Real Time News
for Human Resources Governance

Slechts 1 op 2 vindt dat zijn baas hem inspireert

09/06/2010

Zeven op tien van de Belgische werknemers zegt tevreden te zijn over de manier waarop zijn baas leiding geeft. Dat blijkt uit een studie door Securex. Als men in detail gaat, zijn de cijfers evenwel minder rooskleurig. Slechts één op twee ziet zijn baas werkelijk als een voorbeeld. 52% voelt dat zijn baas hem inspireert, 54% ziet in zijn baas een coach. De categorie die de meeste kritiek heeft op zijn leidinggevenden zijn de vastbenoemde ambtenaren. Merkwaardig is dat de globale tevredenheid in Vlaanderen groter is. Details via deze link en via NL hieronder.

Nieuw: boete als u bedrijfsvoorheffing te laat betaalt

Werkgevers die hun bedrijfsvoorheffing te laat betalen, riskeren voortaan een boete van 10% van het bedrag, zo weet Serviam+ te melden. De boete zal minimum 50 en maximum 1.250 euro bedragen per periode van bedrijfsvoorheffing, de eerste overtreding uitgezonderd. Naast deze nieuwe administratieve boete blijft de nalatigheidsinterest verschuldigd.

De belastingadministratie zal de eerste overtreding vaststellen vanaf de periode waarin de inkomsten van februari 2010 toegekend worden. De eerste inkohieringen van de bedrijfsvoorheffing met een administratieve boete zullen voorzien zijn voor juli 2010. Overtredingen in verband met vorige periodes worden niet meegerekend.

Niet iedereen mag crisiswerkloosheid verlengen

Opgelet: de verlenging van de crisiswerkloosheid voor bedienden tot 30 september 2010 verandert niets aan het feit dat er per bediende een maximum geldt voor het volledige kalenderjaar 2010. Met andere woorden, u zat misschien al aan de limiet. Klik op NL voor uitleg over de manier waarop u de berekening moet maken.

Nieuw stelsel van "vervangende ondernemer"

17/05/2010

Een ondernemer met het statuut van zelfstandige kan zich voortaan laten vervangen door een andere zelfstandige. Dit nieuwe stelsel is terug te vinden in de jongste Wet houdende diverse bepalingen. De bedoeling is een oplossing te bieden wanneer een zelfstandige ondernemer door uitzonderlijke omstandigheden een tijd lang niet zelf zijn zaak kan runnen. Details via NL.

Werkgevers met veel bedienden zien verzuimkost stijgen

In het crisisjaar 2009 waren de arbeiders minder vaak ziek dan in 2008. Maar deze daling werd tenietgedaan door een toename van de langdurige ziekten bij de bedienden. Wellicht steeg hun werkdruk doordat de bedrijven zelden vervangers aanwerven voor bedienden die met (crisis-)tijdskrediet gaan. Het eindresultaat was een lichte toename van de globale kost van het ziekteverzuim. Meer info via NL en via deze hyperlink.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen. Nederland scoort in deze achtlanden-studie het best wat de vitaliteit betreft, Duitsland het slechtst. Klik op NL voor details en voor twee whitepapers. De whitepapers bevatten commentaren van HR-directeuren.

De povere score van de Belgen heeft volgens de onderzoekers te maken met levensstijl. Onze werknemers doen zelden aan sport, hebben vaak slechte voedingsgewoonten (velen slaan het ontbijt over), drinken meer alcohol en roken meer tabak dan hun collega's in veel andere landen. De Belgen scoren wel uitstekend op enkele andere dimensies, o.m. productiviteit en betrokkenheid.

Download gratis database met overheidsadressen

15/03/2010

Via infoshop.belgium.be kan u een document van ruim 100 bladzijden downloaden met alle namen en adressen van de federale beleidsorganen en van de bijna 60 (!) ministeriële kabinetten van dit land. Handig als u zaken doet met de overheid en uw correspondentie in orde wil hebben. Klik op deze hyperlink om de pdf rechtstreeks te downloaden.

De infoshop stelt vele andere adreslijsten ter beschikking en biedt zelfs aan mailings te doen in uw opdracht - gratis, als het om e-mails gaat. Meer info via NL.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.