Real Time News
for Human Resources Governance

Staatsblad publiceert twee belangrijke wetten

Twee belangrijke teksten zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 16 juni (tweede editie). De Programmawet heeft het o.m. over de belastingvrijstelling bij de aanwerving van bijkomend personeel en de aftrekbaarheid van 120% van bepaalde werkgeverskosten. De Wet Houdende Diverse Bepalingen omvat regels inzake de loonbonus, interesten berekend op het brutoloon en sancties bij niet-naleving van de Startbaanverplichting.

Sport- en cultuurcheque zit in de lift

De sport- en cultuurcheque is een employee benefit die nog lang niet de populariteit van de maaltijdcheque evenaart. Maar volgens uitgever Accor Services werden in 2007 bijna drie keer méér Tickets Compliments Sport & Culture in omloop gebracht als in het startjaar 2006. Het aantal aanvaardingspunten (sportclubs, theaters enz.) steeg in 2007 met 40 procent. Werkgevers kunnen aan (categorieën van) hun personeel sport- en cultuurcheques schenken voor maximum 100 euro per jaar en per persoon. Op deze uitgave dient de werkgever geen SZ-bijdragen te betalen.

Wegwijs in de "voordelen van alle aard"

De Federale Overheidsdienst Financiën publiceert op zijn website een overzicht van de "voordelen van alle aard". Tien voordelen waarvan de waarde forfaitair wordt bepaald, worden beknopt maar helder besproken. Over de andere voordelen, zoals het privé-gebruik van een gsm, wordt uitgelegd hoe men de waarde van het belastbare voordeel kan bepalen.

Geen forfaits voor privé-gebruik gsm en Blackberry

Het ziet er niet naar uit dat er snel forfaitaire fiscale waarderingsregels zullen komen voor het privé-gebruik van een gsm of een Blackberry. Volgens de minister van Financiën moet het voordeel worden geraamd "op de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger". Hij zegt er niet bij, welke criteria zijn controleurs daarbij zullen hanteren.

Mobiele communicatiemiddelen verhogen werkdruk drastisch

Het Britse bedrijf Office Angels meldt dat 7% van de respondenten uit hun onderzoek het verstikkend vindt om continu bereikbaar te zijn voor werkgerelateerde contacten via blackberry, gsm of andere mobiele communicatiemiddelen. Evenveel onder hen frustreert het dat ze daardoor niet van het werk kunnen ontsnappen. De moderne communicatiemiddelen leveren jaarlijks twintig extra werkdagen op. Toch vindt een meerderheid dat moderne communicatie de werkuren flexibeler maakt.

Praktische vragen en antwoorden over de loonbonus

De nieuwe loonbonus roept een aantal vragen van praktische aard op. Een voorbeeld: indien slechts een deel van het personeel een loonbonusplan krijgt, moet de informatie daarover dan ook aan de overige personeelsleden worden meegedeeld? Welke procedure moet een werkgever volgen indien een gedeelte van het personeel niet vertegenwoordigd is door een vakbond? Securex heeft een reeks vragen en antwoorden op een rij gezet.

Voor maaltijdcheque telt aantal werkuren niet

Maaltijdcheques zijn vrij van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een reeks voorwaarden zijn vervuld. Eén ervan is dat er één cheque per effectieve werkdag wordt toegekend. Wat indien de werknemer slechts een halve dag werkt? Ook dan heeft hij recht op een maaltijdcheque, zo legt SD Worx uit. Er is wel een alternatief: de berekening op basis van het aantal gewerkte uren per week.

Meesten krijgen geen dertiende maand of bonus

56% van de Belgische werknemers ontvangt geen 13de maand en drie op vier krijgen nooit een bonus. Dat blijkt uit een enquête bij een representatief staal van de actieve bevolking in opdracht van Citibank. Walen krijgen gemakkelijker een bonus, Vlamingen een 13de maand. De helft van de werknemers tussen 28 en 48 ontvangt een 13de maand. Van de werknemers ouder dan 48 jaar kan slechts 39% rekenen op een extra maandloon.

Vlaanderen subsidieert poetsvrouw van uw personeel

Voor elke euro die een onderneming in Vlaanderen investeert in "gezinsvriendelijke diensten" legt de deelstaatregering één euro bij. Het gaat om diensten zoals strijken, boodschappen doen, warme maaltijden voor 's avonds, kinderopvangplaatsen in crèches dichtbij de onderneming, poetshulp, enzovoort. Minister van Sociale Economie en Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt, zelf onlangs voor het eerst moeder geworden, trekt dit jaar vijf miljoen euro uit voor dit initiatief. De bedrijven worden opgeroepen hun voorstellen in te dienen. De bedrijven zullen advies krijgen van de werkgeversorganisatie VOKA.

RECHTSPRAAK: Niet elke premie is verworven recht

Het herhaaldelijk toekennen van een bonus kan in hoofde van de werknemers een verworven recht doen ontstaan. De situatie is anders wanneer het gaat om een premie die geboekt wordt als "toekenning op balans" en waarvan het bedrag elk jaar opnieuw volledig naar eigen goeddunken door de werkgever wordt bepaald. Dan kan de werknemer geen verworven recht doen gelden. Dat blijkt uit een arrest van het Arbeidshof van Antwerpen.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.