Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfskindergeld vrijgesteld tot 50 euro/maand

Extralegale kinderbijslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, zo besliste onlangs het Hof van Cassatie. Partena Professional signaleert dat de RSZ in een interne richtlijn het maximumbedrag heeft vastgesteld op 50 euro per maand en per kind. U mag dit extralegale voordeel toekennen aan uw voltallig personeel of aan een objectief te bepalen deel ervan.

Extralegale kinderbijslag: geen RSZ. Onder welke voorwaarde(n)? (Partena Professional)

Welke loonbonus voor interims en deeltijders?

Uitzendkrachten en deeltijdse werknemers hebben ook recht op niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Verrassend: een deeltijder die gedurende de hele referteperiode in dienst was, ontvangt in euro's dezelfde loonbonus als zijn voltijdse collega. Toelichting over de juridische basis en over enkele specifieke modaliteiten vindt u op de website van HrWorld.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: wat met uitzendkrachten en deeltijdse werknemers? (HrWorld)

Bedienden krijgen binnenkort eerste junipremie

Eind deze maand loopt de referteperiode ten einde van de junipremie voor de bedienden in PC nr. 200. Van elke begunstigde zal dan geweten zijn hoeveel prestatiedagen en gelijkgestelde dagen hij op zijn actief heeft. Dat aantal bepaalt of hij eind juni de volle premie van 250 euro bruto ontvangt, of een deel daarvan. Toelichting, onder meer over de gelijkstellingen, bij Securex.

Een premie voor de werknemers van het PC 200 (Securex)

Werkgever betaalt huispersoneel of tuinman

Een baanbrekende ruling maakt een nieuw voordeel mogelijk, dat te omschrijven is als zeer fiscaalvriendelijke dienstencheques, betaald door de werkgever. De werkgever bepaalt zelf welk budget hij toekent. SD Worx pakt als eerste uit met een toepassing, die ResQ werd gedoopt en die volledig digitaal wordt beheerd. De waaier van mogelijke diensten is breder dan bij de dienstencheques.

RESQ biedt nieuw bonussysteem voor werknemers: beloning in de vorm van huishoudelijke diensten (SD Worx)

Naar het werk fietsen breekt door

De fiets wordt een zeer populair vervoermiddel voor de woon-werk trajecten. De belastingvrije fietsvergoeding van 0,22 euro per kilometer speelt zeker een rol. In 5 jaar tijd steeg het aantal pendelaars op twee wielen van 12 naar 18%, zo blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van Acerta die gebaseerd is op loongegevens over een periode van 5 jaar.

Eerste Acerta-mobiliteitsbarometer pleit voor het inspelen op mobiliteitsbehoeften van werknemers (Acerta)

Fiscus aanvaardt loonsubstitutie

De Rulingcommissie heeft ingestemd met een loonsysteem waarin tot 10% van het loon wordt vervangen door voordelen van alle aard die fiscaal gunstig behandeld worden. In dit concrete geval ging het om een zorgvuldig opgebouwd en geargumenteerd mobiliteitsbudget voor werknemers zonder bedrijfswagen. De beslissing van de Rulingcommissie kan cafetariaplannen een nieuwe impuls geven.

Heldere en gedetailleerde uitleg in Kan loon vervangen worden door een mobiliteitsbudget? (HrWorld)

Lees ook Invoering mobiliteitsbudget - Komt het er nog van? (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.