Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Checklists. Wat kan een sociaal inspecteur u, als werkgever of werknemer, tijdens een controle vragen? (SIOD): de inspectiediensten stelden een checklist op voor de elektrotechnische sector en de uitvaartsector; die van de metaal- en technologiesector kreeg een update

31 maart 2023: einde van sommige steunmaatregelen (Partena Professional): denk onder meer aan het vaccinatieverlof en de tijdelijke aanpassing van de voor beslag of overdracht vatbare loongedeelten

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Accuria): zeer gedetailleerd

Boete van de werknemer betaald door de werkgever : voordeel van alle aard ? (Group S)

Binnenkort nieuwe ontslagregeling voor statutairen bij Vlaamse lokale besturen? (Acerta)

Voorkom dat je een "verzwaard risico" wordt

Bedrijven die drie jaar op rij significant meer arbeidsongevallen laten optekenen dan het gemiddelde van hun sector, krijgen in de toekomst het stempel van "verzwaard risico". Daar zijn boetes aan verbonden. Mensura legt uit hoe je kan voorkomen dat jouw bedrijf dat stempel opgedrukt krijgt. Fedris stelt de volledige lijst van risico-indexen per NACE-code ter beschikking en legt ook in detail uit wat de wetgeving over het verzwaard risico inhoudt.

Verzwaard risico voor arbeidsongevallen: neem tijdig actie (Mensura): een leidraad om financiële sancties te voorkomen

Verzwaard risico (Fedris): gedetailleerde wegwijs in de wet

Risico-indexen van de activiteitssectoren en van de privésector 2019-2021 (Fedris, pdf, 15 blz.)

Loonbeslag voor verkeersboetes

De FOD Financiën zal via beslag op het loon de kleinere verkeersboetes kunnen innen van overtreders die halsstarrig weigeren te betalen op de normale manieren. Zware overtreders zullen ook in de toekomst voor de rechter komen. Naast loonbeslag krijgt Financiën nog andere mogelijkheden om wanbetalers van verkeersboetes toch te pakken te krijgen. Eén ervan is de inbeslagname van het voertuig.   

FOD Justitie en FOD Financiën werken samen voor meer verkeersveiligheid (FOD Justitie)

Klokkenluiderswet: deadline 15 februari

De klokkenluiderswet is verschenen in het Staatsblad. Ondernemingen en organisaties vanaf 250 werknemers moeten dus op 15 februari 2023 - over minder dan twee weken - in orde zijn. Dit geldt ook voor kmo's in de financiële sector. De Belgische wet gaat overigens een stap verder dan wat Europa voorschrijft.

15 februari 2023: dwingende deadline voor intern klokkenluiderskanaal komt dichtbij (SD Worx)

Lees ook: Bevoegde autoriteiten voor externe meldingen klokkenluiders (SD Worx)

Maatregel tegen zwartwerk in bedrijvenschoonmaak

Binnenkort zal een elektronisch systeem vereist zijn om de aanwezigheid (aankomst, pauzes, vertrek) te registreren van alle werknemers die bezig zijn bedrijfsgebouwen te reinigen of er onderhoudswerken te verrichten. De nieuwe verplichting staat in de programmawet van 26 december 2023. Het is nu wachten op het koninklijk besluit.

Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en schoonmaakactiviteiten (Liantis)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.