Real Time News
for Human Resources Governance

Afschaffing carensdag raakt goede werkgevers niet

De afschaffing van de carensdag verhoogt globaal de absenteïsmekost met 2%. Maar er zijn grote verschillen tussen de werkgevers. Wie een goed beleid heeft om stress, demotivatie en kleine gezondheidsproblemen te voorkomen, ziet die inspanning beloond met minder korte afwezigheden en hoeft dus minder vaak de extra dag gewaarborgd loon te betalen.

Cijfers staan in de samenvatting van een studie van Securex: Carensdag afschaffen verhoogt afwezigheden door ziekte minder dan verwacht (pdf, 3 blz.).

Eenheidsstatuut kost Ford Genk 10 miljoen

De directie van Ford Genk aanvaardt het oordeel van de arbitragecommissie en zal de opzeggingstermijnen van het eenheidsstatuut toepassen op de arbeiders die ontslagen worden vanaf 1 januari 2014. De verlenging van de aanvankelijk aangeboden termijnen met 2 tot 7 weken zou volgens de vakbonden voor Ford een meerkost van 10 miljoen euro meebrengen.

Meer in Kostprijs sluiting Ford Genk 10 miljoen hoger door eenheidsstatuut (Trends). Een analyse vanuit vakbondshoek is te lezen in Ford Genk: van donderpreek tot liefdesbrief (ABVV).

Meer bedienden hebben recht op outplacement

Het PC 218 (bedienden) heeft de nieuwe regels rond outplacement verwerkt in een sectorale cao, die u rechtstreeks kunt downloaden. Het komt er op neer dat de regeling niet enkel meer de 45-plussers betreft, maar bedienden van eender welke leeftijd die ontslagen worden met een opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken loon.

De sectorale cao van 10 juli is te downloaden van de site van het Sociaal Fonds van het ANPCB (Paritair Comité 218), helaas zonder toelichting. Dit is de rechtstreekse downloadlink (pdf, 40 blz, in beide talen).

Kortere opzegtermijnen: VBO staakt verzet

Het VBO raadt de werkgevers in 9 sectoren aan, hun verzet tegen het eenheidsstatuut op te geven en sommige kortere afwijkende opzegtermijnen, die zij hadden bekomen, uitsluitend toe te passen op de arbeiders die voldoen aan de specifieke criteria die in de wet zijn vastgelegd (en dus niet op al hun arbeiders). Securex legt de ingewikkelde berekening uit.

Afwijkende sectoren - Kortere opzegtermijnen niet op alle werknemers van toepassing (Securex)

Ontslagcompensatie in één keer enkel op aanvraag

Wanneer u een arbeider ontslaat die als gevolg van het eenheidsstatuut recht heeft op een ontslagcompensatievergoeding van de RVA, dan ontvangt hij die vergoeding sinds juni in maandelijkse schijven. Indien uw arbeider het geld toch in één keer op zijn bankrekening wil zien verschijnen, dan moet hij dit voortaan uitdrukkelijk zelf aanvragen.

Meer in Maandelijkse betaling van de ontslagcompensatievergoeding (EasyPay Group).

Wegwijs in hervorming bedrijfspensioenen

Op termijn moeten arbeiders en bedienden hetzelfde aanvullend pensioen ontvangen. Acerta zet uiteen hoe deze belangrijke hervorming wordt georganiseerd. Goed om te weten: nu nog een wijziging in een pensioenplan aanbrengen, mag enkel als zij onderdeel is van een traject dat leidt tot volledige gelijkschakeling.

Zie De wet aanvullende pensioenen en het te bereiken doel: geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden (Acerta).

Details over fiscale vrijstelling sociaal passief

Twee KB's verduidelijken op welke manier uw onderneming een deel van de bedrijfswinst belastingvrij zal kunnen maken om het hoofd te bieden aan de hogere ontslagkosten die voortvloeien uit het eenheidsstatuut. Helaas zal deze fiscale vrijstelling pas vanaf 2019 een concrete impact hebben.

Bijzonderheden op Lexalert in het artikel Fiscale Vrijstelling Sociaal Passief - Modaliteiten. U vindt er ook hyperlinks naar de tekst van de beide KB's.

Schadevergoeding bij ontslag niet te snel betalen

Indien u een ontslag niet afdoend kan motiveren, kan u veroordeeld worden tot een boete en een schadevergoeding. Die zijn beide vrij van sociale bijdragen. Maar indien u de schadevergoeding voor “kennelijk onredelijk” ontslag betaalt zonder een vonnis of arrest af te wachten, dan wordt deze schadevergoeding beschouwd als loon en moet u daarop toch RSZ-bijdragen betalen.

Toelichting in het artikel Boete en schadevergoeding motivering van ontslag: onderworpen aan RSZ-bijdragen? (Group S)

Ontslagwijzer aangepast aan jongste evoluties

Als u behoort tot de honderden HR Alert lezers die eerder dit jaar de Ontslagwijzer van Claeys & Engels downloadden, zal het u interesseren dat het advocatenkantoor zopas een geactualiseerde versie heeft klaargestoomd die eveneens gratis is.

Update van de Ontslagwijzer (Claeys & Engels, pdf, 36 blz.)

Ook interessant in deze context is het artikel op de site van Partena/HDP Afwijkende opzeggingstermijnen: voor welke werknemers?

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.