Real Time News
for Human Resources Governance

Gratis wegwijzer in de nieuwe ontslagwetgeving

Alles over de nieuwe ontslagwetgeving staat in een gratis te downloaden wegwijzer van 36 bladzijden, samengesteld door advocatenkantoor Ius Laboris (Claeys & Engels). Handig zijn een groot stroomschema en de checklist met 14 punten (jawel...) die u moet nagaan vooraleer u tot een ontslag overgaat.

De downloadlink vindt u op deze webpagina.

U kan rechtstreeks downloaden met deze link: OntslagWijzer 2014: Handleiding over de nieuwe ontslagregels voor arbeiders en bedienden

Langdurige ziekte is geen ontslagreden meer

Sinds 1 januari mag u een medewerker met een contract van onbepaalde duur niet meer ontslaan omdat hij lang afwezig is om gezondheidsredenen. Moet u een langdurig zieke werknemer voortaan onbeperkt in dienst houden? Nee, maar u moet een andere reden kunnen geven dan louter het feit dat de werknemer langdurig ziek is.

Securex licht de nieuwe regels toe in Is een ontslag wegens langdurige ziekte nog toegelaten in 2014?

Het artikel gaat ook in op de andere mogelijke situaties: bij een contract van bepaalde duur, bij ziekte of ongeval na kennisgeving van de opzeg, en bij ziekte of ongeval van meer dan 7 dagen.

Details over de compensatievergoeding

De ontslagcompensatievergoeding die sommige arbeiders ontvangen van de RVA wordt sociaalrechtelijk gelijkgesteld met een gewone opzeggingsvergoeding, zo blijkt uit het uitvoeringsbesluit. De aanvraag gebeurt met een C4.

Bijzonderheden in UitvoeringsKB ontslagcompensatievergoeding gepubliceerd (Attentia).

De FOD Werkgelegenheid vat de regeling samen in De ontslacompensatievergoeding en de ontslaguitkering (pdf, rechtstreekse download).

Op 25 februari 2014 houdt de FOD Werkgelegenheid in Brussel een gratis informatiessie over het eenheidsstatuut.

Geen fiscale vrijstelling meer bij opzegging

De eerste 640 euro van een opzegvergoeding of van het loon tijdens de opzegtermijn is niet langer belastingvrij. Het eenheidsstatuut heeft die maatregel afgeschaft. Maar in specifieke situaties blijft de vrijstelling nog even van kracht. In de toekomst zal voor sommigen de ontslagcompensatievergoeding ten laste van de RVA fiscaal vrijgesteld zijn.

Zie voor details de artikels Fiscale vrijstelling opzeg stopgezet (ADMB) en Eenheidsstatuut: fiscale maatregelen (HDP).

Eenheidsstatuut verandert ook sollicitatieverlof

Voortaan zijn nieuwe regels van toepassing wat het sollicitatieverlof betreft. Er is geen verschil meer tussen arbeiders en bedienden, maar wel tussen werknemers met of zonder outplacementbegeleiding. Wat wel blijft, is dat het sollicitatieverlof uitsluitend mag dienen om een nieuwe job te zoeken.

Uitleg in het artikel Duur sollicitatieverlof gewijzigd door de wet op het eenheidsstatuut (rechtstreekse download, pdf) van de site www.bellaw.be van het advocatenkantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse.

Nieuwe regels rond verbrekingsvergoeding

Wanneer u een overeenkomst verbreekt terwijl de werknemer in zijn opzegperiode is en afwezig is wegens arbeidsongeschiktheid, dan gelden door het eenheidsstatuut andere regelingen dan vroeger. Eén van de wijzigingen is dat de verbrekingsvergoeding anders wordt berekend.

Toelichting op de site van SD Worx in het artikel Eenheidsstatuut: beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

Het eenheidsstatuut in een notendop

SD Worx heeft de regels gebundeld die voortvloeien uit het eenheidsstatuut. Ook indien u geen klant bent, kunt u de Informatienota Eenheidsstatuut downloaden, mits het opgeven van een beperkt aantal gegevens.

Bereken opzeggingstermijn met enkele muiskliks

De opzeggingstermijn of -vergoeding van een werknemer die in dienst was voor 2014 is voortaan het resultaat van twee berekeningen. Gelukkig duiken gedetailleerde rekenmodules op om u daarbij te helpen. We hebben er twee opgemerkt die vrij toegankelijk zijn: een van Group S en een van het advocatenbureau Claeys & Engels.

Eenheidsstatuut : bereken de nieuwe opzegtermijnen met iOut 2014 (Group S)

Opzegging.be (Claeys & Engels)

Bediende ontslaan wordt tot 40% minder duur

Wanneer het volledig onder de nieuwe regels valt, zal het ontslag van een bediende 30 tot 40% minder kosten. Het opzeggen van een arbeider wordt weliswaar fors duurder, maar globaal gezien dalen de Belgische ontslagkosten substantieel. Dat berekenden de Laga-advocaten Nicolaas Vermandel en Stijn Demeestere in een studie die sinds vandaag online staat.

De studie kijkt ook naar de impact van de overgangsmaatregelen voor lopende contracten.

Voorheen was ontslaan binnen de EU enkel duurder in Italië, maar met de nieuwe regels zijn we minder duur dan zes andere lidstaten. Het eenheidsstatuut verbetert de concurrentiepositie van België substantieel.

U kunt de Laga-presentatie (22 dia's, met grafieken) rechtstreeks downloaden: Eenheidsstatuut - Impact ontslagkost.

Vier compensaties voor kost van eenheidsstatuut

ADMB zet de maatregelen op een rij, die bedoeld zijn ter compensatie van de meerkost die de werkgevers oplopen als gevolg van het eenheidsstatuut. Ze hebben te maken met de ontslaguitkering, de bijdragen voor externe preventiediensten, de bijdrage voor het Fonds Sluiting Ondernemingen en fiscale voordelen voor de aanleg van het sociaal passief.

Tekst en uitleg in het artikel Het eenheidsstatuut arbeiders - bedienden: compensaties.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.