Real Time News
for Human Resources Governance

3500 bedienden ruilen loon voor punten

Bij BNP Paribas Fortis hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt. De lonen worden geplafonneerd op 4700 euro bruto. Daarboven wordt men uitbetaald in "punten", die men cafetaria-gewijs kan inruilen voor een waaier van benefits. Ongeveer een derde van de 13.000 bedienden verdient meer dan 4700 euro. Iedereen zal de 13de maand ontvangen in punten.

Akkoord werkzekerheid en ‘cafetariaplan’ bij BNP Paribas Fortis (De Standaard)

Definitief akkoord over cao bij BNP Paribas Fortis (De Tijd)

Snelle fiets valt duurder uit dan bedrijfsauto

Een bedrijfsauto kost de gebruiker fiscaal en sociaalrechtelijk uiteindelijk minder dan een speed pedelec. Gevolg: die snelle elektrische tweewielers worden weer ingeruild voor een vervuilende vierwieler. Het klinkt te gek voor woorden, maar het gebeurt wel degelijk, zo noteert de blog van SD Worx. Op die manier zullen we de mobiliteitscrisis niet overwinnen...

Fietsend naar het werk: alleen maar winnaars … of niet? (SD Worx)

Auto, vakantie en pensioensparen meest gegeerd

Als ze zelf keuzes mogen maken in hun extralegale voordelen, dan opteren werknemers meestal voor een bedrijfswagen (60%), extra vakantiedagen (46%) en pensioensparen (44%). Daarna komen een tankkaart en - jawel - kinderbijslag. Slechts 8% kiest voor aandelenopties, maar daarmee is dan wel steevast een hoog bedrag gemoeid.

Werknemers kiezen voor auto, bijkomend verlof en pensioensparen als extralegale voordelen (SD Worx)

Woon-werkverkeer duurder voor veel werkgevers

Morgen, 1 februari 2017, gaan de treintarieven fors omhoog. Voor veel werkgevers heeft dat een weerslag. Hun tussenkomst in de kost van het woon-werkverkeer met de trein en - in vele paritaire comités - met de auto of andere vervoersmiddelen stijgt. Voor ondernemingen en sectoren die werken onder cao 19octies van 20 februari 2009, daarentegen, verandert er op 1 februari niets. 

Wijziging treintarieven op 1 februari 2017 (Attentia)

Werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten woon-werkverkeer: wat is nieuw vanaf 1 februari 2017? (Group S)

16 fiscale bedragen die van belang zijn voor HR

De fiscus heeft de lange lijst bekendgemaakt van de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen (inkomsten 2017). 16 daarvan zijn relevant voor HR; u vindt ze online in een handige tabel. Denk dan aan de bedragen in verband met bedrijfsauto's, de loonbonus, pc-privé plannen, belastingvrijstellingen voor aanwervingen door kmo's enzovoort.

De nieuwe geïndexeerde fiscale bedragen zijn officieel (Securex)

Het Staatsblad publiceert het volledige "Bericht in verband met de automatische indexering" van bedragen in de inkomstenbelasting. Maar zet u schrap: de lijst neemt 10 pagina's per taal in beslag.

"Stop 1,1% loonmarge volledig in pensioenfonds"

De 1,1% loonmarge in een pensioenfonds stoppen is fiscaal zeer voordelig voor de werkgever en behoedt de werknemer op termijn voor een oude dag in de armoede. Dat zegt Philip Neyt, de voorzitter van sectorvereniging Pensioplus. De pensioenfondsen blijven hoge prestaties leveren. Wie in 1986 instapte met 100 euro, heeft nu 770 euro.

‘Stop loonsverhoging in pensioenfonds’ (De Standaard)

'Laat werkgevers loonsverhogingen in pensioenfonds steken' (Moneytalk)

Zie ook 'Verdrievoudig aandeel van loon dat naar tweede pensioenpijler gaat' (Moneytalk)

Pensioplus

2017 van start met duurdere tankkaart

De wet-Peeters zal naar verwachting pas per 1 februari ingaan, zonder terugwerkende kracht. 2017 begint niettemin met een reeks andere hervormingen en nieuwigheden. Blikvanger: de duurdere tankkaart. U moet ook rekening houden met hogere SWT-bijdragen.

Duurdere tankkaart, hogere SWT-bijdragen en andere maatregelen officieel van kracht (Securex)

Toekenning bedrijfswagen en tankkaart wordt duurder (Group S)

"Combineer loonbonus met warrants"

Een collectieve loonbonus is gemakkelijk te combineren met het individuele motiverende instrument warrants, schrijft Acerta. Warrants of aandelenopties kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. Hun gemiddelde geobserveerde waarde is 12.000 euro. 70% van de werknemers geeft aan dat zijn loon afhankelijk mag zijn van zijn persoonlijke prestaties. Weinig werkgevers spelen daar op in.

Meeste aandacht voor bonusbeleid in grote bedrijven en in Vlaanderen (Acerta)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.