Real Time News
for Human Resources Governance

Welke gevolgen heeft afschaffing van proefperiode?

Vanaf 1 januari bestaan er geen proefperiodes meer. Securex analyseert de voor- en nadelen van deze hervorming. De "oude" regels blijven van toepassing op wie ontslagen wordt tijdens een proefperiode die voor 1 januari begon. Contracten met uitzendkrachten en studenten kunnen de eerste 3 dagen zonder opzeg of vergoeding beëindigd worden.

Geen proefperiode meer vanaf 1 januari 2014! (Securex)

Jaarloongrenzen voor bedienden in 2014

UCM publiceert onder voorbehoud de grensbedragen die in 2014 voor bedienden zullen gelden in het kader van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. Nieuw is dat deze bedragen geen rol meer zullen spelen in verband met de proeftijd, de opzeggingstermijnen en het sollicitatieverlof. Op 1 januari 2014 zullen immers, normaal gezien, al enkele hervormingen in het kader van het Eenheidsstatuut van kracht worden.

Montants limites fixés par la loi relative aux contrats de travail pour 2014 (UCM)

Eenheidsstatuut: de jongste stand van zaken

SD Worx analyseert de plannen van de regering inzake het eenheidsstatuut. Eén van de punten die eruit springen is de meeneembaarheid van opgebouwde ontslagrechten. Ook wie vandaag in dienst is, zal vanaf 1 januari 2014 onder de eengemaakte ontslagregeling vallen, maar hij of zij behoudt wel de opzeggingstermijn die was opgebouwd tot 31 december. Voor veel arbeiders is dat nadelig.

Eenheidsstatuut krijgt stilaan vorm (SD Worx)

Zelfde opzegregels voor iedereen vanaf 1 januari

Vanaf 1 januari 2014 verdwijnt de carensdag en alle van dan af aangeworven werknemers vallen onder dezelfde opzegregeling- en termijnen. Dat staat in het voorontwerp van de wet over het eenheidsstatuut, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De verplichting tot outplacement wordt uitgebreid naar iedereen die een opzegtermijn van 30 weken heeft.

Het persbericht van de ministerraad over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden is uitgebreider dan gewoonlijk. Het bevat o.m. de details over de opzegtermijnen.

Alles wat u moet weten over het eenheidsstatuut

09/07/2013

De tekst over het werknemersstatuut die minister Monica De Coninck haast manu militari aan de eeuwig ruziënde sociale partners oplegde, bevat de aanzet naar belangrijke veranderingen maar laat tegelijk veel vragen onbeantwoord. We stelden voor u een bronnenoverzicht samen en geven een downloadlink naar de tekst van het "compromis".

Op de valreep toch regeling over eenmaking statuut arbeiders/bedienden (Attentia).

Attentia biedt aan de tekst van het "ontwerp van compromis" rechtstreeks te downloaden. Dit is de link.

EasyPay Group heeft het compromis ingewerkt in een compleet dossier over het eenheidsstatuut, dat u via deze link rechtstreeks kunt downloaden.

In het artikel Eenheidsstatuut: een eerste aflevering in een lange rij die nog niet voorbij is! gaat Group S ook in op de vragen die nog niet beantwoord zijn.

Eenheidsstatuut - De krachtlijnen van het akkoord (Securex)

Statut unique: erreurs factuelles et contradictions (La Libre Belgique)

Fedustria, dat zijn de werkgevers in de hout- en textielnijverheid, voorspelt dat de ontslagkosten in zijn sector op zijn minst zullen verdubbelen. Een aantal vakbondscentrales zijn vragende partij voor aanpassingen. Een overzicht van enkele reacties in Bonden willen aanpassingen compromis eenheidsstatuut (De Morgen)

Bouwvakkers vallen niet onder nieuw eenheidsstatuut (Nieuwsblad)

Statut unique : "Le travail n'est certainement pas terminé" (La Libre Belgique)

Topadvocaten: compromis eenheidsstatuut rammelt (Het Nieuwsblad)

"Best niet zelf sleutelen aan statuten"

14/06/2013

Een peiling van Securex toont aan dat veel arbeiders, naast andere op statuut gebaseerde discriminaties, nog moeilijk aanvaarden dat de bedienden in hun bedrijf genieten van een beter bonus- en premiesysteem. Dit soort verschillen kunt u als werkgever zelf wegwerken als u dat wil, maar in de huidige context is dat volgens Iris Tolpe, hoofdjuriste bij Securex, niet aan te bevelen.

In de peiling geven 4 op 10 werknemers (42%) aan dat zijn werkgever al een bediendestatuut toekende aan werknemers die voornamelijk handenarbeid verrichten.

Tolpe merkt op: “Men kan zich de vraag stellen of deze maatregel wel aan te raden is. Niet elke arbeider zal de voordelen van het arbeidersstatuut zomaar willen opgeven. En bij elke stap (8 juli is de eindmeet niet) van de wetgever in de richting van een eengemaakt statuut zal het bedrijf bepaalde voordelen van het bediendestatuut opnieuw moeten terugschroeven. Want we verwachten dat het eenheidsstatuut een compromis tussen beide statuten zal zijn.”

Bijzonderheden en cijfers in het persbericht Minstens 3 op 4 arbeiders en 1 op 2 bedienden willen dat hun werkgever het verschil in voordelen wegwerkt.

D-Day voor eenheidsstatuut

07/06/2013

Normaal gezien zal de regering vandaag bekendmaken hoe zij de statuten van arbeiders en bedienden dichter bij elkaar wil brengen. Zodra degelijke informatie beschikbaar is, zal HR Alert een bericht publiceren. Hier alvast de site waarop de ministerraad zijn persberichten online zet: Press Center.

Velen bereid in te leveren voor eenheidsstatuut

Vier op 10 van de bedienden en de helft van de arbeiders zijn in principe bereid voordelen in te leveren om het eenheidsstatuut mogelijk te maken, zo blijkt uit een bevraging door Securex. Opvallend is dat sommigen van de gelijkschakeling van de statuten gebruik zouden maken om over te stappen van hoofdarbeid naar handarbeid of omgekeerd.

Bijzonderheden in het persbericht 4 op 10 bedienden bereid tot compromis voor eenheidsstatuut.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.