Real Time News
for Human Resources Governance

Voor maaltijdcheque telt aantal werkuren niet

Maaltijdcheques zijn vrij van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een reeks voorwaarden zijn vervuld. Eén ervan is dat er één cheque per effectieve werkdag wordt toegekend. Wat indien de werknemer slechts een halve dag werkt? Ook dan heeft hij recht op een maaltijdcheque, zo legt SD Worx uit. Er is wel een alternatief: de berekening op basis van het aantal gewerkte uren per week.

Meesten krijgen geen dertiende maand of bonus

56% van de Belgische werknemers ontvangt geen 13de maand en drie op vier krijgen nooit een bonus. Dat blijkt uit een enquête bij een representatief staal van de actieve bevolking in opdracht van Citibank. Walen krijgen gemakkelijker een bonus, Vlamingen een 13de maand. De helft van de werknemers tussen 28 en 48 ontvangt een 13de maand. Van de werknemers ouder dan 48 jaar kan slechts 39% rekenen op een extra maandloon.

Vlaanderen subsidieert poetsvrouw van uw personeel

Voor elke euro die een onderneming in Vlaanderen investeert in "gezinsvriendelijke diensten" legt de deelstaatregering één euro bij. Het gaat om diensten zoals strijken, boodschappen doen, warme maaltijden voor 's avonds, kinderopvangplaatsen in crèches dichtbij de onderneming, poetshulp, enzovoort. Minister van Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt, zelf onlangs voor het eerst moeder geworden, trekt dit jaar vijf miljoen euro uit voor dit initiatief. De bedrijven worden opgeroepen hun voorstellen in te dienen. De bedrijven zullen advies krijgen van de werkgeversorganisatie VOKA.

RECHTSPRAAK: Niet elke premie is verworven recht

Het herhaaldelijk toekennen van een bonus kan in hoofde van de werknemers een verworven recht doen ontstaan. De situatie is anders wanneer het gaat om een premie die geboekt wordt als "toekenning op balans" en waarvan het bedrag elk jaar opnieuw volledig naar eigen goeddunken door de werkgever wordt bepaald. Dan kan de werknemer geen verworven recht doen gelden. Dat blijkt uit een arrest van het Arbeidshof van Antwerpen.

Resultaatbonus definitief uit de startblokken

In de Nationale Arbeidsraad is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten over de zgn. niet-recurrente resultaatgebonden bonus. De fiscaalvriendelijke verloningstechniek kan dus van start gaan met ingang van 1 januari 2008. Het VBO is opgetogen. Unizo noteert dat ook kleine bedrijven, zelfs bedrijven met 1 werknemer, het systeem kunnen toepassen. Dit in tegenstelling tot het complexe systeem van winstparticipatie, dat alleen haalbaar is voor enkele zeer grote ondernemingen.
De cao laat veel vrijheid aan de bedrijven. De bonussen zijn eenmalig en hangen af van het bereiken van objectief meetbare doelstellingen, niet enkel financiële. Het maximumbedrag is 2200 euro per werknemer per jaar. Voor de werknemer is dit een nettobedrag. De werkgever betaalt een bijdrage van 33% aan de sociale zekerheid. De volledige kost voor de werkgever is aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Franse HRD verdient gemiddeld 58.000 euro

In Frankrijk verdient een human resources directeur bruto per jaar tussen 40.000 en 80.000 euro. Het gemiddelde bedraagt 58.000 euro. Netto, na belastingen en sociale zekerheid, blijft van deze bedragen wel meer over dan in België. Acht procent heeft een bedrijfspensioenplan, 27 procent rijdt met een auto van de zaak en meer dan 60 procent krijgt een laptop en/of een gsm. De gegevens staan in een onderzoek van de Observatoire des Salaires en Focus RH.

RECHTSPRAAK: Zorgvuldigheid geboden met bonus

Het Arbeidshof heeft gelijk gegeven aan een ontslagen salesmanager die de uitbetaling eiste van een recurrente kwartaalbonus, ook al was de werkgever absoluut niet tevreden over zijn prestaties. Het hof oordeelde dat de werkgever niet had aangetoond dat de prestatievoorwaarden van het bonusplan niet waren vervuld. Het bonusplan stipuleerde ook dat de werkgever jaarlijks de modaliteiten moest bepalen en meedelen op basis waarvan de bonus zou worden toegekend. De werkgever had dit nagelaten.
Hetzelfde arrest bevestigt dat een kwartaalbonus ondeelbaar is. De bediende die het bedrijf verlaat in de loop van een trimester, heeft geen recht op een pro rata. De beoordeling die aanleiding geeft tot een bonus dient zich immers uit te strekken over de gehele periode.

Geschenkcheque blijft populair eindejaarscadeau

Geschenkcheques blijven een populair eindejaarscadeautje van ondernemingen aan hun werknemers. Dat blijkt uit een online peiling bij 5700 werknemers en 205 bedrijven door Accor, zelf aanbieder van dit soort cheques. Bijna twee op de drie ondernemingen nemen zich voor eind december een geste te doen met geschenkcheques. Vooral de sociaalrechtelijke en de fiscale aspecten vinden zij interessant.

Meer werknemers krijgen bonus of premie

In 2006 stegen volgens de loonenquête Berenschot de variabele looncomponenten iets sneller dan de basislonen. Dit kwam niet doordat de variabele loongedeelten zelf in waarde stegen, maar doordat een groter aantal werknemers een bonus of een premie opstreek. De lonen stegen het sterkst in sectoren die sowieso al tot de best betalende behoren, met name in de farma, de chemie en de ICT. ICT'ers, hogere stafleden, installateurs en onderhoudstechnici maakten de grootste vooruitgang. Alles bijeen stegen de lonen in 2006 met gemiddeld 4,3 procent. De studie is tegen betaling te bekomen.

Sociale partners akkoord over winstbonus

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben in de Groep van 10 een gemeenschappelijke verklaring ondertekend die de grote lijnen vastlegt voor de toekenning aan werknemers van voordelen afhankelijk van resultaten binnen de onderneming, zo meldt het VBO op zijn website. Over deze zgn. "winstbonus" werd al een hele tijd onderhandeld. De bonus zal een gunstige fiscale en socialezekerheidsbehandeling krijgen. Hij zal hoogstens 2200 euro netto mogen bedragen. Volgens het VBO is de overeengekomen oplossing veel gunstiger dan de winstparticipatie uit 2001.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.