Real Time News
for Human Resources Governance

Optimaliseren met bedrijfskinderbijslag mag

De aanvullingen op wettelijke gezinsbijslagen blijven vrij van sociale bijdragen. U mag dit "bedrijfskindergeld" bovendien voorbehouden aan werknemers met een bepaalde functie en anciënniteit. Dat besliste Cassatie. De aanvullende gezinsbijslag blijft met andere woorden een bruikbaar instrument om aan loonoptimalisatie te doen.

Aanvullende gezinsbijslag als optimaliseringsinstrument (Lexalert)

Blog

Dat het artikel waarnaar we u hierboven verwijzen vloeide uit de pen van advocaat Willy Van Eeckhoutte. Dat biedt ons de gelegenheid diens WikiSoc blog te signaleren. Hij volgt daarin met een kritisch oog en niet zonder humor de berichtgeving in de grote media over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Nieuwe sleutelcijfers over voordelen alle aard

Wanneer een werkgever een renteloze of goedkope lening verstrekt, of gratis huisvesting, verwarming en elektriciteit ter beschikking stelt, dan vormt dit voor de ontvangende werknemer of bedrijfsleider een belastbaar voordeel van alle aard. De nieuwe grensbedragen en referentierentevoeten die daarbij een rol spelen, zijn gekend.

Renteloze en goedkope leningen door werkgever: referentievoeten 2015 gepubliceerd in B.S. (EasyPay Group)

Renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet - Hoe dit voordeel te beoordelen? (Securex)

Gratis huisvesting, verwarming en elektriciteit in 2016 (Securex)

Voordelen van alle aard – Leningen met verminderde rentevoet of renteloze leningen (Partena Professional)

U mag verplaatsingsforfaits samentellen

Als de werkelijke kosten van de woon-werk verplaatsing lager zijn dan het forfait dat u aan de werknemer betaalt, moeten op het verschil sociale bijdragen worden betaald. Cassatie heeft nu echter bepaald dat deze bijdragen niet verschuldigd zijn indien de som van de forfaits die uw werknemers ontvangen lager uitvalt dan de som van hun werkelijke kosten.

Globaal forfait verplaatsingskosten lager dan werkelijke kosten - Hof van Cassatie hakt de knoop door (Securex)

"Bedrijfsauto afschaffen? Ja, mits voorwaarden"

Bedrijfswagens veroorzaken gedragsveranderingen, onder meer extra privé verplaatsingen, die de samenleving elk jaar 900 miljoen euro kosten bovenop de andere kosten van het systeem. Dat becijferde het Planbureau. De minister van Werk heeft meteen gereageerd: hij wil de afschaffing van de firmawagens enkel overwegen als een ander, gelijkwaardig voordeel in de plaats zou komen.

De samenvatting van de studie staat te lezen op de site van het Planbureau: Het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens heeft een grote invloed op het mobiliteitsgedrag, met aanzienlijke maatschappelijke kosten.

U kan de samenvatting, aangevuld met grafieken, ook downloaden in pdf-vorm.

Gevolgen van afschaffing weektreinkaart

U weet dat de spoorwegen geen weektreinkaarten meer verkopen. Daarom wordt de fiscale vrijstelling van de vergoeding "georganiseerd gemeenschappelijk vervoer" nu berekend op basis van het maandabonnement in eerste klasse. Voor uw medewerkers zal dit in principe financieel nadelig uitvallen. Verhoudingsgewijs zijn maandabonnementen immers goedkoper dan de vroegere weekkaarten.

Afschaffing weektreinkaart heeft ook impact op vrijstelling vergoeding georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (EasyPay Group)

Schrikkeldag telt mee voor maaltijdcheques

De extra werkdag 29 februari levert bedienden geen bijkomend loon op, want hun maandloon ligt vast. Werknemers die in uurlonen worden betaald, daarentegen - meestal arbeiders dus - zullen de bijkomende prestaties weerspiegeld zien in hun loonbrief. Voordelen die worden berekend per gewerkte dag, zoals maaltijdcheques, gaan ook voor bedienden wel degelijk lichtjes de hoogte in.

Dien ik meer loon uit te betalen bij een schrikkeljaar? (Attentia)

Basisbedrag van loonbonus opgetrokken

Het basisbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (beter gekend als loonbonus of groepsbonus) is door een nieuwe wet opgetrokken van 2695 naar 2755 euro. In combinatie met de jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex leidt dat voor 2016 tot een maximale fiscaal vrijgestelde bonus van 2798 euro en een maximale sociaal vrijgestelde bonus van 3219 euro.

Optrekking grensbedrag niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (Acerta)

Groepsbonus rondt kaap van half miljard

De werkgevers betalen jaar na jaar een almaar groter bedrag uit in de vorm van fiscaalvriendelijke loonbonussen, ook groepsbonussen genoemd, op grond van cao nr. 90. Toen het stelsel startte, in 2008, ging het om 66 miljoen. In 2014 werd de kaap van het half miljard euro gerond. Het VBO verwacht dat de stijging zal aanhouden.

Bedrijven belonen personeel steeds vaker met een groepsbonus (artikel in De Tijd, rechtstreeks te downloaden van de website van Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) die een vraag had gesteld aan minister van Werk Kris Peeters)

Uitleg over het stelsel: Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen (FOD Werk)

 

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.