Real Time News
for Human Resources Governance

15 sectoren passen negatieve indexering toe

De quasi-nulinflatie leidt hier en daar tot loonsverlagingen. Sinds juli hebben 15 paritaire comités beslist een negatieve indexering door te voeren. Group S heeft de lijst gemaakt. Een individuele werkgever mag ervoor kiezen de lonen niet naar beneden aan te passen, maar hij moet beseffen dat hij niet het recht heeft die gunst te verrekenen bij de volgende positieve indexering.

Uitleg in Negatieve indexatie: wat te doen? (Group S)

Loonaanpassingen kunnen weer berekend worden

De loonaanpassingen die eventueel per 1 februari hadden moeten plaatsvinden, kunnen definitief worden berekend, want de eerste indexcijfers op basis van de nieuwe indexkorf en berekend op het nieuwe basisjaar 2013 (= 100) zijn bekendgemaakt. De gezondheidsindex bedraagt voor januari 100,60 punten, een lichte stijging tegenover december. De inflatie is gestegen tot 1,14%.

De FOD economie verschaft uitleg, en tabellen die helpen de oude indexcijfers om te zetten naar het nieuwe basisjaar.

Consumptieprijzen (CPI)

Wat is de consumptieprijsindex?

Gezondheidsindex

Werkgever moet elk ontslag kunnen verantwoorden

De sociale partners hebben drie belangrijke overeenkomsten bereikt: over verplichte motivering van ontslag (met financiële sancties voor de werkgever die in gebreke blijft), de aanvullende pensioenen en de berekening van een nieuw indexcijfer. We zochten voor u de beste bronnen bij elkaar.

De krachtlijnen van de drie afspraken staan helder opgelijst in het artikel Akkoord over ontslagmotivering, aanvullend pensioen en indexcoëfficiënt op Lexalert; het is de beste bron op het moment van schrijven.

De details zullen de sociale partners uitwerken in cao's; naar verluidt zou dat binnen enkele weken gebeuren.

Zie ook:

Rechtszekerheid voor bedrijven (VBO-voorzitter Timmermans)

Revolutie in arbeidsrecht (reactie van Jan Vercamst, voorzitter van de liberale vakbond)

Accord syndicats-patrons sur l'index et la motivation du licenciement (Rtbf Info)

Les employeurs bientôt obligés de justifier les licenciements (La Libre)

Licencier sans motif coûtera deux semaines de salaire aux entreprises (Le Soir)

Uw loon stijgt de komende jaren minder snel (De Morgen)

Indexcompromis kost bedrijven 180 miljoen extra (reactie van Agoria in De Standaard)

U heeft voortaan het recht te weten waarom u wordt ontslagen (deredactie)

Loonindexeringen van februari uitgesteld

Automatische loonaanpassingen die normaal zouden hebben plaatsgevonden per 1 februari zijn uitgesteld, mogelijk tot volgende week. De sociale partners in de Nationale Arbeidsraad moeten de gezondheidsindex nog goedkeuren. Als de inflatie zo laag blijft, is in de nabije toekomst een loonaanpassing naar beneden toe niet helemaal uitgesloten.

Nieuws rond de index vindt u in Indexaties op 01/02/2014: uitstel! (Group S) en Een nieuwe indexkorf (Securex).

Werknemers willen meer keuze in voordelen

De werknemers vragen meer en betere cafetariaplannen en meer individuele prestatiegebonden verloning; indexaanpassingen en anciënniteitsverhogingen vinden ze minder belangrijk. Dat blijkt uit een Vlerick-enquête. De enquête bevestigt nog eens dat niet zozeer geld de betrokkenheid stimuleert, maar vooral uitdagend werk en de goede maatschappelijke faam van de werkgever.

Meer in het persbericht Uitdagingen en verantwoordelijkheden motiveren veel meer dan loon en bonussen op de Vlerick-site.

Loonbevriezing en beperkte lastenverlaging

20/11/2012

Twee jaar geen loonsverhogingen buiten de index (die hervormd wordt en trager zal stijgen) en de baremieke verhogingen, een kleine toename van de koopkracht voor wie een laag loon heeft, en 400 miljoen lastenverlagingen voor de werkgevers. Dat zijn volgens de media enkele krachtlijnen uit het akkoord dat de federale regering dinsdagmorgen bereikte.

Premier Di Rupo geeft vandaag, dinsdag, een persconferentie. Morgen, woensdag, geeft hij tekst en uitleg in de Kamer. De bekende nieuwssites zorgen voor updates naarmate gegevens bekend geraken.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.