Real Time News
for Human Resources Governance

Eenheidsstatuut maakt verzuim duurder

Een volwaardig gewaarborgd maandloon voor zieke arbeiders zou de totale verzuimkost met 12% doen stijgen, zo berekende Securex. Ook de afschaffing van de carensdag zal het absenteïsme duurder maken, want op dit moment wordt de eerste ziektedag van arbeiders in 86% van de gevallen niet betaald. Deze en andere berekeningen rond het eenheidsstatuut staan in een studie over het verzuim.

Vorig jaar kostte ziekte van werknemers aan de Belgische werkgevers 10,5 miljard euro. Het langdurig ziekteverlof neemt onrustwekkend toe.

Uitleg en grafieken in het persbericht Absenteïsmekost zal stijgen door invoering eenheidsstatuut (pdf, rechtstreekse download).

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.