Real Time News
for Human Resources Governance

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht). Daarmee kan men verifiëren of de tekst van een jobadvertentie OK is.

Op haar website kondigt federaal minister van Werk Milquet de oprichting aan van een expertencommissie die nieuwe cao's zal screenen op leeftijdsdiscriminatie.

Solidariteits-cao's zijn niet zeldzaam meer

Bij de weefgetouwenfabrikant Picanol uit Ieper hebben de bedienden ermee ingestemd tot oktober slechts vier dagen per week te werken. Op deze manier worden dertig afdankingen vermeden. Picanol is het jongste bedrijf in wat stilaan een reeks wordt. Eerder waren er o.m. al Punch Powertrain en Punch Graphix.
Nog een voorbeeld is de radiatorenfabrikant Jaga uit Limburg. Alle 135 bedienden, kaderleden en directieleden werken tot oktober één dag minder per week, met loonverlies; deze cao is verlengbaar met nog eens zes maanden.
Alternatieven voor de klassieke herstructureringen maken opgang omdat de werkgevers na de crisis niet met grote HR-problemen willen zitten. In februari hield de jobkrant Vacature in Vlaanderen een enquête, waaruit bleek dat één hoogopgeleide op twee bereid is deeltijds te werken als dat het ontslag van een collega kan voorkomen.

Brugpensioen vanaf 56 na 20 jaar nachtploeg is verlengd

Werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid, mogen ook in de toekomst met brugpensioen op 56 jaar. Dat hebben de sociale partners afgesproken in een nationale cao (nr. 97). De cao geldt voor ondernemingen uit een bedrijfstak die niet ressorteert onder een paritair comité of waarvan het opgerichte paritair comité niet werkt.

Nieuw: overstappen naar ander soort tijdskrediet

Overschakelen van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere is makkelijker geworden. De nationale cao over het ijdskrediet is aangepast; de nieuwe tekst staat op de website van de Nationale Arbeidsraad. De nieuwe regeling is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2009.

De hyperlink onder dit artikel leidt naar een artikel dat alles uitlegt, en dat op zijn beurt een hyperlink bevat naar een handige overzichtstabel.

Cao over de ecocheques is al ondertekend

Soms gaat het (tamelijk) snel. In de Nationale Arbeidsraad zijn de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over de ecocheques. Dat is het nieuwe sociale voordeel dat werkgevers o.m. zullen kunnen aanwenden om hun personeel de netto koopkrachtverhoging toe te kennen die is vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord.

De ecocheques zullen als betaalmiddel of kortingbon dienen bij de aankoop, door de werknemer, van bijv. een roetfilter voor een dieselauto of milieuvriendelijke verlichting. Cao nr 90 staat al online. U vindt de tekst via de hyperlink onder dit bericht. Het is nu wachten op een KB dat de overeenkomst algemeen verbindend verklaart, en op een aantal praktische regelingen.

Minimumloon en werkbonus omhoog op 1 oktober

Volgens een persbericht van het ABVV, vrijdag, hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers de cao ondertekend die de bruto minimumlonen verhoogt met 25 euro. Ook de werkbonus gaat omhoog. Minimumverdieners zullen 175 euro sociale bijdragen minder moeten betalen (tot nu toe was dat 143 euro). Alles bijeen zullen minimumverdieners netto 30 tot 37 euro méér gaan verdienen vanaf 1 oktober, aldus de vakbond.

RECHTSPRAAK: Controle op het internetgebruik

De rechters beginnen grenzen te stellen aan cao nr. 81 van de Nationale Arbeidsraad over het internetgebruik van werknemers tijdens de werkuren. De arbeidsrechtbank in Gent gaf gelijk aan een werkgever die de inhoud van de harde schijf op een kantoorcomputer had geïnspecteerd zonder die controle aan te kondigen, wat cao nr. 81 nochtans voorschrijft.

Zoals gemeld, velde het Arbeidshof te Antwerpen recent eveneens een arrest dat cao nr. 81 interpreteerde in het voordeel van de werkgever.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.