Real Time News
for Human Resources Governance

Aandelenopties voor bedienden en arbeiders

Van alle Belgische werknemers met een variabel loon heeft vandaag 9,20% aandelenopties of warrants. Amper 4 jaar geleden was dit minder dan 6%. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Het fiscaalvriendelijke systeem wordt nu ook ruim toegepast voor bedienden en vindt stilaan ingang bij arbeiders. Bovendien bestaat het intussen ook voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Aandelenopties zitten in de lift (SD Worx)

Begrafenisvergoeding niet belast als loon

Als u aan de nabestaanden van een overleden werknemer een vergoeding uitkeert die de normale begrafeniskosten dekt, dan is deze vergoeding fiscaal gelijkgesteld met een sociaal voordeel. Het bedrag wordt dus niet belast zoals een bezoldiging. Er bestond hierover onduidelijkheid, maar een circulaire neemt die nu weg. De regel geldt ook indien de vergoeding wordt toegekend via een sociaal fonds.

Uitleg in Begrafenisvergoedingen - Loon of niet? (Securex)

Hoe overstappen naar e-maaltijdcheques?

De tijd dringt om over te stappen naar elektronische maaltijdcheques. Is de toekenning van de cheques geregeld in een individuele overeenkomst, dan moet de werknemer een bijvoegsel bij zijn arbeidsovereenkomst ondertekenen. Werkt u op basis van een cao, dan dient u een nieuwe cao op te stellen met enkele specifieke bepalingen.

Tekst en uitleg in Vanaf 1 januari 2016 zijn elektronische maaltijdcheques verplicht. Wat zijn de gevolgen? (Partena Professional)

Vrouwen krijgen minder vaak een bedrijfswagen

Drie kwart van alle bedrijfswagens hebben een man achter het stuur. Op alle functieniveaus, van hoog tot laag, is er een merkbaar verschil in het nadeel van de vrouwen. Dat becijferde SD Worx. Als je alle verloningscomponenten meerekent, dus ook variabel loon, bedrijfswagen en andere extralegale voordelen, bedraagt de totale loonkloof in België geen 20 maar 27%.

Uitleg en infografieken in Bedrijfswagens maken de loonkloof nog groter (SD Worx)

250 euro extra voor bedienden: cao ondertekend

De cao 2015-2016 binnen Aanvullend Nationaal Paritair Comité 200 is ondertekend. Zoals eerder door BBTK bekendgemaakt werd, krijgen meer dan 400.000 bedienden vanaf 2016 een jaarlijkse bijkomende brutopremie van 250 euro, dus bovenop de ecocheques. Er zijn ook nieuwigheden inzake tijdskrediet en SWT.

Alomvattend akkoord voor bedienden van PC 200 (VBO)

PC 200 heeft een sectoraal akkoord (een overzichtelijke samenvatting bij HrWorld)

PC 200: jaarlijkse premie van € 250 bruto (BBTK)

Zie op de site van het ANPC ook Cao betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (pdf), gedateerd 22 juni 2015.

 

"Beloof nog geen duurdere maaltijdcheques"

Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro (mogelijk gemaakt door de verhoging van de werkgeversbijdrage) kunnen in de praktijk om diverse redenen pas vanaf 1 januari worden toegekend. Tekst en uitleg bij Securex, dat u meteen ook dit advies geeft: beloof aan uw werknemers geen maaltijdcheques met een verhoogde waarde vooraleer in uw sector een tewerkstellingsakkoord is gesloten.

Werkgeversbijdrage maaltijdcheques opgetrokken tot 6,91 euro (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.