Real Time News
for Human Resources Governance

Alles over de nieuwe outplacementverplichting

Sinds het eenheidsstatuut dient u aan elke ontslagen werknemer een pakket van 60 uren outplacementbegeleiding aan te bieden indien hij recht heeft op een opzeggingstermijn of -vergoeding van tenminste 30 weken. Advocatenkantoor Bellaw legt in detail uit wat de nieuwe regels betekenen voor de werkgever.

De uitleg staat in een rechtstreeks downloadbare pdf Outplacement voor alle werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken.

De FOD Waso schetst de grote lijnen op de webpagina Eenheidsstatuut - Outplacementbegeleiding.

Extra bijdrage op opzeggingsvergoedingen

Weldra zullen werkgevers een specifieke bijdrage verschuldigd zijn op sommige opzeggingsvergoedingen die voortvloeien uit prestaties vanaf 1 januari 2014. De bijdrage loopt op tot 3% van de vergoeding voor werknemers met een jaarloon vanaf 64.509 euro. Het geld gaat naar het Fonds Sluiting Ondernemingen.

De berekeningsformule is goedgekeurd door de ministerraad, maar het besluit is nog niet gepubliceerd.

Uitleg in Ministerraad keurt de formule voor de berekening van de bijzondere bijdrage ten gunste van het Fonds Sluiting der ondernemingen goed (EasyPay Group).

Werkgevers mogen ontslag-spaarpot aanleggen

Werkgevers zullen een fiscaal vrijgestelde reserve mogen aanleggen van maximum 2600 euro per werknemer en per jaar om latere ontslagen te bekostigen; de maatregel zou de Schatkist 250 miljoen kosten. Het gaat om een compensatie voor het sociaal passief dat het gevolg is van de verhoogde ontslagkosten van arbeiders.

Uitleg in het persbericht van de ministerraad: Sociaal passief.

Aanvullende pensioenen: wacht op uw sector

Uw 'arbeiders' zullen vanwege het Eenheidsstatuut hetzelfde aanvullende pensioen moeten krijgen als uw 'bedienden'. Dat kan niet van de ene dag op de andere, maar over 10 jaar moet het gebeurd zijn. Group S biedt een inkijk in het plan dat de regering heeft uitgewerkt om de harmonisering te realiseren. U wacht best op de initiatieven die uw sector zal nemen, vooraleer u zelf uw pensioenplannen begint aan te passen.

Eenheidsstatuut : en nu de aanvullende pensioenen

Werkgevers vervangen proeftijd door interim

Bedrijven laten nieuwkomers steeds vaker eerst aan de slag gaan met een uitzendcontract, liever dan hen meteen een vast contract aan te bieden. De afschaffing van de proefperiode speelt een rol, want die afschaffing heeft de minimale opzegtermijn verhoogd van 7 dagen naar 4 weken. Ook de sinds kort langere opzegtermijnen voor arbeiders en de eenvoud van een uitzendcontract spelen mee.

Meer uitzendarbeid na invoering van eenheidsstatuut (Unizo)

8 uitzonderingen op ontslagmotivering

Cao 109 vermeldt 8 situaties waarin de werkgever niet verplicht is een ontslag te motiveren. De dringende reden is daar één van; andere voorbeelden zijn uitzendkrachten en studenten. In 10 paritaire comités wordt de ontslagmotivering pas in 2016 ingevoerd; in deze PC's blijft willekeurige afdanking dus bestaan.

Eenheidsstatuut: de CAO nr. 109 betreffende de motivering van het onstlag is getekend! (Group S)

Elk ontslag moet gemotiveerd worden vanaf 1 april 2014 (EasyPay Group). Hier is de rechtstreekse downloadlink naar de gedetailleerde analyse (pdf).

Zie voor bijkomende bronnen ook Ontslagmotivering gaat in op 1 april (HR Alert)

Ontslagmotivering gaat in op 1 april

Vanaf 1 april 2014 gelden de nieuwe regels rond ontslagmotivering. De belangrijke cao 109 is klaar en staat op de site van de Nationale Arbeidsraad. Een eerste analyse is al online te vinden; ze gaat concreet in op de vraag wie zal moeten bewijzen dat een ontslag "kennelijk onredelijk" was.

U kan de Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de motivering van het ontslag (cao nr. 109) rechtstreeks downloaden. Toelichting inbegrepen, telt het document 17 pagina's.

Gespecialiseerd advocaat Willy Van Eeckhoutte klom al meteen in de pen voor het eerste van een reeks artikels. U kan De motiveringsplicht van de CAO nr. 109. Wie moet wat bewijzen? (pdf) rechtstreeks downloaden van zijn site, of raadplegen op Lexalert.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.