Real Time News
for Human Resources Governance

Kortere opzegtermijnen: VBO staakt verzet

Het VBO raadt de werkgevers in 9 sectoren aan, hun verzet tegen het eenheidsstatuut op te geven en sommige kortere afwijkende opzegtermijnen, die zij hadden bekomen, uitsluitend toe te passen op de arbeiders die voldoen aan de specifieke criteria die in de wet zijn vastgelegd (en dus niet op al hun arbeiders). Securex legt de ingewikkelde berekening uit.

Afwijkende sectoren - Kortere opzegtermijnen niet op alle werknemers van toepassing (Securex)

Ontslagcompensatie in één keer enkel op aanvraag

Wanneer u een arbeider ontslaat die als gevolg van het eenheidsstatuut recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding van de RVA, dan ontvangt hij die vergoeding sinds juni in maandelijkse schijven. Indien uw arbeider het geld toch in één keer op zijn bankrekening wil zien verschijnen, dan moet hij dit voortaan uitdrukkelijk zelf aanvragen.

Meer in Maandelijkse betaling van de ontslagcompensatievergoeding (EasyPay Group).

Wegwijs in hervorming bedrijfspensioenen

Op termijn moeten arbeiders en bedienden hetzelfde aanvullend pensioen ontvangen. Acerta zet uiteen hoe deze belangrijke hervorming wordt georganiseerd. Goed om te weten: nu nog een wijziging in een pensioenplan aanbrengen, mag enkel als zij onderdeel is van een traject dat leidt tot volledige gelijkschakeling.

Zie De wet aanvullende pensioenen en het te bereiken doel: geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden (Acerta).

Details over fiscale vrijstelling sociaal passief

Twee KB's verduidelijken op welke manier uw onderneming een deel van de bedrijfswinst belastingvrij zal kunnen maken om het hoofd te bieden aan de hogere ontslagkosten die voortvloeien uit het eenheidsstatuut. Helaas zal deze fiscale vrijstelling pas vanaf 2019 een concrete impact hebben.

Bijzonderheden op Lexalert in het artikel Fiscale Vrijstelling Sociaal Passief - Modaliteiten. U vindt er ook hyperlinks naar de tekst van de beide KB's.

Schadevergoeding bij ontslag niet te snel betalen

Indien u een ontslag niet afdoend kan motiveren, kan u veroordeeld worden tot een boete en een schadevergoeding. Die zijn beide vrij van sociale bijdragen. Maar indien u de schadevergoeding voor “kennelijk onredelijk” ontslag betaalt zonder een vonnis of arrest af te wachten, dan wordt deze schadevergoeding beschouwd als loon en moet u daarop toch RSZ-bijdragen betalen.

Toelichting in het artikel Boete en schadevergoeding motivering van ontslag: onderworpen aan RSZ-bijdragen? (Group S)

Ontslagwijzer aangepast aan jongste evoluties

Als u behoort tot de honderden HR Alert lezers die eerder dit jaar de Ontslagwijzer van Claeys & Engels downloadden, zal het u interesseren dat het advocatenkantoor zopas een geactualiseerde versie heeft klaargestoomd die eveneens gratis is.

Update van de Ontslagwijzer (Claeys & Engels, pdf, 36 blz.)

Ook interessant in deze context is het artikel op de site van Partena/HDP Afwijkende opzeggingstermijnen: voor welke werknemers?

Ontslag wegens ziekte bij korte contracten

Het eenheidsstatuut maakt het mogelijk bepaalde arbeidsovereenkomsten vanaf de 8ste dag van ononderbroken arbeidsongeschiktheid te beëindigen zonder opzegging of vergoeding, maar de regels zijn erg ingewikkeld. Wanneer u iemand aanwerft voor een duidelijk omschreven werk, kan u alvast discussies voorkomen door de geschatte duurtijd in de overeenkomst te stipuleren.

EasyPay Group maakt ons wegwijs in het artikel Beëindiging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/bepaald werk van minder dan 3 maanden ingeval van ongeschiktheid.

Alles over de nieuwe outplacementverplichting

Sinds het eenheidsstatuut dient u aan elke ontslagen werknemer een pakket van 60 uren outplacementbegeleiding aan te bieden indien hij recht heeft op een opzeggingstermijn of -vergoeding van tenminste 30 weken. Advocatenkantoor Bellaw legt in detail uit wat de nieuwe regels betekenen voor de werkgever.

De uitleg staat in een rechtstreeks downloadbare pdf Outplacement voor alle werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken.

De FOD Waso schetst de grote lijnen op de webpagina Eenheidsstatuut - Outplacementbegeleiding.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.