Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen: verduidelijking fiscus (Liantis): enkele toekenningsregels veranderden. Liantis vermeldt dat ook een maandelijkse forfaitaire vergoeding (maximaal 284 euro) mogelijk is

Advies 2247 - Bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs... (NAR, pdf, 10 blz.): ze hebben enkele bemerkingen, maar globaal gezien geven de patroons en de vakbonden groen licht voor de uitbreiding van de praktijktests (mystery calls)

2021 Unisys Security Index Belgium (Unisys): scroll wat omlaag voor de data over België. Twee op 3 vindt het niet leuk dat de baas kan nagaan hoe laat hij/zij inlogt en weer uitlogt

De zaak Plessers over niet-overgenomen werknemers bij gerechtelijke overdracht (Arbeidsrechtjournaal): de rechtspraak aanvaardt nu dat sommige werknemers tussen wal en schip terechtkomen: hun job wordt niet gered en ze krijgen geen opzeggingsvergoeding

Jobzoekers eisen goed klimaatbeleid

Is een goed klimaatbeleid belangrijk voor jouw organisatie? Zet dat dan flink in de verf. Eén Belgische professional op 2 wil namelijk niet meer werken voor een bedrijf met een in zijn/haar ogen bedenkelijke aanpak van de klimaatkwestie. Dat blijkt uit onderzoek door rekruteringsspecialist Robert Walters naar het belang dat werknemers hechten aan maatschappelijke waarden. Ook als je inzet op diversiteit en inclusie, word je aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.

Maatschappelijke waarden werkgever belangrijk voor Belgische werknemers (Robert Walters)

Baas veroordeeld in #MeToo-proces

Het proces tegen televisiemaker Bart De Pauw houdt momenteel Vlaanderen in de ban. Onder de radar bleef een gelijkaardige zaak. Die liep slecht af voor de werkgever. De arbeidsrechtbank in Hasselt bevond de man schuldig aan ongewenst seksueel gedrag op het werk en veroordeelde hem tot 17.000 euro schadevergoeding aan het slachtoffer. Kort na haar aanwerving had de zaakvoerder via Whatsapp een liefdesverklaring gestuurd naar een 20 jaar jongere dame. Die wees hem af. De werksfeer leed onder de situatie en de vrouw stuurde een mail naar de vertrouwenspersoon. Twee weken later stond zij op de keien. Lees de interessante analyse door advocate Annick Alders.
 
Liefdesverklaring op het werk. Grensoverschrijdend? (Cautius Advocaten)

"HR moet handicap niet raden"

Een interessant zinnetje van de arbeidsrechtbank te Luik in een ontslagproces. De eisende partij, een verpleegster, had aangevoerd dat haar werkgever, een ziekenhuis, had moeten beseffen dat haar ziekteverzuim het gevolg was van een handicap, ook al had zijzelf daarover nooit iets meegedeeld. Daarin volgde de rechter haar niet. Vrij vertaald: "Je kan van HR-mensen niet verwachten dat zij uit herhaalde afwezigheden afleiden dat er een handicap in het spel is."

Licenciement discriminatoire : distinction entre le critère du handicap et celui de l’état de santé (bespreking door Terra Laboris)

Trib. trav. Liège (div. Liège), 12 janvier 2021, R.G. 19/302/A (interessant vonnis, pdf, 21 blz.)

Niet twee keer betalen voor weigering van redelijke aanpassingen

Kan de werkgever die wegens discriminatie op basis van handicap (weigering van redelijke aanpassingen) veroordeeld wordt tot een vergoeding, ook nog eens veroordeeld worden tot de vergoeding op grond van discriminerend ontslag? Niet als dat ontslag nauw verbonden is met de weigering tot redelijke aanpassingen. Dat zou een buitensporige sanctie zijn. Aldus het Arbeidshof van Luik, afdeling Namur, in een arrest dat ten nadele uitviel van het overheidsagentschap Digital Wallonia.

Arbeidshof Luik, afdeling Namur, 18 maart 2021, R.G. 2020/AN/9 (pdf, 35 blz.)

Notion d’aménagements raisonnables en matière de discrimination liée au handicap (analyse van het arrest door Terra Laboris)

"Geen jonge moeders": werkgever veroordeeld

Eén ongelukkig geadresseerde mail kostte een werkgever en zijn zaakvoerder in februari een veroordeling wegens discriminatie op basis van afkomst. Nu komt daar een tweede veroordeling bovenop, deze keer wegens discriminatie op basis van geslacht en moederschap. In de mail had de zaakvoerder geschreven dat zij geen sollicitaties aanvaardde van vreemdelingen, mensen zonder ervaring en vrouwen met jonge kinderen.

Instituut wint zaak na dubbele discriminatie (UNIA, persbericht, pdf, 1 blz.)

Contracten voor bepaalde tijd na 2 jaar gelijk aan vast contract

Wie twee jaar bij dezelfde werkgever aan de slag is met opeenvolgende contracten voor een bepaalde tijd of met vervangingsovereenkomsten, moet worden beschouwd als een werknemer met een overeenkomst van onbepaalde duur. Dat besliste het Grondwettelijk Hof. In afwachting van een aanpassing van de Arbeidsovereenkomstenwet van 1978 moeten de arbeidshoven en -rechtbanken dit principe al toepassen. De Vlaamse Gemeenschap wordt wellicht de eerste werkgever die hierdoor een hogere opzeggingsvergoeding zal moeten betalen.

Persbericht van het Grondwettelijk Hof

Arrest 93/2021 van het Grondwettelijk Hof (pdf, 14 blz.)

Hoofddoekvonnis duwt MIVB naar "inclusieve" neutraliteit

Eind mei had de arbeidsrechtbank de MIVB schuldig bevonden aan dubbele discriminatie bij aanwerving, op grond van geslacht en van religieuze overtuiging. De Brusselse vervoermaatschappij had twee keer geweigerd de kandidatuur van een hoofddoekdragende moslima in overweging te nemen, hoewel de vrouw aan de vereisten voldeed. Na een verhit debat, waarin de politiek zich moeide, besloot het beheerscomité van de MIVB niet in beroep te gaan.

Blijft MIVB neutraal als personeel hoofddoek draagt? Vonnis leidt tot... (vrt nws)

12 ziektebriefjes na elkaar wettigen ontslag

Een hr-consultante had 12 keer na elkaar een doktersattest bezorgd om haar afwezigheid wegens ziekte te verlengen. Uiteindelijk werd zij ontslagen. Volgens haar ging het om discriminatie op basis van gezondheidstoestand, of op zijn minst om een kennelijk onredelijk ontslag. De werkgever won het pleit, zowel in eerste aanleg als in beroep. Niet haar gezondheid had tot het ontslag geleid, maar wel de verstoring van de werkorganisatie.

Arrest van het Arbeidshof te Brussel, 9 februari 2021 (pdf, 10 blz.)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.