Real Time News
for Human Resources Governance

Kan de dalende inflatie het nettoloon verlagen?

Kan een dalende inflatie leiden tot een daling van het uitbetaalde loon? De kwestie dreigt actueel te worden. In april bedroeg de inflatie nog amper 0,6 procent op jaarbasis. In theorie zijn zgn. negatieve indexeringen wel degelijk mogelijk. In de praktijk hangt veel af van wat in de sectorale cao's is vastgelegd. Securex maakt een analyse.

Alle werkgevers moeten drank- en drugsbeleid invoeren

De nieuwe nationale cao nr 100 verplicht alle werkgevers van de private sector een preventief alcohol- en drugsbeleid uit te werken. De werkgevers zullen hun personeel mogen testen. De cao legt geen kant-en-klaar beleid op. Elk bedrijf is anders en heeft zijn eigen opvattingen en regels, ook op het vlak van alcohol en drugs, zo stelt de Nationale Arbeidsraad in een persbericht. De tekst van de cao kan u downloaden via de hyperlink hieronder.

Gehandicapte werknemer heeft recht op zelfde loon

Werknemers die erkend zijn als gehandicapt hebben voortaan steeds recht op een loon dat "gelijkwaardig" is aan dat van de andere werknemers in dezelfde categorie. De werkgever mag in de berekening wel rekening houden met alle tegemoetkomingen in de loonkosten die de gehandicapte zelf ontvangt. Dit is bepaald in de nieuwe nationale cao nr. 99.

Opgelet in PC 218: geen opleiding is extra vakantie

Zowat 400.000 bedienden hebben volgend jaar recht op vier extra dagen betaald verlof indien zij in 2008-2009 niet de vier dagen opleiding hebben genoten, waarop hun cao hen recht geeft. Het gaat hier om paritair comité 218.

Voor werkgevers die niet in orde zijn, bestaat er een procedure om de vier extra dagen betaald verlof te voorkomen. Maar de tijd dringt, en deze procedure veronderstelt dat elke betrokken bediende zelf een brief schrijft op uiterlijk 31 maart ek.

Gratis tool zoekt overtreding in uw jobaanbieding

Elf procent van de personeelsadvertenties overtreedt de wetgeving die discriminatie op basis van leeftijd verbiedt. Om de werkgevers te helpen, plaatste het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een kosteloze en anonieme tool op zijn website (zie hyperlink onder dit bericht). Daarmee kan men verifiëren of de tekst van een jobadvertentie OK is.

Op haar website kondigt federaal minister van Werk Milquet de oprichting aan van een expertencommissie die nieuwe cao's zal screenen op leeftijdsdiscriminatie.

Solidariteits-cao's zijn niet zeldzaam meer

Bij de weefgetouwenfabrikant Picanol uit Ieper hebben de bedienden ermee ingestemd tot oktober slechts vier dagen per week te werken. Op deze manier worden dertig afdankingen vermeden. Picanol is het jongste bedrijf in wat stilaan een reeks wordt. Eerder waren er o.m. al Punch Powertrain en Punch Graphix.
Nog een voorbeeld is de radiatorenfabrikant Jaga uit Limburg. Alle 135 bedienden, kaderleden en directieleden werken tot oktober één dag minder per week, met loonverlies; deze cao is verlengbaar met nog eens zes maanden.
Alternatieven voor de klassieke herstructureringen maken opgang omdat de werkgevers na de crisis niet met grote HR-problemen willen zitten. In februari hield de jobkrant Vacature in Vlaanderen een enquête, waaruit bleek dat één hoogopgeleide op twee bereid is deeltijds te werken als dat het ontslag van een collega kan voorkomen.

Brugpensioen vanaf 56 na 20 jaar nachtploeg is verlengd

Werknemers met een beroepsverleden van 33 jaar, waarvan 20 jaar in een ploegenstelsel met nachtarbeid, mogen ook in de toekomst met brugpensioen op 56 jaar. Dat hebben de sociale partners afgesproken in een nationale cao (nr. 97). De cao geldt voor ondernemingen uit een bedrijfstak die niet ressorteert onder een paritair comité of waarvan het opgerichte paritair comité niet werkt.

Nieuw: overstappen naar ander soort tijdskrediet

Overschakelen van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere is makkelijker geworden. De nationale cao over het ijdskrediet is aangepast; de nieuwe tekst staat op de website van de Nationale Arbeidsraad. De nieuwe regeling is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2009.

De hyperlink onder dit artikel leidt naar een artikel dat alles uitlegt, en dat op zijn beurt een hyperlink bevat naar een handige overzichtstabel.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.