Real Time News
for Human Resources Governance

De wettelijke feestdagen voor 2010 zijn vastgelegd

[Nvdr: gecorrigeerde tekst] Serviam meldt dat de 10 wettelijke feestdagen in 2010 als volgt zijn vastgelegd: 1 januari, 5 april (Paasmaandag), 1 mei, 13 mei (Hemelvaart), 24 mei (Pinkstermaandag), 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november en 25 december.

1 mei en 25 december vallen op een zaterdag, 15 augustus op een zondag. Voor deze feestdagen dient u dus een vervangende vrije dag te bepalen.

Denk aan de bijzondere bijdrage voor de groepsverzekering

Als u voor uw werknemers een groepsverzekering heeft afgesloten, bijv. ter vervanging van ecocheques in PC 218, mag u niet uit het oog verliezen dat de in principe sociaal en fiscaal vrijgestelde en aftrekbare premie toch onderworpen is aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86%. Uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin de premiestortingen werden uitgevoerd, moet de som van deze bijzondere bijdrage aan de RSZ worden gestort. Details via de hyperlink NL hieronder of bij uw sociaal secretariaat.

CO2-taks op firmawagens daalt voor het eerst

Binnenkort gaat de CO2-taks op firmawagens lichtjes omlaag, zo meldt Attentia. Het is de eerste daling ooit, en ze is een gevolg van de negatieve inflatie in de recente periode. Voor een dieselwagen die 154 gram CO2 per kilometer uitstoot, zal vanaf 1 januari 2010 een bijdrage verschuldigd zijn van 72,15 euro per maand, dat is 46 cent minder dan dit jaar.

Op 1 juli was er al een daling van de kilometervergoeding voor personeel dat zijn eigen wagen gebruikt voor dienstopdrachten (zie hierover dit artikel in HRG Alert)

Geen bedrijfsvoorheffing voor schoolverlaters

Als u in het laatste kwartaal een schoolverlater aanwerft, zal u tot 31 december in principe geen bedrijfsvoorheffing hoeven in te houden. De jongere zal immers geen belasting verschuldigd zijn over 2009 omdat hij slechts enkele maanden een inkomen heeft gehad. Welke schoolverlaters in aanmerking komen, kunt u verifiëren via de onderstaande link NL of FR.

"Dubbele" bedrijfsvoorheffing: details over intrestbonificatie

Werkgevers die gebruik maakten van het tijdelijke uitstel van de betaling van bedrijfsvoorheffing, en daardoor vanaf oktober geconfronteerd worden met "dubbele" betalingen, kunnen zich genoodzaakt zien een lening aan te gaan. De Staat springt bij met een intrestbonificatie. Het tarief en andere modaliteiten van deze bonificatie zijn zopas verschenen in het Staatsblad. Details via de hyperlinks NL of FR hieronder.

Van loonstijging gaat soms drie kwart naar de Staat

Het deel van een salarisverhoging dat verdwijnt naar de Staat en de Sociale Zekerheid is nog groter dan men denkt. Het kan tot ongeveer 75 procent oplopen. De verklaring is dat de Staat nog een tweede keer langs de kassa passeert, wanneer men met het extra loon goederen of diensten aankoopt waarop indirecte belastingen worden geheven (BTW en accijnzen, bijv.).

Tot deze behoorlijk deprimerende vaststelling komt VKW Metena, de denktank van de Vlaamse christelijke werkgevers. De cijfers staan in hun Septembernota. U kunt de nota downloaden via de onderstaande hyperlink.

Intentie om te discrimineren bij aanwerving is strafbaar

Het Arbeidshof van Brussel heeft het kantelpoortenbedrijf Feryn veroordeeld omdat het publiek zijn intentie kenbaar had gemaakt om geen jobkandidaten van Marokkaanse afkomst aan te werven. Details via de link NL of FR hierna. In eerste aanleg was Feryn vrijgesproken. In het proces in beroep volgden de raadsheren evenwel het advies van het Europese Hof van Justitie.

In een gelijkaardige zaak was eerder ook een slotenbedrijf uit Gent veroordeeld.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.