Real Time News
for Human Resources Governance

Kantorenzones buiten de stad niet erg geliefd

09/01/2006

Bedienden houden niet van werken op bedrijventerreinen. Zij verkiezen doorgaans kleinschalige werklocaties, die goed bereikbaar zijn en die bij voorkeur gelegen zijn in het hart van een stad of gemeente, dicht bij andere functies zoals wonen, winkelen en andere stedelijke voorzieningen. Maar een goede sfeer binnen het bedrijf en tussen de collega's onderling vinden ze toch nog belangrijker dan de ligging van het kantoor. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek.

Personeelsaspecten sterk motief voor interne reorganisaties

Het beter motiveren van het personeel en het beter benutten van de competenties van de werknemers zijn twee zeer belanrijke beweegredenen voor ondernemingen om hun interne organisatie te vernieuwen. Enkel het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde producten of diensten is een nog sterker motief. Dat blijkt uit een enquête bij een representatief staal van ondernemingen in Vlaanderen. De resultaten worden gepubliceerd door STV Innovatie & Arbeid, een onderzoekscel binnen de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen.

Gedaan met roken op het werk

Sinds gisteren is het verboden te roken op de werkplek. In de aanloop naar de nieuwe wet liet Securex een onderzoek doen naar het rookbeleid in de Belgische ondernemingen.

Het onderzoek, verricht door de Externe Dienst voor Bescherming Securex en de onderzoekscel ZebraZone, maakt duidelijk welke weg sommige ondernemingen nog hadden af te leggen om op 1 januari in orde te zijn: 4 op de 10 beschikten over een aparte rookruimte; in 1 op 3 gold een algemeen rookverbod; 1 op 5 had geen enkele vorm van rookbeleid en 1 bedrijf op 10 stond nog steeds het roken toe in de kantoren zelf.

16 procent van de ondernemingen ondersteunt rokers die van hun verslaving af willen. Een beleid inzake tabakgebruik komt vaker voor in Vlaanderen evenals in de grotere ondernemingen.

De dagbladen besteden vanzelfsprekend aandacht aan de in werking treding van het algemene rookverbod op de arbeidsplek. Zie o.m. De Standaard en La Libre Belgique.

Minder paperassen voor buitenlandse kenniswerkers

27/12/2005

Wetenschappelijke onderzoekers van buiten de Europese Unie hebben voortaan binnen bepaalde voorwaarden geen arbeidsvergunning meer nodig om in België aan de slag te kunnen, zo besliste de federale regering. Om van deze administratieve vereenvoudiging te kunnen genieten, moet de buitenlandse kenniswerker hier werken voor een onderneming of een instelling die geregistreerd staat bij de overheidsdienst Wetenschapsbeleid.

Lage werklast kweekt ontevredenheid

22/12/2005

Zorg dat uw personeelsleden altijd genoeg werk om handen hebben. Deze raad komt van adviesbureau Sirota (VS). Uit een onderzoek bij 203.000 werknemers blijkt dat wie juist voldoende taken heeft, het meest tevreden is over zijn job. Iets minder enthousiast zijn diegenen die te veel werk op hun schouders krijgen. Maar het minst tevreden zijn diegenen die met hun duimen kunnen draaien. De verklaring voor dit laatste zou zijn dat deze groep het gevoel heeft dat de baas hen niet naar waarde schat.

Gezondheidsrisico's in de telecombedrijven

Uit een onderzoek bij 17 Europese telecomondernemingen, waaronder Belgacom, is gebleken dat het personeel van call centers blootstaat aan musculoskeletale aandoeningen. Bij de onderzochte bedrijven gaat het om bijna 120.000 personen. Ook werknemers van andere afdelingen lopen MSA-risico's. De studie had betrekking op in totaal ruim een half miljoen werknemers en gebeurde op initiatief van een Europese werkgroep die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid in de telecomsector. Een belangrijke rol in de studie werd gespeeld door het Belgische preventie-instituut Prevent vzw.

Twee op drie voelen zich onderbetaald

67 procent van de Belgische respondenten in een StepStone peiling bij tienduizend personen vinden dat zij te weinig worden betaald in verhouding tot de inspanningen die zij leveren. 29 procent vinden dat hun verloning overeenstemt met hun inspanningen, en vier procent vinden dat ze eigenlijk te goed worden betaald voor het werk dat zij presteren. StepStone stelt min of meer dezelfde trends vast op Europees niveau.

Eén op drie heeft liever geen baas

33 procent van de Belgische deelnemers aan de internationale "World at Work" peiling van Kelly Services zeggen dat ze liever niet werken onder het gezag van een werkgever, en liever zelfstandige zouden worden of hun eigen zaak opstarten. De peiling wordt besproken in RH Tribune.

Tewerkstellingsvooruitzichten stabiel voor eerste trimester 2006

De elfde editie van de Manpower Peiling naar de Tewerkstellingsvooruitzichten is verschenen. Wat heel België betreft, blijken 84 procent van de werkgevers te verwachten dat in hun onderneming de personeelssterkte stabiel zal blijven in het eerste trimester van 2006. De aanwervingsintenties zijn het sterkst in het Brusselse gewest. Bij de Vlaamse ondernemingen noteert Manpower voor het derde kwartaal op rij een daling van de rekruteringsvooruitzichten. In Wallonië, tenslotte, is sprake van een hogere rekruteringsverwachting dan in de afgelopen vier kwartalen. Te signaleren is ook dat in enkele sleutelsectoren van de economie een toename van de aanwervingsactiviteit wordt verwacht.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.