Real Time News
for Human Resources Governance

Gevolgen van afschaffing weektreinkaart

U weet dat de spoorwegen geen weektreinkaarten meer verkopen. Daarom wordt de fiscale vrijstelling van de vergoeding "georganiseerd gemeenschappelijk vervoer" nu berekend op basis van het maandabonnement in eerste klasse. Voor uw medewerkers zal dit in principe financieel nadelig uitvallen. Verhoudingsgewijs zijn maandabonnementen immers goedkoper dan de vroegere weekkaarten.

Afschaffing weektreinkaart heeft ook impact op vrijstelling vergoeding georganiseerd gemeenschappelijk vervoer (EasyPay Group)

Schrikkeldag telt mee voor maaltijdcheques

De extra werkdag 29 februari levert bedienden geen bijkomend loon op, want hun maandloon ligt vast. Werknemers die in uurlonen worden betaald, daarentegen - meestal arbeiders dus - zullen de bijkomende prestaties weerspiegeld zien in hun loonbrief. Voordelen die worden berekend per gewerkte dag, zoals maaltijdcheques, gaan ook voor bedienden wel degelijk lichtjes de hoogte in.

Dien ik meer loon uit te betalen bij een schrikkeljaar? (Attentia)

Basisbedrag van loonbonus opgetrokken

Het basisbedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (beter gekend als loonbonus of groepsbonus) is door een nieuwe wet opgetrokken van 2695 naar 2755 euro. In combinatie met de jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex leidt dat voor 2016 tot een maximale fiscaal vrijgestelde bonus van 2798 euro en een maximale sociaal vrijgestelde bonus van 3219 euro.

Optrekking grensbedrag niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (Acerta)

Groepsbonus rondt kaap van half miljard

De werkgevers betalen jaar na jaar een almaar groter bedrag uit in de vorm van fiscaalvriendelijke loonbonussen, ook groepsbonussen genoemd, op grond van cao nr. 90. Toen het stelsel startte, in 2008, ging het om 66 miljoen. In 2014 werd de kaap van het half miljard euro gerond. Het VBO verwacht dat de stijging zal aanhouden.

Bedrijven belonen personeel steeds vaker met een groepsbonus (artikel in De Tijd, rechtstreeks te downloaden van de website van Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) die een vraag had gesteld aan minister van Werk Kris Peeters)

Uitleg over het stelsel: Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen (FOD Werk)

 

Ecocheques ook voor onderhoud en herstelling

Vanaf maart kunnen ecocheques ook dienen voor het onderhoud en de herstelling van voorwerpen die met de ecocheques waren aangekocht. Dat hebben de sociale partners afgesproken luidens berichten in de media. Onderhoud en herstelling wordt doorgaans gedaan door lokale vaklui, en dat doet de lokale economie dus goed. Aan de lijst van de voorwerpen of diensten die men met de ecologische cheques kan betalen, verandert voorlopig niets - dat is gepland voor eind 2016.

Gebruik ecocheques uitgebreid vanaf maart (De Standaard)

De meest recente lijst van de zaken die men met ecocheques kan betalen vindt u in cao nr. 98 ter van de Nationale Arbeidsraad (pdf, rechtstreekse download)

Speculatietaks ontziet aandelenopties

Goed nieuws voor wie aandelenopties krijgt of geniet van een "restricted stock plan" (gratis aandelen indien een bepaald doel wordt bereikt). Aandelen, opties of warrants verworven in het kader van de beroepswerkzaamheid ontsnappen aan de speculatietaks van 33% op de meerwaarde die men realiseert bij de verkoop.

Maatregelen lastenverlaging - taxshift : geen speculatietaks op meerwaarde 'beroepsgebonden aandelen, opties of warrants' (SD Worx)

Nog veel ruimte voor loonoptimalisaties

Hoewel de loonkost in België hoog is, benut amper 1 werkgever op 5 alle optimalisatie-mogelijkheden, inbegrepen vanuit fiscaal oogpunt. Zelfs grote werkgevers laten kansen liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlerck Business School en Attentia. Nog een resultaat: de aandacht voor psychosociale risico's neemt toe, maar toch wordt in 70% van de gevallen het rendement van welzijnsinitiatieven niet gemeten.

Slechts 1 op 5 Belgische bedrijven benut vandaag alle mogelijkheden tot loonoptimalisatie om de loonkost te verlagen (Attentia)

Geen uitbetaling bedrijfspensioen meer vóór 65

Het wetsontwerp aanvullende pensioenen is goedgekeurd. De hervorming gaat veel verder dan de wijziging van de rendementsgarantie. Nieuwe contracten moeten lopen tot de betrokkene 65 is en zullen geen uitbetalingen meer mogen voorzien voor de datum van het wettelijke pensioen. Bepalingen die een vervroegde uittreding aanmoedigen, zijn verboden voor wie in 2016 nog geen 55 zal zijn.

Wetsontwerp aanvullende pensioenen goedgekeurd door Kamer (HrWorld)

Junipremie netto verdubbelen zonder meerkost

De koopkrachtpremie van 250 euro die de bedienden van PC 200 in juni 2016 voor het eerst zullen ontvangen, levert hen netto ongeveer de helft op en kost de werkgever 332 euro. Dat bedrag kan u ook op andere manieren spenderen, legt SD Worx uit. Als u opteert voor de invoering of een verhoging van de maaltijdcheques, verdubbelt u het netto voordeel dat uw werknemer in handen krijgt. Bij het artikel over dit onderwerp hoort een lijst met vragen en antwoorden.

PC 200: jaarlijkse premie van 250 euro vanaf 2016 makkelijk omzetten naar gelijkwaardig voordeel (SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.