Real Time News
for Human Resources Governance

Geen gratis stroom of gas meer in eigen villa

Wellicht is het de nasleep van een stuntaanbod van Luminus, dat meteen werd afgeschoten door de fiscus. Sinds 1 januari 2022 wordt de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming nog enkel aanvaard als ook de woning zelf waarover het gaat, kosteloos ter beschikking wordt gesteld door de werkgever.

Voordeel van alle aard verwarming en elektriciteit: forfaitaire waardering ingeperkt vanaf 2022 (WoltersKluwer ImmoSpector)

Ander nieuws van de dag

Belgische werknemers hebben massaal vakantie opgespaard voor verlengde kerstvakantie (Acerta)

Jaarlijkse aanpassing schalen van de bedrijfsvoorheffing doet nettoloon stijgen (SD Worx)

15% van de Belgische werknemers drinkt te veel alcohol (Securex): als leidinggevenden telewerken is hun risico op overmatig drankgebruik driemaal hoger dan wanneer ze niet telewerken. Bij wie geen leiding geeft, verhoogt telewerk het risico niet

Werknemers in de zorg mogen vakantie overdragen (SD Worx)

Socioculturele sector en sport - aanpassingen artikel 17 (socialsecurity.be)

Telewerkvergoeding stijgt in 2022... (Securex)

Wie thuis zat door corona, krijgt kleinere jobbonus (De Standaard)

Toegelaten arbeid van gepensioneerden: bedragen voor het jaar 2022 (Group S)

Ex-gevangenen zijn in trek bij bedrijven (De Standaard): om hun vacatures in te vullen, kijken bedrijven volgens de VDAB en de recruteringsspecialisten steeds vaker naar de gevangenis. Een blanco strafblad is vooral in de zware sectoren geen vereiste meer

Coronapremie: de jongste details

De RSZ publiceert in zijn jongste Administratieve Instructies enkele verduidelijkingen over de coronapremie. Wanneer een sectorale cao bestaat, kan een werkgever een supplement betalen voor zover het totaal niet hoger is dan 500 euro. Als de sector-cao enkel een bedrag bevat zonder verdere modaliteiten, dan is een elektronische uitbetaling enkel toegestaan indien op ondernemingsniveau daartoe een cao wordt afgesloten.

Coronapremie - verduidelijkingen en update (socialsecurity.be)

Salariswagen gaat meer kosten

Wie een bedrijfsauto ook privé mag gebruiken, zal volgend jaar op dat voordeel meer belasting betalen. Het bedrag zal direct van het nettoloon afgaan via de bedrijfsvoorheffing. Reken voor tamelijk courante modellen op zowat 20 euro per maand. De nieuwe automodellen stoten een pak minder CO2 uit, wat de fiscale berekeningsformule beïnvloedt.

Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2022 (Partena Professional)

CO2-referentie-uitstoot 2022 bekend: bedrijfswagens opnieuw duurder (SD Worx)

Werkgevers betalen recordbonussen

Bijna een kwart van de bedienden uit de profitsector krijgt dit jaar een bonus. De niet-recurrente loonbonus van cao nr. 90 blijft het populairst en levert gemiddeld 1127 euro op. Maar de formule verliest terrein in vergelijking met de individuele bonussen (cash en warranten). Daar zijn hogere bedragen mee gemoeid. Daardoor bereikt het gemiddelde van alle bonussen 5313 euro. Dat bedrag is hoger dan ooit, wat opmerkelijk is in een crisisjaar.

1 op de 4 bedienden krijgt dit jaar een bonus (Acerta)

Coronapremie afleveren mag tot eind maart

Een in ministerraad goedgekeurd ontwerp-KB verschuift de uiterste datum voor de aflevering van een coronapremie in de vorm van een consumptiecheque naar 31 maart 2022. De beslissing om de premie toe te kennen moet evenwel nog steeds uiterlijk 31 december gebeuren. Ook de administratieve verwerking (vermelding in DmfA en in loondocumenten) moet in 2021 gebeuren.

Coronapremie: effectieve toekenning van de consumptiecheque mogelijk tot 31 maart 2022 (Group S)

Grensbedragen loonbonus gaan omhoog

Tot 3094 euro zal de werkgever in 2022 op een niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel (de loonbonus) geen bedrijfsvoorheffing moeten inhouden. Dat is 111 euro meer dan dit jaar. De RSZ, van zijn kant, zal 3558 euro (een stijging met 98 euro) als nieuw grensbedrag hanteren. Tot dat bedrag zal de werkgever dus enkel een bijdrage van 33% verschuldigd zijn. Dat schrijft Group S.

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen: bedragen 2022 (Group S)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.