Real Time News
for Human Resources Governance

Vernietigend oordeel over bedrijfsefficiëntie

28/11/2013

In slechts één bedrijf op zes in België zijn de werknemers en het management tevreden over de efficiëntie. Tegelijk leeft er veel wantrouwen tegen de gebruikelijke strategieën om de productiviteit te verbeteren: besparingen en harder werken. Managers zouden er goed aan doen, te luisteren naar de suggesties van de ervaren personeelsleden, zegt prof. Mathieu Pleyers.

Pleyers is hoogleraar aan de ULB en managementadviseur. Hij ondervroeg samen met prof. François Pichault (ULg) een kleine 1000 werknemers uit ondernemingen met meer dan 50 personeelsleden.

Les "gisements de productivité" des entreprises seraient peu exploités (RTBF Info)

Bonus die goed gevoel geeft, rendeert sterker

Uw medewerkers een persoonlijk extraatje toekennen is weggegooid geld. Hen een bedrag geven om een goed doel te steunen of om een collega te plezieren, daarentegen, verhoogt zowel hun jobtevredenheid als de verkoopcijfers en de bedrijfsprestaties, zo blijkt uit drie internationale studies, waaronder één bij medisch vertegenwoordigers in België.

De resultaten van de wetenschappelijke studies zijn vrij toegankelijk op de website van de Public Library of Science (PLoS). Hier is de link: Prosocial Bonuses Increase Employee Satisfaction and Team Performance.

"Werken zoals vandaag is niet vol te houden"

Opnieuw een alarmsignaal van de werkvloer naar de top: voor de helft van de werknemers is blijven werken zoals vandaag niet vol te houden tot de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een Securex-peiling. Haast 1 werknemer op 2 vindt zijn job mentaal te belastend, en 1 op 3 zegt dat zijn job fysiek te zwaar is. De werknemers verwachten meer ondersteuning van de werkgever.

1 op 2 Belgische werknemers vindt job mentaal te belastend om te werken tot aan pensioen

Vlaanderen zal werkbaarheidsdoel niet halen

Vlaanderen zal zijn doelstelling van 60% "werkbare" jobs in 2020 niet halen en dat zal wegen op de bereidheid om langer te werken. Het aantal arbeidsplaatsen met leerkansen groeit en met de balans werk-privé zit het goed. Maar het aantal "demotiverende" jobs neemt toe en stress blijft een zeer groot probleem. Dat blijkt uit de nieuwe Werkbaarheidsmonitor.

De volledige studie “Vlaamse Werkbaarheidsmonitor loontrekkenden 2013. Indicatoren voor de kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt, evolutie 2004-2013” van de Stichting Innovatie & Arbeid vindt u op www.werkbaarwerk.be.

"De baas verwacht te veel van ons"

19/09/2013

Eén Belgische werknemer op drie heeft het gevoel dat zijn baas te hoge verwachtingen stelt, zo blijkt uit de nieuwe Randstad Werkmonitor. Bijna alle werknemers vinden dat hun werkgever steeds hogere eisen stelt en de meesten verwachten dat deze tendens zal aanhouden. Ze vinden ook dat de werkgever mee verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van hun competenties.

Pijnpunten zijn onder meer de ontwikkeling van computervaardigheden en van sociale vaardigheden.

Een derde van de Belgische werknemers heeft het gevoel de steeds hogere verwachtingen van zijn werkgever niet meer te kunnen invullen

Optimistische baas verbetert prestaties

28/06/2013

De positieve ingesteldheid van een manager of leider werkt aanstekelijk op zijn teamleden. Daardoor zullen zij op hun beurt de uitdagingen van de job psychologisch beter aankunnen, maar bovendien, zo blijkt uit nieuw onderzoek, zal dit hun prestaties verbeteren. Bedrijven kunnen hierop inspelen door positief ingestelde kandidaten te selecteren en door managers een specifieke opleiding te geven.

De Amerikaanse bedrijfspsychologe Marla Gottschalk wijdt aan dit onderwerp een blogpost op LinkedIn: Note to Managers: Positivity Matters.

"HR is erg ingewikkeld geworden"

Een overweldigende 94% van 1300 ondervraagde HR-verantwoordelijken vindt dat zijn job erg ingewikkeld is geworden. De voornaamste oorzaak, maar zeker niet de enige, is de technologische evolutie. Lumesse (voorheen StepStone Solutions) heeft een aparte website in het leven geroepen over het omgaan met complexiteit.

Op de pagina Embracing The Changing Pace Of Talent Acquisition staat een korte samenvatting van de studie bij 1300 HR-managers, plus een downloadlink voor een pdf van 10 bladzijden.

De pagina Complexity snippets from around the web biedt een breed opgevatte bloemlezing over het thema complexiteit.

Veel HR-medewerkers zijn te loslippig

28/05/2013

In een internationale studie gaf 38% van de HR-bedienden toe nogal gemakkelijk vertrouwelijke informatie over andere werknemers te verklappen. Geen enkele afdeling springt zo losjes om met de discretieplicht. 43% van de HR-medewerkers erkende ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie te verspreiden; enkel op Marketing  was dat percentage nog hoger.

Dat blijkt allemaal uit een vierlandenstudie bij ruim 5000 bedienden, in opdracht van Iron Mountain, een specialist in informatiebeheer.

Details in het persbericht van Iron Mountain.

Werknemers erkennen dat ze veel tijd verprutsen

24/05/2013

Is het doordat hun leidinggevenden tekortschieten? Een kleine helft van de Belgische respondenten in een Europese StepStone-poll zegt van zichzelf niet productief te zijn gedurende meer dan 15% van de arbeidstijd. 6% geeft zelfs toe meer dan de helft van zijn tijd te verbeuzelen. De cijfers zijn nog slechter in het Verenigde Koninkrijk, Nederland en Duitsland.

De grafiek staat op de pagina Resultaten QuickPoll: Helft Belgen niet productief op het werk.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.