Real Time News
for Human Resources Governance

Auto + tankkaart: wat de regering van plan is

Een auto + tankkaart ter beschikking stellen, zal de werkgever meer geld kosten, dat wist u al. Uit ontwerpteksten blijkt hoe de regering dit wil aanpakken: door een zeer drastische verhoging van de verworpen uitgave in het VAA bedrijfswagen. Paradoxaal genoeg blijft de werkgever gespaard die geen auto maar wel een tankkaart ter beschikking stelt.

Combinatie bedrijfswagen-tankkaart dan toch zwaarder belast (Ella)

Lees in verband met bedrijfswagens en fiscaliteit ook Voordeel alle aard bedrijfswagens - Referentie CO2-uitstoot 2017 (Lexalert)

Creatief zijn met extralegale voordelen loont

Sommige extralegale voordelen zijn weinig gekend. Denk aan warrants als een RSZ-vrij alternatief voor een cash bonus; de werknemer houdt dan netto aanzienlijk meer over. Gelegenheidspremies bieden allerlei mogelijkheden, en er is ook aanvullende kinderbijslag. Verkoopt uw onderneming producten, dan kan u die tegen een gunstprijs aanbieden aan uw medewerkers. Securex legt uit wat kan en wat niet.

Extralegale voordelen anders bekeken (Securex)

RSZ-bijdragen op voordelen gefinancierd door derden

Het gebeurt dat werknemers een voordeel toegekend krijgen waarvan de kost niet door de eigen werkgever wordt gedragen - zoals gratis abonnementen op tijdschriften uitgegeven door een andere vennootschap binnen eenzelfde groep. In zo'n geval dient de werkgever toch RSZ-bijdragen te betalen op de waarde van het voordeel. Het volstaat dat de werknemer het voordeel kan opeisen, want dan valt het voordeel onder het loonbegrip. Dat besliste Cassatie.

RSZ-bijdragen op voordelen gefinancierd door derden (analyse door advocaat Willy van Eeckhoutte in nieuwsbrief SoCompact, pdf, rechtstreekse download)

Bellaw

Liever een kleine firmawagen en een hoger netto

62% van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen zou tevreden zijn met een kleiner model als ze het vrijgekomen budget in loonsverhoging uitgekeerd zien, zo blijkt uit een onderzoek van Acerta. 31% van de werknemers wil een extra pensioenopbouw en een vierde zegt een deel van het loon te willen inruilen voor extra vrije dagen.

Belg voorstander van mobiliteitsbudget als onderdeel van loon (Acerta)

Fiscale circulaire over mobiliteitsvergoeding

Betaalt u een forfaitaire mobiliteitsvergoeding? Dan zal uw werknemer, binnen bepaalde voorwaarden, slechts op de helft van dat bedrag belast worden. De andere helft vormen kosten eigen aan de werkgever. Helaas ligt de zaak ingewikkelder indien de verplaatsingen met een auto gebeuren. Een circulaire van de fiscus brengt de principes in herinnering. 

Fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding die door een vennootschap wordt betaald aan haar werknemers (Lexalert)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.