Real Time News
for Human Resources Governance

Ecocheques binnenkort betaalmiddel voor step, eenwieler en hoverboard

Steps, eenwielers en hoverboards, al dan niet met elektrische motor, worden toegevoegd aan de lijst van wat werknemers mogen kopen met hun ecocheques. In de Nationale Arbeidsraad is daarover een akkoord tot stand gekomen. De maatregel gaat in op 1 september 2019. Hier en daar aanvaarden handelaars naar verluidt nu al die ecocheques als betaling.

Persbericht van de NAR (pdf, rechtstreekse download)

"Peter Principe" blijkt te kloppen

Iedereen klimt op tot het niveau van zijn incompetentie. Over dit "Peter Principe" wordt wel eens lacherig gedaan, maar nu is bewezen dat het op zijn minst een kern van waarheid bevat. Wanneer de beste verkopers tot manager worden bevorderd, dalen de prestaties van hun nieuwe ondergeschikten zienderogen.

The Peter Principle Isn't Just Real, It's Costly (National Bureau of Economic Research, Verenigd Koninkrijk)

Snelle e-fietsen op nieuwe ecocheques-lijst

09/06/2017

De nieuwe lijst van de goederen en diensten die met ecocheques mogen aangekocht worden is klaar. Hij is overzichtelijker geworden. U kunt de lijst downloaden. Enkele blikvangers: speed pedelecs (snelle elektrische fietsen), alle tweedehandsproducten en schoolabonnementen voor het openbaar vervoer. De meeste sectoren kennen tegenwoordig ecocheques toe aan de werknemers.

Cao 098 quinquies (Nationale Arbeidsraad, pdf, rechtstreekse download, zie lijst op het einde van het document)

Ecocheques moeten weg, cash komt in de plaats

De 4 regeringspartijen willen een einde maken aan de ecocheques, omdat zij te veel kosten, rompslomp meebrengen en al lang geen 'eco-'doel meer dienen. De partijen hebben een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2018 het bedrag van de ecocheques rechtstreeks uit te keren in de vorm van een "vergoeding" die vrij zal zijn van belastingen en patronale bijdragen. Dat meldt de VRT.

De ecocheque wordt afgeschaft (Radio 1)

Ecocheques ook voor onderhoud en herstelling

Vanaf maart kunnen ecocheques ook dienen voor het onderhoud en de herstelling van voorwerpen die met de ecocheques waren aangekocht. Dat hebben de sociale partners afgesproken luidens berichten in de media. Onderhoud en herstelling wordt doorgaans gedaan door lokale vaklui, en dat doet de lokale economie dus goed. Aan de lijst van de voorwerpen of diensten die men met de ecologische cheques kan betalen, verandert voorlopig niets - dat is gepland voor eind 2016.

Gebruik ecocheques uitgebreid vanaf maart (De Standaard)

De meest recente lijst van de zaken die men met ecocheques kan betalen vindt u in cao nr. 98 ter van de Nationale Arbeidsraad (pdf, rechtstreekse download)

Elektronische ecocheques zijn gelanceerd

12/01/2016

Sinds 1 januari 2016 mogen ecocheques via elektronische weg uitbetaald en beheerd worden. Er komt zelfs geen bijkomend stukje plastic aan te pas: ze komen mee op de elektronische maaltijdchequekaart. Kiezen voor e-ecocheques vereist een sectorale of bedrijfs-cao of een individuele overeenkomst met de betrokken werknemer. Ecocheques op papier blijven voorlopig wel mogelijk.

Licht op groen voor elektronische ecocheques! (SD Worx)

Van eco- naar maaltijdcheque en omgekeerd: het mag!

De RSZ aanvaardt met onmiddellijke ingang de omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en omgekeerd, zonder dat de werkgever daar sociale bijdragen moet op betalen. Het KB dat de koerswijziging bevat is nog niet gepubliceerd, maar wordt al toegepast.

Details bij HDP&Arista in het artikel RSZ aanvaardt omzetting van ecocheques in maaltijdcheques en omgekeerd en bij Acerta in het artikel Ecocheques omzetten naar maaltijdcheques: RSZ verandert standpunt!

Acerta merkt o.m. op: "Deze verandering van standpunt kan interessant zijn voor werkgevers uit sectoren waar het voordeel ecocheques kan worden omgezet naar een alternatief voordeel. Een voorbeeld van dergelijke sector is het pc 218.000. Werkgevers in deze sector hebben tijd tot 31 oktober 2011 om op ondernemingsvlak het bestaande voordeel ecocheques om te zetten."

Verlof geeft recht op premie in PC 218

In PC 218 (bedienden) gaan de lonen twee keer omhoog en de ecocheques blijven. Drie soorten verlof worden toegevoegd aan de afwezigheden die geen vermindering van de eindejaarspremie met zich meebrengen.
Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve overmacht (bv. om medische redenen) is voortaan dezelfde regeling van toepassing als bij het ontslag gegeven door de werkgever.
EasyPay Group publiceert een overzicht van de afspraken in het artikel PC 218: Sectorakkoord 2011-2012. U kunt ook het akkoord zelf rechtstreeks downloaden; het is tweetalig en overzichtelijk opgesteld.

In juni ecocheques in PC 218

Indien u bedienden hebt die onder PC 218 vallen, zal u hen in juni ecocheques moeten betalen, tenzij u uiterlijk op 30 oktober 2009 reeds geopteerd had voor een gelijkwaardig voordeel. Uitleg bij Attentia en UCM.

Er is sprake geweest van een omzetting of vervanging van de ecocheques door een ander systeem, maar de sociale partners in PC 218 zijn er niet toe gekomen. De modaliteiten van de CAO van 16 juli 2009 blijven dus gelden.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.