Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuw: overstappen naar ander soort tijdskrediet

Overschakelen van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere is makkelijker geworden. De nationale cao over het ijdskrediet is aangepast; de nieuwe tekst staat op de website van de Nationale Arbeidsraad. De nieuwe regeling is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2009.

De hyperlink onder dit artikel leidt naar een artikel dat alles uitlegt, en dat op zijn beurt een hyperlink bevat naar een handige overzichtstabel.

Cao over de ecocheques is al ondertekend

Soms gaat het (tamelijk) snel. In de Nationale Arbeidsraad zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over de ecocheques. Dat is het nieuwe sociale voordeel dat werkgevers o.m. zullen kunnen aanwenden om hun personeel de netto koopkrachtverhoging toe te kennen die is vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord.

De ecocheques zullen als betaalmiddel of kortingbon dienen bij de aankoop, door de werknemer, van bijv. een roetfilter voor een dieselauto of milieuvriendelijke verlichting. Cao nr 90 staat al online. U vindt de tekst via de hyperlink onder dit bericht. Het is nu wachten op een KB dat de overeenkomst algemeen verbindend verklaart, en op een aantal praktische regelingen.

Minimumloon en werkbonus omhoog op 1 oktober

Volgens een persbericht van het ABVV, vrijdag, hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers de cao ondertekend die de bruto minimumlonen verhoogt met 25 euro. Ook de werkbonus gaat omhoog. Minimumverdieners zullen 175 euro sociale bijdragen minder moeten betalen (tot nu toe was dat 143 euro). Alles bijeen zullen minimumverdieners netto 30 tot 37 euro méér gaan verdienen vanaf 1 oktober, aldus de vakbond.

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Zoals gemeld, velde het Arbeidshof te Antwerpen recent eveneens een arrest dat cao nr. 81 interpreteerde in het voordeel van de werkgever.

Verplichte nieuwe bijlage bij uw arbeidsreglement

In de luwte van de zomer is in de Nationale Arbeidsraad een cao afgesloten over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De tekst staat nog niet op de website van de NAR. U kunt hem wel downloaden via onderstaande link. CAO 25ter gaat specifiek over gelijk loon voor gelijk werk, zonder enige discriminatie op grond van geslacht. De tekst dient verplicht als bijlage te worden toegevoegd aan uw arbeidsreglement. Gelukkig hoeft u in dit specifieke geval de gebruikelijke procedure voor wijziging van het arbeidsreglement niet te volgen.

Wie mag zonder cao toch personeel oproepen op 2 mei?

In veel ondernemingen is geen vervangende datum vastgelegd voor de wettelijke feestdag van vrijdag 2 mei. Deze werkgevers zullen dus geen personeel aan het werk mogen zetten. Maar er zijn uitzonderingen, nl. de sectoren en de ondernemingen waar zondagsarbeid is toegestaan. Securex maakt een stand van zaken en biedt een lijst van de sectoren en paritaire comités waar op vrijdag 2 mei mag worden gewerkt, ook als er geen vervangende datum werd bepaald.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.