Real Time News
for Human Resources Governance

Werkgever betaalt huispersoneel of tuinman

Een baanbrekende ruling maakt een nieuw voordeel mogelijk, dat te omschrijven is als zeer fiscaalvriendelijke dienstencheques, betaald door de werkgever. De werkgever bepaalt zelf welk budget hij toekent. SD Worx pakt als eerste uit met een toepassing, die ResQ werd gedoopt en die volledig digitaal wordt beheerd. De waaier van mogelijke diensten is breder dan bij de dienstencheques.

RESQ biedt nieuw bonussysteem voor werknemers: beloning in de vorm van huishoudelijke diensten (SD Worx)

Naar het werk fietsen breekt door

De fiets wordt een zeer populair vervoermiddel voor de woon-werk trajecten. De belastingvrije fietsvergoeding van 0,22 euro per kilometer speelt zeker een rol. In 5 jaar tijd steeg het aantal pendelaars op twee wielen van 12 naar 18%, zo blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van Acerta die gebaseerd is op loongegevens over een periode van 5 jaar.

Eerste Acerta-mobiliteitsbarometer pleit voor het inspelen op mobiliteitsbehoeften van werknemers (Acerta)

Fiscus aanvaardt loonsubstitutie

De Rulingcommissie heeft ingestemd met een loonsysteem waarin tot 10% van het loon wordt vervangen door voordelen van alle aard die fiscaal gunstig behandeld worden. In dit concrete geval ging het om een zorgvuldig opgebouwd en geargumenteerd mobiliteitsbudget voor werknemers zonder bedrijfswagen. De beslissing van de Rulingcommissie kan cafetariaplannen een nieuwe impuls geven.

Heldere en gedetailleerde uitleg in Kan loon vervangen worden door een mobiliteitsbudget? (HrWorld)

Lees ook Invoering mobiliteitsbudget - Komt het er nog van? (Securex)

Cumul maaltijdcheque en bedrijfsrestaurant

De RSZ heeft een nieuw standpunt over de cumul van een maaltijdcheque en een goedkope maaltijd in het bedrijfsrestaurant, vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De cumul wordt aanvaard op voorwaarde dat de werknemer tenminste één volledige maaltijdcheque moet aanwenden om de maaltijd te verwerven. Deze verduidelijking vanwege de RSZ gaat in vanaf het eerste kwartaal van dit jaar.

RSZ-instructies 1e kwartaal 2016: enkele nieuwigheden met betrekking tot het loonbegrip (SD Worx)

Vergeet niet IPT's nog deze maand te melden

Indien een loontrekkende werknemer in uw onderneming vorig jaar een Individuele Pensioen Toezegging kreeg, dan mag u niet vergeten dit te melden uiterlijk op 31 maart 2016. Het bedrag hoeft u niet mee te delen. U dient wel te bewijzen dat in uw bedrijf of in de betrokken bedrijfseenheid een aanvullend pensioen bestaat voor alle werknemers.

Uitleg, ook over de procedure, in Vergeet niet om uw individuele pensioentoezeggingen vóór 31 maart 2016 mee te delen (Group S).

Optimaliseren met bedrijfskinderbijslag mag

De aanvullingen op wettelijke gezinsbijslagen blijven vrij van sociale bijdragen. U mag dit "bedrijfskindergeld" bovendien voorbehouden aan werknemers met een bepaalde functie en anciënniteit. Dat besliste Cassatie. De aanvullende gezinsbijslag blijft met andere woorden een bruikbaar instrument om aan loonoptimalisatie te doen.

Aanvullende gezinsbijslag als optimaliseringsinstrument (Lexalert)

Blog

Dat het artikel waarnaar we u hierboven verwijzen vloeide uit de pen van advocaat Willy Van Eeckhoutte. Dat biedt ons de gelegenheid diens WikiSoc blog te signaleren. Hij volgt daarin met een kritisch oog en niet zonder humor de berichtgeving in de grote media over arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Nieuwe sleutelcijfers over voordelen alle aard

Wanneer een werkgever een renteloze of goedkope lening verstrekt, of gratis huisvesting, verwarming en elektriciteit ter beschikking stelt, dan vormt dit voor de ontvangende werknemer of bedrijfsleider een belastbaar voordeel van alle aard. De nieuwe grensbedragen en referentierentevoeten die daarbij een rol spelen, zijn gekend.

Renteloze en goedkope leningen door werkgever: referentievoeten 2015 gepubliceerd in B.S. (EasyPay Group)

Renteloze lening of lening met verlaagde rentevoet - Hoe dit voordeel te beoordelen? (Securex)

Gratis huisvesting, verwarming en elektriciteit in 2016 (Securex)

Voordelen van alle aard – Leningen met verminderde rentevoet of renteloze leningen (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.