Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfs-cao mag loonindexering neutraliseren

Een ondernemings-cao die lonen verlaagt om een indexaanpassing te neutraliseren, is rechtsgeldig als het sectorale minimumloon niet in het gedrang komt, aldus het Arbeidshof. De loonsvermindering is niet noodzakelijk strijdig met de loonindexering die is vastgelegd in een sectorale cao. 

Arbh. Antwerpen (afd. Hasselt) 11 januari 2018, AR 2016/AH/320 (pdf, 12 blz., rechtstreekse download)

Samenvatting in de Nieuwsbrief Arbeidsrecht van de KU Leuven

Brugpensioen op eigen kosten: het mag

21/04/2017

Juridisch staat de regering machteloos. ING mag wel degelijk 1500 55-plussers doorbetalen zonder hen werk te geven. Een soort brugpensioen dat de sociale zekerheid niets kost en cumuleerbaar is met een nieuwe job. Na dochter Electrabel komt nu ook moederbedrijf Engie met een vergelijkbare peperdure regeling, waarvoor sommigen al vanaf 53 jaar in aanmerking zouden komen. Er bestaan blijkbaar sectoren of bedrijven waarvan de klanten te veel betalen.

ING mag 55-plussers betaald thuis zetten (De Standaard)

Vertrekregeling bij Engie vanaf 53 jaar (De Tijd)

Zijn de 55-plussers van ING te benijden? (De Standaard)

Ontslagen ING-bedienden krijgen het moeilijk

Zelfs de 1700 goed opgeleide bedienden van ING die een C4 zullen krijgen, zullen lastig een nieuwe job vinden. Dat schrijft de krant De Standaard. Alle relevante segmenten van de arbeidsmarkt tellen namelijk veel meer jobzoekers dan vacatures. Minister Kris Peeters roept de bankensector op een "heroriënteringsfonds" te creëren.

Ex-bedienden ING wacht harde strijd om nieuwe job (De Standaard)

Dat de ING-directie het massa-ontslag wegmoffelde in een kil zakelijk communiqué dat vooral aandeelhouders moest behagen, heeft gisteren velen gestoord.

Le Soir gaat in op de tekst van het persbericht en geeft ook de tabel van de aangekondigde jobverliezen in Le communiqué polémique d’ING après l’annonce de restructuration.

In La Libre analyseert een specialist in crisiscommunicatie het communiqué van ING. Hij is verrast dat de directie er niet voor koos empathie te tonen. ING: une communication indécente, cynique ou calculée ?

Geen brugpensioen

Anders dan verwacht, zal ING geen beroep doen op het systeem van het brugpensioen. De bank "zal zelf haar verantwoordelijkheid opnemen". Zie "Geen brugpensioen voor werknemers ING" (De Morgen).

Herstructureren ook zonder jobverlies hachelijk

Ook herstructureringen waarbij geen jobs sneuvelen hebben een - doorgaans negatieve - impact op het welzijn van vele medewerkers. Dat blijkt uit een literatuurstudie. De auteurs adviseren meer ondersteuning, opleidingen en coaching, met name door HR, van iedereen die betrokken is bij een herstructurering, ook wanneer er geen ontslagen vallen.

Tanja de Jong, Noortje Wiezer, Marjolein de Weerd, Karina Nielsen, Pauliina Mattila-Holappa, Zosia Mockałło. The impact of restructuring on employee well-being: a systematic review of longitudinal studies. Work & Stress, 2016; 1

Respijt voor bruggepensioneerde vijftigers

Tenzij de federale regering het maandag bereikte akkoord tussen vakbonden en werkgevers verwerpt, komt er een "versoepeling" van de sollicitatieplicht voor de 21.000 bruggepensioneerden die op 1 januari 2015 nog geen 60 waren. Het akkoord geeft de werkgevers een compensatie voor de meerkosten van het eenheidsstatuut.

Akkoord over versoepeling sollicitatieplicht bij brugpensioen (De Tijd)

Wegwijs in het nieuwe brugpensioen (HR Alert)

Regering sleutelt aan hervorming brugpensioen (HR Alert)

Chemiebonden gaan mee in grondige transformatie

Essenscia, dat zijn de werkgevers in de chemie en de life sciences, heeft met de vakbonden een cao afgesloten die meebrengt dat in hun sociaal overleg de focus zal liggen op innovatie en structurele transformatie met het oog op een sterkere competitiviteit. Aanpassingen van de arbeidsorganisatie liggen in het verschiet.

Sector van chemie en life sciences zet innovatie centraal in het sociaal overleg (essenscia).

Ook ouderen moeten in tewerkstellingscel

Sinds 1 januari 2015 moet de werkgever ook de oudere werknemers inschrijven in een tewerkstellingscel indien zij hun job verliezen door een herstructurering. U dient hen bijgevolg ook een inschakelingsvergoeding te betalen. Er is een zware sanctie voor de werknemers die geen ijver tonen om een nieuwe job te zoeken.

Herstructureringen - Ook oudere werknemers moeten ingeschreven worden in een tewerkstellingscel (Securex)

"Communiceer beter over herstructureringen"

29/04/2014

Werknemers staan in principe niet afkerig van herstructureringen, fusies of collectieve afdankingen, ook niet de 50-plussers. Maar de ingrepen verlopen niet optimaal en de geestdrift om er aan mee te werken is verminderd. Volgens onderzoekers van Securex en de KU Leuven communiceren de werkgevers niet duidelijk en frequent genoeg over de veranderingen in de organisatie.

De samenvatting van de studie is te downloaden van de site van Securex, onder de titel Belgische werknemer niet bang van verandering.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.