Real Time News
for Human Resources Governance

In "groene" bedrijven wordt productiever gewerkt

13/09/2012

Het personeel is 16% productiever in ondernemingen die voldoen aan de criteria om duurzaamheidslabels te mogen voeren, zo blijkt uit een groot onderzoek in Frankrijk. Vooral ISO 14001 is een indicator van hoge arbeidsopbrengsten, maar ook bedrijven met Fair Trade en "bio"-gerelateerde onafhankelijke labels scoren heel goed.

Een samenvatting van de resultaten van de studie staat in Employees at 'Green' Companies Are Significantly More Productive, Study Finds (Science Daily)

10 tips om te starten met HR analytics

Voor wie een begin wil maken met HR Analytics vat de blog HR Intelligence de conclusies samen van een internationaal colloquium. Eén advies luidt: begin klein, bijv. met het meten van de impact van het personeelsverloop op de klantentevredenheid.

Meer in de blogpost 10 adviezen om te starten met HR analytics.

Bijkomende bronnen vindt u in een eerder bericht op HR Alert: HR Analytics: hoe zet u de eerste stappen?

Bijna 1 op 5 is motivatie kwijt

17/11/2011

Volgens de tweede Zen Barometer van HDP-AristA is 17% van de werknemers gedemotiveerd. Meestal is dat het gevolg van stress die vooral te maken heeft met het werktempo en de mentale belasting. Goede interne communicatie is de beste remedie, schrijven de onderzoekers. HR-managers blijven de meest enthousiaste en stressbestendige categorie.

U kunt de resultaten van de Zen Barometer 2011 downloaden.

Eerste HR business game in België

18/10/2011

Het fenomeen van de "serious games" bereikt de Belgische HR-wereld. Vanaf 8 november kan u HR-directeur spelen van een fictief bedrijf. U bepaalt het wel en wee van de onderneming en u kan online discussiëren met vakgenoten. Het spel is een initiatief van Securex. Inschrijven doet u op de speciale site HRBusinessgame.

Luisterende managers creëren positieve energie

23/08/2011

De democratische, inspraak-duldende managementstijl in de Beneluxlanden, Scandinavië en de Duitstalige landen is bevorderlijk voor de teamprestaties en dus voor de bedrijfsresultaten. Zo concludeert Hay Group uit een grote paneuropese enquête.

Het slechtste werkklimaat heerst in zuiderse landen zoals Italië, Spanje en ook Frankrijk. Veel managers hanteren daar een autoritaire stijl, die haast 2 op 3 ondervraagde werknemers demotiveert of op zijn zachtst koud laat.

Hay Group onderscheidt zes leiderschapsstijlen: dwingend, gezaghebbend, relatiegericht, democratisch, maatgevend en coachend.

HR Analytics: hoe zet u de eerste stappen?

De jongste trend in human resources is HR Analytics, het koppelen van personeelsgegevens aan vele andere bedrijfsdata. Wat levert dat op en hoe begint u daaraan? Jeroen Delmotte en Luk Smeyers, de oprichters van adviesbedrijf iNostix, geven hun visie in hun blogpost Starten met HR Analytics.

De vraag naar de meerwaarde van de personeelsdienst is zo oud als de straat. O.m. na uitlatingen van prof. Richard Beatty is ze weer erg actueel (zie de artikels HR heeft geen verstand van meerwaarde creëren en Memo to CFO's: Don't Trust HR).

HR Analytics pretendeert de oplossing te brengen door de impact van het personeelsbeleid op de bedrijfsresultaten in kaart te brengen en te voorspellen. HR-goeroe Dave Ulrich, bekend pleitbezorger van HR Metrics, heeft zich bekeerd tot HR Analytics. In zijn Human Capital Trends 2011 rekent Deloitte de nieuwe methode tot de megatrends in HR.

Weinig tijd voor strategie

Ondanks de lippendienst aan het belang van het menselijk kapitaal blijken HR-directeuren wel nog steeds amper 15% van hun tijd te (kunnen) besteden aan strategie. Meer daarover bij Focus RH in het artikel Les DRH sont-ils vraiment des partenaires stratégiques ?

Ethisch ondernemen verlaagt de loonkosten

Werkgevers die bekendstaan om hun inspanningen voor corporate social responsibility (CSR) kunnen zich veroorloven lagere lonen aan te bieden. Anders uitgedrukt: een slechte reputatie op maatschappelijk gebied wordt cash betaald via de hogere lonen die een bedrijf moet beloven om getalenteerde jobzoekers over de streep te trekken.

Dat blijkt uit onderzoek in Noorwegen. Voor hun studie vergeleken Karine Nyborg en Tao Zhang van de universiteit van Oslo gegevens over duizenden werknemers met de resultaten van vier studies over de meest aantrekkelijke werkgevers in Noorwegen.

Bijzonderheden staan in de gratis downloadbare samenvatting van Is corporate social responsibility associated with lower wages?

 

Veel vraag naar bonusplannen, telewerk in de lift

SD Worx heeft een groot onderzoek gedaan naar de extralegale voordelen die Belgische werkgevers toekennen. Dat blijken er op dit moment 82 verschillende te zijn. Gemiddeld vertegenwoordigen zij 15 tot 20% van het bruto loonpakket. Het zeldzaamste voordeel is massage, het meest frequente is een personeelskorting op producten uit het bedrijfsassortiment.

De grote trends sinds 2006 zijn de volgende. Het aantal bedrijven dat structureel thuiswerken toestaat is verdubbeld. 13% van de werkgevers gedoogt baaldagen, dit wil zeggen afwezigheid zonder doktersbriefje. Smartphones zitten in de lift, pc-privéplannen stellen nog nauwelijks iets voor en er is een sterke vraag naar bonusplannen – de zgn. niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen. Klik op NL voor details.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.