Real Time News
for Human Resources Governance

Start meteen met relance-overuren

Zoals gemeld voorziet het sociaal akkoord een verlenging van de 120 "relance-overuren" die fiscaal voordeliger zijn dan het basiscontingent van vrijwillige overuren. Acerta stipt aan dat het niet vereist is eerst het basiscontingent op te gebruiken. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen van meet af aan met relance-overuren te beginnen. Vanaf het eerste overuur geniet men in dit geval van de vrijstelling van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien? (Acerta, zie de passage over Relance-overuren en fiscaal voordelige overuren)

Lees ook: Zijn overuren fiscaal voordelig? (Partena Professional)

Delhaize zegt afspraken met personeel op

De directie van Delhaize wil meer flexibiliteit en zegt daarom de collectieve arbeidsovereenkomst op die sinds 2019 geldt voor het personeel van de 128 eigen supermarkten. De ongebruikelijke stap kwam bij de vakbonden binnen als een oorlogsverklaring. De groep Ahold Delhaize wil dit jaar voor 1 miljard euro besparingen doorvoeren.

Delhaize zegt cao over winkelorganisatie op (De Standaard)

Bonden Delhaize laken 'kleine oorlogsverklaring' door directie (De Tijd)

Ook partner van andere ouder mag flexwerk aanvragen

Ook de nieuwe partner van de "huisvesting verlenende ouder" kan een aanvraag indienen voor een flexibele werkregeling om te zorgen voor een kind. Dus niet enkel de partner van de ouder op wiens adres het kind is ingeschreven in het bevolkingsregister. Dat zegt de NAR in een verduidelijking van cao nr. 162. Het gaat dus om een partner die woont op de "tweede verblijfplaats van het kind".

Advies Nr. 2.345 (NAR, zie paragraaf 3 over het begrip 'gedomicilieerd', pdf, 6 blz.)

Flexibel werken blijft uitdaging voor HR

Volgens onderzoek voor Unit4 ziet haast de helft van de bedrijven mensen vertrekken die elders meer flexibiliteit vonden. De verklaring: vaak weet HR nog niet hoe een flexibel werkbeleid goed op te zetten. De strategie is inconsistent. Wie dat beleid niet aanvoelt als eerlijk en evenwichtig, zoekt de uitgang.  

Inconsistentie in flexibele werkstrategieën leidt rechtstreeks tot talentvlucht (Unit4)

Voor flexwerk ontbreken nog vaak de tools

Een nieuwe studie, van software-aanbieder Unit4 deze keer, bevestigt hoezeer de pandemie de digitalisering van bedrijfsprocessen heeft versneld. Maar het werk is niet af. Een knelpunt is het beheren van flexibele arbeidsregelingen. 62% van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf niet de juiste technologieën ter beschikking stelt om flexwerk en hybride werken vlot te laten verlopen.

Studie Unit4: Bijna 8 op 10 ondervraagde Belgen vindt dat hun bedrijf flexwerk beter moet aanpakken (Unit4)

Recht op vierdagenweek is wet

De Arbeidsdeal is goedgekeurd in de Kamer. Twaalf nieuwigheden zijn wet geworden. Daaronder de werkweek van 4 keer 10 uren (geen recht op overuren), de wisselweek, het recht op deconnectie, het individueel recht op 5 dagen (uitgerekend in werkuren) opleiding per jaar, de transitietrajecten (tijdens opzeggingstermijn elders gaan werken) en de monitoring van diversiteit en discriminatie op sectorniveau.

Kamer zet licht op groen voor arbeidsdeal die betere balans tussen werk en privéleven beoogt (hln.be)

Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (De Kamer, pdf, 565 blz., waarvan ongeveer 100 blz. voor de eigenlijke tekst van de wet)

Akkoord om quarantaines op te vangen door meer flexibiliteit

Tot eind februari zullen bedrijven gemakkelijker een beroep kunnen doen op  tijdelijk werklozen, tijdelijke werknemers, gepensioneerden, jobstudenten en asielzoekers. Jobstudenten, bijvoorbeeld, zullen 45 extra uren kunnen presteren buiten hun quotum. Dat staat in een akkoord tussen patroons en vakbonden (ABVV uitgezonderd). De maatregelen zijn bedoeld om de hevige personeelsuitval door quarantaines tegen te gaan. De regering moet dit nu in wetgeving omzetten. Agoria publiceert de details van het akkoord.

VOORSTEL G10 (*) - Omikron-besmettingen (Agoria, pdf, 12 blz.)

Lees ook : VBO-enquête naar de impact van de omikronvariant op bedrijven: “Drie kwart van de bedrijven ondervindt al impact en ergste moet nog komen” (VBO)

Meer flexibiliteit in de bouwsector

Belangrijk nieuws voor de werkgevers in de bouw (paritair comité 124): op 20 januari 2022 treedt het versoepelde regime inzake fiscaal gunstige bijkomende uren in werking. Bovenop de wettelijke arbeidstijd van 8 uur per dag mag nu 1,5 uur extra worden ingepland i.p.v. 1 uur. De inhaalrust mag toegekend worden binnen 12 maanden i.p.v. 6 maanden.

Versoepeling regime bijkomende uren in bouwsector (KB 213) van start  (SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.