Real Time News
for Human Resources Governance

Wat staat in de afgeslankte Relancewet?

Van de zgn. vereenvoudiging van de tewerkstellingsmaatregelen is in het ontwerp van Relancewet geen sprake meer. Wel nog in de tekst staan regels over o.m. herstructureringen, halftijds brugpensioen, innovatiepremies, profylactisch verlof en de invoering van een maximumgrens voor de compenserende bijdrage.

Solidariteits-cao's zijn niet zeldzaam meer

Bij de weefgetouwenfabrikant Picanol uit Ieper hebben de bedienden ermee ingestemd tot oktober slechts vier dagen per week te werken. Op deze manier worden dertig afdankingen vermeden. Picanol is het jongste bedrijf in wat stilaan een reeks wordt. Eerder waren er o.m. al Punch Powertrain en Punch Graphix.
Nog een voorbeeld is de radiatorenfabrikant Jaga uit Limburg. Alle 135 bedienden, kaderleden en directieleden werken tot oktober één dag minder per week, met loonverlies; deze cao is verlengbaar met nog eens zes maanden.
Alternatieven voor de klassieke herstructureringen maken opgang omdat de werkgevers na de crisis niet met grote HR-problemen willen zitten. In februari hield de jobkrant Vacature in Vlaanderen een enquête, waaruit bleek dat één hoogopgeleide op twee bereid is deeltijds te werken als dat het ontslag van een collega kan voorkomen.

Farma is niet langer de aantrekkelijkste sector

Het bouw- en baggerbedrijf Jan De Nul is de meest aantrekkelijke werkgever in België. Dat blijkt uit onderzoek bij 10.000 personen. Voor het eerst sinds het ontstaan van de Randstad Award zijn de media de meest aantrekkelijke sector. De farmaceutische sector moet als gevolg van de vele herstructureringen genoegen nemen met de tweede plaats. Daarna volgt de IT-consultancy. De banken moeten achteruit en kunnen zich nog nipt op de vierde plaats handhaven.

Onder druk van de economische recessie wint werkzekerheid sterk aan belang als criterium bij een keuze voor een werkgever. Dit gaat ten koste van het belang dat wordt gehecht aan het loon.

Helft van bedrijven verwacht herstructurering in 2009

In 2009 verwacht 50 procent van de bedrijven met een herstructurering geconfronteerd te worden. Vooral grote interne reorganisaties en afslankingen staan op de agenda, aldus een onderzoek door SD Worx. Herstructureringen zijn een 'fact of life' geworden, aangezien in de afgelopen drie jaren 41 procent van de organisaties er een doormaakten. Maar 2009 belooft een piekjaar te worden.

Meeneembaarheid van doelgroepkortingen verbeterd

Overweegt uw onderneming een herstructurering of een wijziging van de juridische structuur? Dan is sinds deze maand de kans groter dat u de eventuele bijdrageverminderingen voor doelgroepmedewerkers kan meenemen naar de nieuwe structuur. U moet wel voorafgaandelijk het akkoord bekomen van de Controledienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Herstructureren kost meer en duurt langer

Het advocatenbureau Claeys & Engels heeft honderd recente herstructureringen van ondernemingen grondig bestudeerd. Algemene conclusie: herstructureren is duurder geworden en neemt meer tijd in beslag dan vroeger. Het nationale gemiddelde is 88 dagen; in Vlaanderen gaat het wel 50% rapper dan in Brussel en Wallonië.

Opvallend is dat nog altijd zoveel mogelijk met brugpensionering wordt gewerkt, wat er op neerkomt dat de sociale partners het Generatiepact uithollen. Voor de wedertewerkstelling van de mensen die hun baan verliezen, doet driekwart van de werkgevers wel meer inspanningen dan wettelijk verplicht is. De focus verschuift dus van financiële compensaties naar het helpen vinden van nieuw werk.

Nog een trend: in 19% van de bestudeerde herstructureringen kregen de arbeiders een langere opzegtermijn dan het wettelijke minimum. Dit is drie keer meer dan vroeger.

Een uitgebreide samenvatting van de studie staat op de website van Claeys & Engels.

Regels rond brugpensioen minder strikt

Voortaan is een conventioneel bruggepensioneerde vrijgesteld van de verplichtingen beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en outplacement te aanvaarden.

Deze versoepelingen gelden ook voor de bruggepensioneerden die hun werk verloren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, mits ze 38 jaar actief waren of de leeftijd van 58 hebben bereikt.

Outplacement leidt vaak naar hoger loon

De specialist in outplacementbegeleiding Right Management heeft in 2007 dubbel zoveel kandidaten begeleid als het jaar voordien, hoewel in 2007 betrekkelijk weinig herstructureringen plaatsvonden. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is gestegen tot 45 jaar voor de kaderleden en 43 jaar voor de bedienden. Het aandeel van de 50-plussers in het totaal is verdubbeld naar meer dan 20 procent. Right Management ziet hierin een effect van het Generatiepact. Bijna 70% van de begeleide kaderleden en bedienden verdienen in hun nieuwe job evenveel of meer dan voor hun ontslag.

Herstructurering delicaat in sterk betrokken bedrijven

In ondernemingen waar het personeel zich sterk betrokken voelt bij zijn job, kan een ontslaggolf tot gevolg hebben dat de overblijvers minder productief worden. Zij hebben het gevoel dat de werkgever het psychologisch contract geschonden heeft. Dit soort ondernemingen mag pas tot afdankingen overgaan als er geen andere uitweg is, schrijft managementprofessor Bob Sutton in Harvard Business Online. Als ze het toch doen, moeten ze hun high-involvement HR-praktijken aanhouden, want uit onderzoek blijkt dat deze ondernemingen zich dan beter herstellen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.