Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfstoeslag op SWT blijft onveranderd

11/01/2012

Het brugpensioen heet voortaan "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". Het bedrag van deze bedrijfstoeslag (nieuwe naam van de aanvullende brugpensioenvergoeding) blijft in 2012 onveranderd. Dat geldt ook voor het grensbedrag van het referteloon. De reden is de stagnatie van de reële lonen in 2011.

Uitleg bij PartenaHR in het artikel Brugpensioen – Werkloosheid met bedrijfstoeslag: Geen herwaarderingscoëfficiënt in 2012.

Groen licht voor pensioenhervorming

De Kamer heeft vrijdagmorgen aan de regering groen licht gegeven om de begrotingsmaatregelen te realiseren. Door een politiek-juridisch handigheidje geeft die wet meteen aan Di Rupo tot eind april 2012 volmacht om bestaande pensioenwetten te wijzigen met behulp van koninklijke besluiten. De Senaat moet zich vandaag, vrijdagnamiddag, uitspreken.

Het is nog uitkijken of op het laatste moment geen nieuwe dingen in de ontwerptekst waren opgenomen. Wat de pensioenen betreft, publiceert Securex een overzicht op basis van wat tot eerder deze week geweten was. Zie het artikel Hervorming pensioenen neemt vastere vorm aan.

Met brugpensioen en toch uitwinningsvergoeding?

Een handelsvertegenwoordiger die met brugpensioen vertrok, en dus technisch gezien zijn ontslag had gekregen, vorderde van zijn werkgever een uitwinningsvergoeding. Het arbeidshof besliste dat de man er geen recht op had. De werkgever kon afdoende bewijzen dat de vertegenwoordiger akkoord was gegaan met het brugpensioen. Hij had niet de intentie gehad verder te werken en had in de feiten inderdaad niet meer gewerkt.

De werkgever heeft er dus belang bij te beschikken over een bewijs dat de betrokkene akkoord ging met het brugpensioen. Details in het artikel Uitwinningsvergoeding bij brugpensioen van advocaat Ester Van Oostveldt op de Voka-site.

Werkgeversoffensief tegen brugpensioen

"Men kan niet verwachten dat bedrijven 50-plussers aanwerven wanneer deze een jaar later tijdskrediet kunnen opeisen of brugpensioen kunnen opnemen, waarbij het bedrijf tot hun 65ste een complement op het brugpensioen moet betalen", aldus voorzitter De Smedt op het VBO-Forum eerder deze week.

Pierre-Alain De Smedt pleitte voor een gefaseerde, maar "vastberaden" uitdoving van het brugpensioen. Hij erkent dat de werkgevers zelf te weinig 50-plussers aanwerven, maar wijt dat dus aan het sociaal passief. Details op de VBO-site.

Het Generatiepact wordt momenteel geëvalueerd en de brugpensioenen staan daarin centraal. Bij de sociale partners staan de zenuwen gespannen. Eerder deze week liet het ABVV weten dat de brugpensioenen moeten blijven bestaan.

Op het terrein verandert er weinig, zo blijkt uit een studie in opdracht van de Vlaamse minister van Werk. In bijna één herstructurering op twee grijpt men naar vervroegd brugpensioen, vaak vanaf 50 of 52 jaar. Details in De Tijd.

Beschermde werknemer kan op brugpensioen zonder dat u een forse boete riskeert

Door een beschermde werknemer op brugpensioen te laten vertrekken, riskeerde de werkgever tot voor kort veroordeeld te worden tot het betalen van een torenhoge beschermingsvergoeding. Aan deze kafkaiaanse toestand heeft het Hof van Cassatie een eind gemaakt.

Het arrest wordt toegelicht door ADMB in het artikel Afstand van een beschermingsvergoeding : het kan dan toch! (in het Nederlands) en op de blog van SD Worx in de post Le travailleur protégé – une situation parfois kafkaïenne (in het Frans).

 

Brugpensioen voor loopbanen van 33 en 40 jaar

27/04/2011

Voor de 56-plussers met een loopbaan van 33 jaar is beslist dat de (sub)sectoren opnieuw collectieve arbeidsovereenkomsten van 2 jaar kunnen sluiten die voorzien in voltijds brugpensioen. Details in het artikel Conventioneel brugpensioen - Verlenging voor de 56-jarigen met 33 jaar loopbaan.

Het stelsel van het voltijds brugpensioen met aanvullende vergoeding voor werknemers vanaf 56 jaar met een loopbaan van 40 jaar wordt bij wet met twee jaar verlengd. Het is nu wachten op de publicatie in het Staatsblad. In het artikel Conventioneel brugpensioen - Opnieuw een duwtje in de rug voor de lange loopbanen geeft Securex nadere uitleg.

 

Wie heeft recht op conventioneel brugpensioen in 2011?

01/12/2010

De voorwaarden voor loontrekkenden om in aanmerking te komen voor het voltijds conventioneel brugpensioen evolueren regelmatig. De basisregel is dat stoppen op 60 jaar mogelijk is voor mannen met 30 jaar loopbaan en vrouwen met 26 jaar loopbaan. Op die regel bestaan veel afwijkingen. Klik op NL voor een geactualiseerd overzicht.

Werkgever betaalt hogere vergoeding op brugpensioen

Als gevolg van de overschrijding van de spilindex stijgt ook de brugpensioenvergoeding die de ex-werkgever moet betalen. Uiteraard gaat ook de bijdrage op het halftijds brugpensioen omhoog. Attentia geeft details (klik op NL), evenals Securex.

NvdR: in onze nieuwsbrief van gisteren verscheen per vergissing een oud bericht over de aanvullende vergoeding op het brugpensioen, zoals u misschien gemerkt had. Onze excuses hiervoor. Op de website stond bovenstaand, actueel bericht.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.