Real Time News
for Human Resources Governance

Inflatie duwt reeks sociale bedragen omhoog

09/02/2012

Door de overschrijding van de spilindex werden een hele reeks sociale bedragen op 1 februari 2012 geïndexeerd. Het gaat o.m. om de vergoeding voor nachtarbeid, de vergoeding bij collectief ontslag, de aanvullende werkloosheidsvergoeding (cao 46), de werkbonus en het gemiddeld maandelijks minimumloon.

Securex heeft een overzichtelijke tabel gemaakt in het artikel Nieuwe bedragen op 1 februari 2012.

Pleegouderverlof gelijkgesteld met werkdagen

Werknemers die pleegouder zijn, mogen hiervoor zes dagen per jaar afwezig blijven. Zij krijgen dan geen loon maar een RVA-uitkering. Deze pleegzorgverlofdagen zijn voortaan gelijkgesteld met werkdagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het vakantiegeld.

Morele schadevergoeding even zwaar belast als loon

Aan vrijwillige vertrekkers bij een herstructurering een “morele schadevergoeding” betalen, is geen bruikbare techniek (meer) om hen een hoger nettobedrag te gunnen. Attentia signaleert dat het Hof van Cassatie zopas heeft beslist dat deze morele schadevergoeding op dezelfde manier moet worden behandeld als loon, omdat zij deel uitmaakt van de opzeggingsvergoeding. Details via NL.

Muziek op de werkvloer goedkoper voor sommige bedrijven

Sinds kort betalen ondernemingen met 9 of meer werknemers aan Unisono auteursrechten als ze muziek laten horen op de werkvloer. Onder druk van de werkgevers is een “bijzondere tariefregeling” uitgewerkt. Het bedrag gaat omlaag voor enkele categorieën van ondernemingen. De uitleg staat op de site van het VBO (klik op NL onderaan). De aangifte zelf doet u via de website www.eengemaakteaangifte.be.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.