional)

Moet ik al het personeel onder dezelfde arbeidsvoorwaarden overnemen? (NSZ)

Register buitenlandse werkkrachten nog steeds verplicht

De werkgevers die tijdelijk een beroep doen op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen, blijven wel degelijk verplicht een register aan te leggen en ter beschikking te houden voor de inspectie. Eerder was daarover wat onduidelijkheid gerezen. De werkgever moet onder meer het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) van de betrokkenen verifiëren.

Corona: register buitenlandse werknemers bestaat nog steeds (SD Worx)

ELA pakt eerst groene sectoren aan

17 miljoen EU-burgers werken in een andere lidstaat. Dat is twee keer zoveel als 10 jaar geleden. Om over hun sociale rechten te waken is een nieuwe instelling opgericht: de European Labour Authority (ELA). De eerste actie is een gecoördineerde inspectie van de seizoenarbeid in de landbouw in juni. De Belgische inspectiediensten, samenwerkend binnen de SIOD, nemen eraan deel.

Opgelet: flitscontroles groene sectoren vervroegd naar juni 2021 (Partena Professional)

European Labour Authority (ELA)

Veel corona-overtredingen op werkvloer

De regeringen hadden aangekondigd dat de controle op de naleving van de corona-maatregelen op de werkvloer strakker zou worden. De cijfers over één enkele week (de eerste van de paasvakantie) werden vrijgegeven. Van ruim 1700 bedrijven in Vlaanderen bleken er 582 in overtreding te zijn. Dat leidde onder meer tot één bedrijfssluiting en 76 gerechtelijke procedures. De thuiswerkverplichting werd goed nageleefd.

Bijna een op de drie bedrijven volgt coronaregels niet (Het Nieuwsblad)

Verplicht online telewerk-register

Zaterdagavond verschijnt op socialsecurity.be een app. Daarin moet elke onderneming per bedrijfsvestiging en op maandbasis aangeven hoeveel werknemers aanwezig mogen zijn om de taken te vervullen die onmogelijk zijn met telewerken. Volgens minister van Werk Dermagne zal dit de controles vergemakkelijken. Hij gebruikte Twitter om de maatregel bekend te maken. Het aantal contacten op de werkvloer minimaal maken is bedoeld om een harde lockdown te voorkomen.

Twitter-account van Pierre-Yves Dermagne

Lees ook:

Nieuwe klap voor veel handelaars, overtreding telewerkplicht strenger bestraft (lijst van de jongste maatregelen, HR Alert, 24 maart 2021)

Meer controle op telewerk en twee tests per week voor medewerkers die niet telewerken (Attentia)

Werkplek blijft corona-broeihaard, thuiswerkplicht strenger gecontroleerd

In een maand tijd is het aantal mensen dat van thuis uit werkt gedaald van 40 naar 35%. Maar van alle actieve corona-uitbraken kan 40% herleid worden tot het kantoor of de werkomgeving. Daarom zijn sinds gisteren de controles op het verplichte telewerken opnieuw verscherpt. In de eerste twee maanden van het jaar werd bij 28% van de gecontroleerde werkgevers een inbreuk vastgesteld.

Permanent telewerk in dalende lijn: meer mensen naar het werk omdat het “veiliger” is (Het Nieuwsblad)

Strengere controles op verplicht telewerken: ‘Toename in uitbraken op het werk brengt versoepelingen in gevaar’ (De Standaard)

Telenet gaat voor blijvend telewerk en schrapt kantoorruimte (hln.be): tot maximaal 60% van de arbeidstijd, berekend per kwartaal, mogen de werknemers werken van eender waar in de EU

Professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement: welke vergoeding? (Partena Professional)

Resultaten flitscontroles januari en februari (SIOD)

Ander nieuws van de dag

Sociale inspectie: covid-inspectie in je bedrijf? Dit mag je verwachten (Randstad)

Arbeidshof Antwerpen - arrest van 13 januari 2021: op vraag van 5 vakbonden vernietigde het Arbeidshof een bepaling in de sector-cao van de scheikundige nijverheid. Een groot aantal bedienden "kaderlid" noemen, zal niet meer helpen om het aantal personeelsvertegenwoordigers te beperken, zij moeten worden meegeteld

41% van de werknemers was geen enkele dag ziek in 2020 (SD Worx)

Thuiswerken doet minder complimenten krijgen (Protime)

Ford moet 100.000 euro betalen aan arbeiders uit Genk die bediendenwerk deden (Knack): de twee "arbeiders" pikten het niet dat zij geen groepsverzekering kregen. Het arrest van Cassatie helpt 100 andere pseudo-"arbeiders" niet, omdat zij al een proces hadden moeten opstarten toen het eenheidsstatuut nog niet bestond

Bonusfeest bij flitshandelaar Flow Traders door corona: 7,7 miljoen voor de top, 5 ton voor werknemers (De Volkskrant): een half miljoen euro, zoveel bedroeg gemiddeld de eindejaarsbonus voor elk van de 550 (!) werknemers van een Amsterdamse beurshandelaar

Ander nieuws van de dag

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: laat ons weten of u werknemers tewerkstelt in het kader van ECOSOC (Partena Professional)

Vraag het Vlaams beschermingsmechanisme aan voor de maanden januari en februari 2021 (EasyPay Group)

Schoonmaaksector: flitscontroles op komst in maart 2021 (Ella / SD Worx)

Vlaanderen maakt enthousiast kennis met ... bedrijfsbossen (Forest Fwd): bedrijven kunnen nu ook een bos laten aanleggen en leasen, een "goede daad" waarvan het personeel profiteert en dat Vlaanderen helpt de klimaatdoelstellingen te halen

Controles op telewerk verlengd en verstrengd

Het zou stil moeten zijn op de wegen, maar dat is niet het geval. De SIOD verlengt daarom de flitscontroles op het verplicht thuiswerken in de tertiaire sector tot eind februari, een maand langer dan oorspronkelijk gepland. Bovendien zullen de inspectiediensten repressiever optreden. Een inbreuk kan een werkgever forse geldboetes kosten.

COVID-19: verlenging van de flitscontroles op telewerk in de tertiaire sector (februari 2021) (Partena Professional, met tips over hoe je je kan voorbereiden op een inspectie)

Corona : blijf in uw kot! Ook om te telewerken (Ella / SD Worx)

Arbeidsinspectie blijft aandringen op thuiswerk (WoltersKluwer)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.