Real Time News
for Human Resources Governance

Maak een retentieplan per generatie

Bedrijven moeten alles uit de kast halen om de motivatie en de jobtevredenheid van hun mensen op te krikken én op peil te houden, zo blijkt uit een onderzoek. Denk onder meer aan een retentieplan dat de generaties in kaart brengt. Jongere werknemers snakken naar opleidingen, de oudere hechten meer belang aan een aangepaste werkplek.

Een op de twee werknemers onder 35 jaar is ontevreden over job (Partena Professional)

Smartphone voorspelt dagprestaties

Op tijd komen blijkt een voorspeller te zijn van puike dagrestaties. Tijdens de autorit naar kantoor vaak de smartphone gebruiken, daarentegen, hangt samen met zwakke prestaties. Dit soort "future of work"-inzichten vergaarden wetenschappers door gegevens van 275 proefpersonen te analyseren. De gegevens kwamen uit de smartphone van de proefpersonen zelf en uit kleine mobiele sensors, die zij droegen tijdens de woon-werkverplaatsing. De data vertellen tegelijk wat elk individu kan doen om productiever te worden.

Shayan Mirjafari, e.a., Predicting Job Performance Using Mobile Sensing. in IEEE Pervasive Computing, 2021

Wat hr moet weten over het meldpunt voor klokkenluiders

19/11/2021

Europa wil een betere bescherming voor wie wanpraktijken binnen een onderneming aan het licht brengt. Klokkenluiders, dus. In de praktijk zal elke werkgever een intern meldpunt moeten creëren. Vaak zal hr daarmee worden belast. België zal de richtlijn waarschijnlijk niet op tijd omgezet krijgen in nationale wetgeving. Maar het kan geen kwaad te lezen wat op jou afkomt.

De klokkenluidersrichtlijn in 10 vragen en antwoorden (Securex)

Werken aan loopbanen blijft slogan

De retentie verbeteren door een actief loopbaanbeleid? Het blijft bij de meeste werkgevers bij woorden. Evenveel inertie is er aan de kant van de werknemers: een grote meerderheid voelt zich competent om zijn carrière in handen te nemen, maar 4 op 10 doen niets om hun vaardigheden op peil te houden. Zo luidt 1 van 5 grote lessen uit 10 jaar wetenschappelijk gefundeerd hr-onderzoek.

Leeftijdsmix zorgt voor meer productiviteit op werkvloer en Belg denkt sinds covid bewuster na over loopbaan (SD Worx)

Weekend van 3 dagen? Yes, we can

Schrijf het idee van de werkweek van 4 dagen niet te vlug af. Een interessante case is die van het Newyorkse bedrijf Buffer. Weekends van drie dagen zijn daar de norm. Voor de praktische kwesties hebben ze oplossingen gevonden. De klantenopvolging, bijv., of ouders die graag vrij zijn op woensdagnamiddag. De productiviteit heeft niet geleden. "We hebben geleerd efficiënter te werken".

4-Day Work Weeks: Results From 2020 and Our Plan for 2021 (Buffer)

How We Serve Our Customers While Working a 4-Day Work Week (Buffer)

Lees ook: Kill the 5-Day Workweek (The Atlantic): een interessant en goed geresearched artikel

Het cijfer: 19.105

28/10/2021

Het gemiddeld inkomen van de Belg bedroeg in 2019 19.105 euro. Het Brussels gewest hinkt sterk achterop. Lasne staat 8ste, voor de rest is de top-10 van de gemeenten volledig Vlaams. Details

Loontevredenheid hoog, starters verdienen meer aandacht

De pandemie heeft de loontevredenheid bij de werknemers in België globaal gezien niet verlaagd of verhoogd. Opvallende evoluties zijn er in de horeca (de tevredenheid is gestegen) en in IT (de tevredenheid is fel gedaald). Starters zijn eerst heel tevreden. Maar zij verwachten al na één jaar een salarisverhoging. Als die niet komt, zijn zij diep ontgoocheld, een gevoel dat zij nog jaren meeslepen. "Bij de aanwerving de juiste verwachtingen stellen is cruciaal."

Belg even tevreden over loon dan twee jaar geleden ondanks coronacrisis (StepStone)

Waarom vrouwen minder vaak chef worden

Waarom zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies? De Nederlandse onderzoekster Sofia Schlamp doorbreekt de stereotypen. Haar eerste vaststelling is dat het niet de top maar de modale werknemer is die vrouwelijke leidinggevenden minder hoog aanslaat, wat een obstakel is voor promotie. De tweede vaststelling is dat meer vrouwen dan mannen een afkeer hebben van sterke hiërarchisering, wat ertoe leidt dat zij minder geneigd zijn in dat soort organisaties een leiderschapspositie na te streven.

Women Striving for Leadership: The Role of Follower Perceptions and Organisational Structure (doctoraatsstudie Sofia Schlamp, Vrije Universiteit Amsterdam, persbericht)

Lees ook: The Pandemic’s Toll on Women’s Careers (Wall Street Journal, promobanner wegklikken): vrouwelijke managers in de VS voelen zich in de steek gelaten door hun werkgever en vragen zich af of het zin heeft zo veel op te offeren voor een carrière

Eerste jaar cruciaal voor LGBTQ+ talent

Divers en inclusief zijn, houdt in dat je mensen met een andere seksuele geaardheid dan M/V verwelkomt. Een multi-landen studie, die ook in België plaatsvond, wijst uit dat de eerste 12 maanden cruciaal zijn. Als een LGBTQ+ talent in die periode niet "uit de kast" is gekomen, zal dat haast nooit meer gebeuren. Waarom is dat belangrijk? Omdat mensen professioneel pas helemaal openbloeien als zij zichzelf kunnen zijn, als zij hun authentieke ik naar het werk kunnen meebrengen. De studie bevat interessant cijfermateriaal en geeft aan hoe je een inclusieve bedrijfscultuur gestalte kunt geven.

Year One Is Critical for Creating an Inclusive Work Environment for LGBTQ+ Employees (Boston Consulting Group)

Hybride werken: "Een revolutie, en ze begint nu pas"

Eén werkgever op 10 wil iedereen elke dag op de werkvloer zien. Maar de 9 andere kiezen voor een mix van thuiswerk en aanwezigheid op de bedrijfslocatie. “Dit is een revolutie. Maar de invulling van hybride werken is nog heel voorzichtig. Dit is nog maar het begin." Voor leidinggevenden is er werk aan de winkel.

6 op de 10 bedrijven kiezen ervoor werknemers opnieuw meer dan de helft van de tijd... (Acerta)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.