Real Time News
for Human Resources Governance

Schoenen zijn een fiscaal interessant "ander vervoermiddel"

Naar het werk fietsen wordt aangemoedigd omdat het milieuvriendelijk is. Nog duurzamer is wandelen. Maar daar heeft de wetgever niet aan gedacht. Ook op sectorniveau is weinig geregeld. Toch kan je werknemers die te voet komen, motiveren met een fiscaal vrijgestelde "kilometervergoeding". Voor inkomstenjaar 2019 bedraagt zij maximum 410 euro. Jammer genoeg zijn daar sociale bijdragen op verschuldigd.

Levert te voet naar het werk gaan niets op? (Acerta)

Hoe je treinpendelen gratis kan maken

Tussenkomen in de kosten van woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer is verplicht. Je kan als werkgever een stapje verder gaan. Sluit een contract met de NMBS, betaal 80% van het abonnement van jouw treinforensen en laat de Staat het saldo betalen. Resultaat: jouw werknemers pendelen gratis. Bovendien blijf je gespaard van paperasserij. De naam van deze formule: de derdebetalersregeling.

De derdebetalersregeling: een financiële stimulans voor het klimaat (Securex)

VAA: marktwaarde primeert op forfait van fiscus

Wie een voordeel geniet waarvoor hij aan zijn vennootschap of werkgever een marktconforme bijdrage betaalt, kan hierop niet worden belast, en al zeker niet op basis van een forfait dat hoger ligt dan de marktwaarde. Experts noemen deze recente rechtspraak baanbrekend. Denk aan zaken zoals rekening-courant, goedkope leningen en ter beschikking stelling van een woning of van gas en stroom. Belastingplichtigen kunnen 5 jaar teruggaan in de tijd.

De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken... (Lexalert)

"Bedrijfswagen wordt véél duurder"

Niet het mobiliteitsbudget, maar de fiscus zal de motor zijn van een drastische verandering op het vlak van de salariswagens. Zo voorspelt Attentia. Vanaf 2020 treedt de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking, wat een bedrijfsauto uiteindelijk 15 tot 20% duurder kan maken voor de werkgever. Vanaf 2021 zullen ook de nieuwe emissienormen de belastingen op auto's opdrijven. Maar niet iedereen zal de schok op hetzelfde moment voelen.

Is er een groene golf op komst? “In de volgende jaren zal het aantal bedrijfswagens drastisch minderen” (Attentia)

Bedrijfsauto inleveren? Dan ben ik weg

Neem hem zijn bedrijfswagen af, en je hebt 2 kansen op 3 dat een medewerker ander werk zoekt. Toch als hij jonger is dan 50. Bij de 50-plussers wil nog 1 op 3 weg als hij zijn firmawagen zou moeten inleveren. De alternatieven? Die kennen zij nog steeds niet, of ze hebben er geen zin in. Enig lichtpuntje: wie glijdende uren heeft, of mag telewerken, is vaker geneigd de bedrijfswagen in te ruilen voor een kleiner model in combinatie met alternatief vervoer als de werkgever dat zou aanbieden.

6 op 10 Belgen verlaat job bij afschaffing bedrijfswagen (Securex)

Lees ook: Firmawagen is achilleshiel van de arbeidsovereenkomst (Randstad)

Flexibel verlonen blijft onderbenut

Zowat alle mogelijkheden om flexibel te verlonen blijven onderbenut, besluit Partena Professional na een rondvraag bij 169 bedrijven. Die koudwatervrees, vooral bij de kleinere bedrijven, is onterecht. Het implementeren van de beschikbare formules is niet ingewikkeld. "Dokter een duidelijke verloningsstrategie uit en communiceer erover."

Flexibele verloning wordt onderbenut (De Tijd, uitgebreid artikel)

Kortingen voor personeel: een win-win

Eigen goederen of diensten mogen werkgevers met een korting of zelfs gratis aanbieden aan hun werknemers. Het is een voordelige vorm van extra verloning. Denk bijvoorbeeld aan personeel van een kledingketen dat een budget krijgt om te shoppen in de eigen onderneming. Uiteraard stellen zowel de fiscus als de RSZ voorwaarden. Vuistregel: zorg dat het gunsttarief niet meer dan 30% lager is dan de normale consumentenprijs.

Zijn gunsttarieven voor goederen of diensten van de werkgever gunstig voor werknemers? (Partena Professional)

627 miljoen kilometer met de fiets

550.000 werknemers ontvingen vorig jaar een fietsvergoeding. Dat is een stijging met een kwart in twee jaar tijd. Het gemiddelde bedrag steeg nog sneller en bereikte 252 euro. De komst van de speed pedelec speelt een rol, want die bracht mee dat de afgelegde afstanden groter worden. Alles bij elkaar legden deze werknemers 627 miljoen kilometer af. De cijfers komen van de FOD Financiën. Lang niet alle werkgevers kennen een fietsvergoeding toe. Vanaf juli 2020 wordt het wel een verplichting in PC nr 200 (bedienden).

Fietsen naar het werk levert gemiddeld 252 euro per jaar op (De Standaard)

Voor de werkgevers zullen bedrijfsauto's nog duurder worden

In 7 jaar tijd is de mediaanprijs van bedrijfswagens gestegen van 24.800 naar 30.150 euro, dat is plus 22%. Zo berekende Acerta. Elektrische auto's en hybrides zijn duurder dan de auto's die zij vervangen. Daarom verwacht Acerta dat de factuur voor de werkgever zal blijven stijgen. Voor de werknemer is de fiscale kost van het privé-gebruik ongeveer gelijk gebleven, omdat de CO2-uitstoot in de jongste 7 jaar met gemiddeld 17% daalde.
 
CO2-uitstoot van bedrijfswagen gedaald met 17% in 7 jaar (Acerta)

Hoogste winstpremies bij kleinste bedrijven

De ondernemingen van 1 tot 5 werknemers die gebruik maken van de winstpremie, keren per werknemer gemiddeld 3033 euro uit, wat veel meer is dan in de grotere bedrijven. Het cijfer komt van SD Worx. De dienstenleverancier zegt niet over hoeveel mini-kmo's het gaat. Hij wil alleen kwijt dat zij nu 39% uitmaken van het totale aantal werkgevers dat de fiscaalvriendelijke maatregel toepast.

Winstpremie stevent af op verdubbeling in 2019 (SD Worx, met tabel)

Lees ook: 11 extralegale voordelen in kaart gebracht (HR Alert, 18 juli 2019)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.