Real Time News
for Human Resources Governance

Flexi-jobs in steile opmars

05/05/2023

Sedert april 2020 is het aantal flexi-jobbers gestegen met 167%, zo berekende Partena Professional. Zij werken gemiddeld 5 uren per week. 55% is jonger dan 50, 10% is de 64 voorbij. Hoofdzakelijk kleine werkgevers bieden deze bijbaantjes aan, vooral in de horeca, de bakkerijen, de zelfstandige kleinhandel (bedienden), de handel in voedingswaren (arbeiders) en de kleinhandel in voedingswaren (bedienden).

Steeds meer flexi-jobbers: ook bij u? (Partena Professional)

Ander nieuws van de dag

Flexi-jobs ook bij chocolatiers (SD Worx): de wet is in het Staatsblad verschenen

8 op de 10 kmo-werkgevers altijd beschikbaar voor persoonlijke vragen (Liantis): een goede band tussen werkgever en werknemer kan zorgen voor een hogere retentie

Tijd voor braderie: wat met de verloning van je medewerkers? (Liantis)

Doelgroepvermindering oudere werknemers: wijzigingen voor het Waals Gewest (Besox)

Flexilonen boven het minimum lopen indexering mis (Visie): de wet van 2015 verplicht enkel te indexeren tot de hoogte van het minimumloon, niet wat daarboven ligt

Ander nieuws van de dag

Uitbreiding flexi-jobs chocolatiers (Partena Professional):  net zals bakkers dat al een tijd mogen, zullen ook chocolatiers die rechtstreeks aan de eindklant verkopen een beroep kunnen doen op flexi-jobbers

Energiesteun: uitbreiding eerste kwartaal 2023 (Besox): het gaat om een Vlaamse steunmaatregel aan bedrijven die hogere energiekosten opliepen door de oorlog in Oekraïne

Nieuw initiatief voor nakende ontslagen - Werkschakelpunten als kansenmotor (VDAB)

Kosten eigen aan de werkgever : RSZ past de kledijkosten aan (Group S)

Franse grensarbeiders: documenten indienen tegen 31 maart 2023 (Partena Professional)

Vrouwen willen een manager die tijd maakt

Keuze en flexibiliteit om werk en gezin beter te kunnen combineren, hetzelfde loon als mannelijke collega's die hetzelfde werk doen en een manager die meer tijd voor hen maakt en die hun vaardigheden erkent. Dat is wat werkende vrouwen verwachten van hun werkgever. Dat blijkt uit een grootscheeps onderzoek door ManpowerGroup.

Internationale Vrouwendag: “What Women Want at Work” – #EmbraceEquity (ManpowerGroup)

Flexi-jobs in 4 bijkomende sectoren

Bedrijven in de paritaire comités voor de sport, de bioscoopzalen, de vermakelijkheidssector en de gezondheidsinrichtingen- en diensten en vergelijkbare sector openbare zorg zullen mogen werken met flexi-jobbers. Dat staat in de ontwerp-programmawet, die normaal gezien eerstdaags wordt goedgekeurd. In de zorgsector zal een hoger basisloon gelden, nl. 14,29 euro. Met het vakantiegeld erbij komt dat op 15,39 euro.

Uitbreiding flexi-jobs naar zorg, cultuur en sport (SD Worx)

Voorspelbaar werk is nu een recht

Een interprofessionele cao, die ingaat op 1 oktober 2022, geeft werknemers na 6 maanden in dienst het recht een flexibele werkregeling te vragen en het recht om te vragen dat zijn werkregeling meer voorspelbaar en zeker wordt. De werknemer die zich op deze cao beroept, geniet ontslagbescherming. De werkgever kan economische of organisatorische beperkingen aanvoeren om een uitstel of een weigering te rechtvaardigen.

Naar werk met meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (NAR, persbericht, pdf, 3 blz.)

"Meer flexi-jobs, meer studenten"

In de komende weken dreigen de afwezigheden op de werkvloer nog hoger op te lopen. Sommige bedrijven en sectoren zullen in de problemen komen. De werkgevers vragen maatregelen, zoals een uitbreiding van de flexi-jobs, studenten meer uren laten presteren en een vermindering van de sociale bijdragen om de stijgende kosten van het gewaarborgd loon te drukken

Dringend zoveel mogelijk nieuwe handen beschikbaar maken om absenteïsme ten gevolge van corona... (VBO en 4 andere organisaties van werkgevers)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.