Real Time News
for Human Resources Governance

In september stijgen veel minimumlonen met 2%

De spilindex is overschreden in augustus. Daaruit volgt een stijging met 2% van het minimumloon in sectoren die geen loonbarema hebben. Ook de sectoren die het algemene indexeringsmechanisme toepassen, zoals de rusthuizen en privé-ziekenhuizen, verkeren in dit geval. Op 1 oktober volgt het overheidspersoneel. Meer via NL.

Na crisistijdskrediet naadloos terug naar gewoon tijdskrediet

Een werknemer die oorspronkelijk in een stelsel van 1/5 gewoon tijdskrediet zat, vervolgens overschakelde naar een 1/5 crisistijdskrediet en na afloop daarvan opnieuw wil overstappen naar een gewoon 1/5 tijdskrediet, zal niet eerst opnieuw gedurende twaalf maanden voltijds moeten gewerkt hebben om opnieuw recht te hebben op gewoon tijdskrediet. Bijzonderheden via NL.

Vlaanderen stopt subsidiëring hobbycursussen

19/08/2010

Sinds 1 augustus jl. mogen Vlaamse opleidingscheques nog enkel dienen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Deze geruisloos ingevoerde hervorming brengt mee dat werknemers niet langer zomaar eender welke hobbycursus - kookcursus, gitaarlessen... - kunnen gaan volgen waar zij zin in hebben en de kost daarvan laten subsidiëren door de belastingbetaler.

Nieuw is ook dat wie in Wallonië of het Duitstalige gewest woont, recht heeft op de Vlaamse opleidingscheques indien hij of zij werkt in Brussel of Vlaanderen.

Velen kunnen 4/5 werken met minimaal loonverlies

Wie bruto 2500 euro per maand verdient, of minder, heeft er bijna geen financieel belang bij voltijds te werken. Hij of zij kan de bestaande verlofregelingen gebruiken om vier dagen per week te presteren en toch netto bijna evenveel te verdienen. Dat blijkt uit de nieuwste editie van het Statistisch Zakboekje van het VBO. Het document is gratis te downloaden. Klik op NL.

Lonen mogen niet zo snel stijgen als de productiviteit

Van elk procent productiviteitsverbetering mag hoogstens ongeveer een kwart worden omgezet in hogere lonen, anders gaan arbeidsplaatsen verloren. Dat becijferden de KU Leuven-professoren Joep Konings en Filip Abraham. Het is dus een fabel dat loonstijgingen geen kwaad kunnen zolang ze maar samengaan met procentueel gelijklopende verbeteringen van de productiviteit, zo besluit het Verbond van Belgische Ondernemingen. Een samenvatting van de methodologisch baanbrekende studie vindt u op de site van het VBO (klik op NL); u kan ze hier ook rechtstreeks downloaden.

De werkgevers bezweren de vakbonden een loonmatiging van 3,5% in twee jaar tijd te aanvaarden. Dat zou de loonkosthandicap tegenover onze buurlanden verzachten en in België 60.000 tot 70.000 bijkomende duurzame arbeidsplaatsen doen ontstaan.

Veranderen van internetprovider wordt makkelijker

21/06/2010

Als uw bedrijf e-mailadressen en webruimte gebruikt waarin de naam van uw operator voorkomt (Skynet, Telenet enz.), dan zal dit nieuwtje u interesseren. Binnenkort wordt overstappen naar een andere internet-dienstverlener gemakkelijker, want u zal nog zes maanden toegang hebben tot de mails die toekomen op uw oude adres(sen) en tot uw oude webruimte.

Lexalert geeft tekst en uitleg en stelt een pdf ter beschikking met de tekst van de wet van 6 juni 2010. Zie de hyperlink NL hieronder.

Hoe een loon vermelden op aanvraag voor crisisuitkering?

Wat als uw behoorlijk verdienende bediende vraagt discreet te blijven over zijn loon, wanneer u een aanvraag doet voor de crisisuitkering in het kader van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden?

Indien het theoretisch gemiddeld brutoloon hoger ligt dan dit bedrag, mag u volgens Attentia gewoon invullen "loon hoger dan 2206,46 euro". Zie NL voor details.

Weldra geen schorsing van 8 weken meer in de bouw

De maximumperiode van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk om economische reden (volledige schorsing) voor de bouwsector (PC 124) bedraagt op dit moment 8 weken. De vakbonden hebben een verlenging van deze crisismaatregel geweigerd. Vanaf 3 september is de maximumperiode dus opnieuw 4 weken. Bijzonderheden via NL hieronder.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.