Real Time News
for Human Resources Governance

Stresscrisis treft werkgevers steeds harder

Het aantal stresslijders op de werkvloer dat meer dan één spanningsklacht rapporteert is in twee jaar tijd met 30% toegenomen. De gevolgen, ook voor de organisaties, zijn zorgwekkend: sterk verminderde prestaties, veel meer verzuim, een hogere intentie om de werkgever te verlaten en meer zin om op vroegere leeftijd te stoppen.

Vooral de de werknemers met 11 tot 20 jaar anciënniteit melden stressklachten. Ook de arbeiders en de kortgeschoolden lopen een hoger risico.

Toenemend aantal spanningsklachten ten gevolge van stress (jongste Stressbarometer van Securex)

Coachend leiden is hefboom voor vrouwen

08/03/2016

Vrouwelijke (lijn-)managers doen meer moeite om hun teamleden te coachen, zo blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Leuven en Beijing. Dat heeft belangrijke gevolgen. De organisatie vindt er baat bij. En door coachend op te treden neutraliseert een vrouwelijke chef gendergebaseerde vooroordelen en helpt ze haar eigen carrière vooruit.

Ran (Michelle) Ye, Xiao-Hua (Frank) Wang, J. Hein Wendt, Jinxi Wu & Martin C. Euwema (2015): Gender and managerial coaching across cultures: female managers are coaching more, The International Journal of Human Resource Management (pdf, 23 blz.)

Genderquota in bestuursraden: dwang werkt

26/01/2016

De wet over de genderquota in bepaalde bestuursraden heeft de zaken in beweging gebracht, zo meldt het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In zes jaar tijd is het aantal vrouwen in de betrokken bestuursraden verdubbeld van 8,2% naar 16,6%. Koplopers bij de beursgenoteerde privé-ondernemingen zijn Melexis (50% vrouwen) en Sioen Industries (42% vrouwen).

Een eerste balans van de toepassing van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen (Persbericht Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, pdf, rechtstreekse download)

Ook werkgever vindt baat bij job crafting

Werknemers die de vrijheid krijgen om hun jobinhoud een persoonlijk accent mee te geven zijn productiever, innovatiever, meer geëngageerd én meer tevreden. Bijna 1 op 2 maakt van die vrijheid gebruik, meestal om meer bezig te zijn met de dingen die men graag doet. Keerzijde van de medaille: "job crafting" kan soms ook leiden tot meer stress. Men zou ook kunnen denken dat job crafters geneigd zijn later met pensioen te gaan, maar dat blijkt niet zo te zijn.

De gegevens komen uit een onderzoek bij ruim 1700 werknemers. Details in Bijna de helft van de Belgische werknemers personaliseert zijn job (Securex)

Individueel welzijn is groter in betrokken team

Werknemers die deel uitmaken van een team dat emotioneel betrokken is bij hun job voelen zich beter, worden minder vaak ziek en hebben een betere nachtrust, zo blijkt uit een studie onder gezondheidswerkers. De bijdrage van deze studie ligt in het feit dat zij wijst op de impact die het team heeft op het individuele welzijn. Groepen ondersteunen kan volgens de onderzoekers resulteren in minder burn-outs.

Feeling emotionally attached to work leads to improved well-being (persbericht van Journal of Occupational and Environmental Medicine)

Professionals niet bang voor verandering

De meeste professionals verwachten dat hun job er over een jaar of vijf behoorlijk anders zal uitzien. 81% is er gerust in dat zij die verandering zullen aankunnen. Dat blijkt uit een enquête van Kluwer bij ruim 2500 HR-verantwoordelijken, managers en medewerkers. Er zijn wel verschillen tussen Vlamingen en Walen. De hoogste prioriteit bij HR en bij de managers is de medewerkers begeleiden op de weg naar verandering.

Eén op vijf professionals ziet op tegen veranderingen in zijn job (Learning Live - Kluwer learning blog)

Ook hoog opgeleiden willen stoppen op 60

Ook bij de hooggeschoolde Belgische werknemers hebben de meesten geen zin om aan de slag te blijven na hun 60ste, ook al achten velen zich fysiek en mentaal in staat om er dan nog twee jaar bij te doen. Dat blijkt uit de jongste studie van Securex. De nogal onverwachte bevinding brengt mee dat HR ook voor deze bevoorrechte categorie acties moet ondernemen om de betrokkenheid op peil te houden. De studie maakt goed het onderscheid over de houding tegenover moeten, kunnen en willen langer werken - en de knoop zit bij willen.

Zelfs hoog opgeleide Belg wil nog steeds op pensioen op zijn 60e (Securex)

Dalende jobtevredenheid wordt zorgwekkend

De tevredenheid en het engagement van de Belgische werknemers blijven al 6 jaar stelselmatig in dalende lijn gaan, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Steeds meer medewerkers vinden hun job minder zinvol, zijn minder tevreden over de autonomie en de verantwoordelijkheid die ze krijgen en ervaren steeds minder afwisseling in hun job. Dat uit zich onder andere in een sterke daling van het passie- en energiepeil.

Belgische werknemers minder tevreden en geëngageerd (SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.