Real Time News
for Human Resources Governance

Fietsvergoeding in hele privé-sector

De werknemers in de privé die naar hun werk fietsen, maar daarvoor nog geen vergoeding ontvangen, zullen die vanaf 1 mei 2023 wel krijgen. Ze kan tot 54 euro per week oplopen. De sociale partners hebben daarover cao nr. 164 afgesloten. Het gaat om een "aanvullende" collectieve arbeidsovereenkomst, dus bedoeld voor de sectoren of ondernemingen waar een fietsvergoeding nog niet werd ingevoerd. Bestaande cao's blijven geldig, ook als het bedrag lager is dan de 27 eurocent per afgelegde kilometer van cao nr. 164.

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164 (NAR, pdf, rechtstreekse download)

Lees ook:

Binnenkort een verplichte fietsvergoeding (Securex)

Parkeerplaats voor fietsen nu mogelijk met ecocheques (Group S)

Thuiswerker kan woonst afbetalen met mobiliteitsbudget

Ook wie verder dan 10 kilometer van het bedrijf woont, kan een deel van zijn mobiliteitsbudget gebruiken voor de afbetaling van zijn woning. De voorwaarde is dat hij 60% of meer van zijn normale arbeidstijd thuis werkt; dan wordt die thuis zijn werkplaats. Dit leert men uit de antwoorden op de vaakst gestelde vragen over mobiliteit die bij Acerta binnenkomen. Andere vragen gaan o.m. over laadpalen en elektrische steps.

Wat zijn de meestgestelde vragen over mobiliteit anno 2023? (Acerta)

Zelfstandigen en hun pensioenkapitaal

Het geleidelijk optrekken van het zelfstandigenpensioen naar het niveau van de werknemers kan ertoe leiden dat het totale pensioen van een zelfstandige er op achteruit gaat. Zij zullen een minder hoog pensioenkapitaal kunnen opbouwen via fiscaal aftrekbare verzekeringspremies (denk aan IPT) die betaald worden door hun vennootschap. Het verschil kan groot zijn, met name voor goed verdienende bedrijfsleiders.

Hoger wettelijk pensioen zelfstandigen: ook negatieve gevolgen (Ellen Jamar, van advocatenkantoor Van Havermaet)

Bijdragenvrije extra's: de nieuwe lijst van de RSZ

De RSZ heeft zopas verduidelijkt welke werkgeversaanvullingen bij sociale voordelen vrijgesteld zijn van sociale bijdragen. Het gaat voortaan ook om aanvullingen bij een moederschapsuitkering, omgezet moederschapsverlof, vaderschaps- of geboorteverlof, adoptieverlof en pleegouderverlof. Het bedrag van de aanvulling mag niet groter zijn dan het sociaal voordeel zelf en de som van het voordeel en de aanvulling mag niet groter zijn dan het nettoloon.

Aanvulling van door de sociale zekerheid toegekende voordelen (Besox)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.