Real Time News
for Human Resources Governance

Ander nieuws van de dag

Duidelijkere regels over arbeidsrelatie in de platformeconomie (Securex): deze regels over de aard van de arbeidsrelatie (onderdeel van de Arbeidsdeal) treden in wertking op 1 januari 2023

Wijzigingen aan progressieve werkhervatting (Acerta): de paragraaf gewijd aan de neutralisatieregel gewaarborgd loon legt uit dat de werkgever in sommige gevallen toch gewaarborgd loon zal moeten betalen

Waarom rekruteren in december je een streepje voor geeft op de concurrentie (Robert Half)

HR & People Analytics: België hinkt achterop

De analyse van personeelsgegevens om HR-beslissingen richting te geven en de bedrijfsstrategie te ondersteunen zit in de lift. Europawijd is evenwel 41% van de bedrijven er nog niet mee bezig. In België gaat het zelfs om 48%. De meest geciteerde reden is dat het bedrijf deze data-analyses niet nodig heeft.

Helft Belgische bedrijven analyseert HR-data (SD Worx)

Lees ook: HR-beleid steunt vaker op data-analyse (HR Alert, 14 oktober 2022)

Beperk het aantal videomeetings

Thuiswerkers te vaak betrekken bij videovergaderingen leidt tot grote vermoeidheid. Vanaf een bepaald moment maakt het zelfs niets meer uit dat de internetverbinding feilloos is. Het constante oogcontact verhoogt de stress. Wanneer sprekers of deelnemers ook zichzelf zien op hun scherm, leidt dit tot "spiegelangst".

NTU Singapore study finds that increased use of videoconferencing apps... (Nanyang Technological University)

HR-beleid steunt vaker op data-analyse

Steeds meer ondernemingen steunen bij het uitwerken van een HR-strategie op inzichten die voortkomen uit de analyse van bedrijfsdata. In de steekproef voor de nieuwe Digimatuurtest van Attentia gaat het dit jaar om 56%, een toename met 30% vergeleken bij 2018. Het rapport is gepubliceerd. Op het einde vind je ook adviezen voor een digitale HR-transformatie.

HR Digimatuurtest 2022 (Attentia, pdf, 16 blz., rechtstreekse download)

Lees ook: How To Build an HR Tech Stack That Gives Your Business an Edge (Capterra): een overzicht van HR-software door de gereputeerde reviewsite Capterra

Voor flexwerk ontbreken nog vaak de tools

Een nieuwe studie, van software-aanbieder Unit4 deze keer, bevestigt hoezeer de pandemie de digitalisering van bedrijfsprocessen heeft versneld. Maar het werk is niet af. Een knelpunt is het beheren van flexibele arbeidsregelingen. 62% van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf niet de juiste technologieën ter beschikking stelt om flexwerk en hybride werken vlot te laten verlopen.

Studie Unit4: Bijna 8 op 10 ondervraagde Belgen vindt dat hun bedrijf flexwerk beter moet aanpakken (Unit4)

Recht op vierdagenweek is wet

De Arbeidsdeal is goedgekeurd in de Kamer. Twaalf nieuwigheden zijn wet geworden. Daaronder de werkweek van 4 keer 10 uren (geen recht op overuren), de wisselweek, het recht op deconnectie, het individueel recht op 5 dagen (uitgerekend in werkuren) opleiding per jaar, de transitietrajecten (tijdens opzeggingstermijn elders gaan werken) en de monitoring van diversiteit en discriminatie op sectorniveau.

Kamer zet licht op groen voor arbeidsdeal die betere balans tussen werk en privéleven beoogt (hln.be)

Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (De Kamer, pdf, 565 blz., waarvan ongeveer 100 blz. voor de eigenlijke tekst van de wet)

E-learning breekt door in bedrijven

Werkgevers blijven evenveel opleidingen verstrekken als voor de coronacrisis. Het aantal werknemers dat daarvan profiteert is wel gedaald van 70% naar 64%. E-learning is in opmars ten koste van de andere opleidingsvormen. Bedrijven met een competentie- en opleidingsbeleid innoveren meer, zijn financieel gezonder en groeien sterker. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1000 ondernemingen in Vlaanderen en Brussel.

Competentie- en opleidingsbeleid in Vlaanderen (SERV - Stichting Innovatie en Arbeid)

Ander nieuws van de dag

Aanpassing van loonplafonds verminderingen (socialsecurity.be, administratieve instructies)

Ziekte tijdens verlofperiode: enkele praktische vragen (Besox)

Terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever op basis van bewijsstukken: herinnering en nuancering (Partena Professional)

Aangepaste wet ‘mystery calls’ neemt een loopje met de rechtsorde (VBO): de werkgevers hebben zware kritiek op de versterking van de specifieke bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie

De impact van slechte datakwaliteit op jouw organisatie (HR-adviesbedrijf Starfish): verkeerd of slordig omgaan met HR-gegevens kan schadelijke gevolgen hebben voor jouw bedrijf

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.