Real Time News
for Human Resources Governance

Nieuw attest om SWT-verrassingen te voorkomen

25/04/2013

Op 1 april is een procedure in werking getreden die voorkomt dat een werkgever niet op de hoogte is van het feit dat een werknemer aanspraak zal kunnen maken op werkloosheid met bedrijfstoeslag doordat hij zijn recht op brugpensioen (SWT) had vastgeklikt. De werknemer moet een bepaald attest aanvragen aan de RVA en dit aan de werkgever bezorgen.

De kwestie wordt geregeld door de nieuwe nationale cao nr. 107. Tekst en uitleg bij de ingewikkelde procedure vindt u in het artikel Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Meer rechtszekerheid voor het kliksysteem op de site van Securex.

Pensioenvermindering door niet-werken bekend

Bij het berekenen van het werknemerspensioen tellen sinds 2012 sommige gelijkgestelde periodes van ‘niet-werken’ minder mee dan vroeger. Eindelijk is hierover duidelijkheid. Voor periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn de concrete berekeningsregels vastgelegd.

Gedetailleerde uitleg staat in het artikel Wettelijk pensioen: impact van periodes van werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, canada dry, tijdskrediet en loopbaanonderbreking op de site van SD Worx.

Nieuwe bedragen en drempels in brugpensioen

Er zijn aanpassingen in het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen). De drempels voor de specifieke inhouding van 6,5% die u als werkgever moet toepassen, veranderen; in veel gevallen gaat het wettelijke gedeelte van de brugpensioenvergoeding licht omhoog; ook het referteloon is opgetrokken.

Details in het artikel Brugpensioen – Werkloosheid met bedrijfstoeslag: herwaarderingscoëfficiënt 2013  op de website van PartenaHR.

Indexering van werkbonus en bedrijfstoeslag

Met ingang van 1 december 2012 veranderen de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus. Dat heeft te maken met de index en twee gewijzigde coëfficiënten. Vanwege de index stijgt ook de bedrijfstoeslag die u betaalt aan uw bruggepensioneerden.

Werkbonus: nieuwe bedragen vanaf 1 december 2012 (Randstad)

Brugpensioen – werkloosheid met bedrijfstoeslag: indexering van de bedragen op 1 december 2012 (Partena)

Geen strenger brugpensioen voor zware beroepen

12/10/2012

De regering maakt opnieuw een bocht. Wie in wisselende ploegen werkt, of 's nachts of in onderbroken diensten, valt niet langer onder de strengere voorwaarden voor brugpensioen. De intrekking van de verstrenging geldt met terugwerkende kracht. Het KB regelt ook het vastklikken van verworven rechten en treedt in werking op 14 oktober.

Toelichting in het artikel Brugpensioen: geen verstrenging voor de zware beroepen op de site van SD Worx.

Nieuwe patronale bijdragen op brugpensioenen

19/06/2012

Op de toeslag die u toekent aan uw SWT'ers (bruggepensioneerden) betaalt u voortaan een patronale bijdrage aan de sociale zekerheid die varieert van 6,36 tot 53%. Ook de vroegere Canada Dry en Fortis-tijdskredieten vallen onder de tarieven die de RSZ publiceert nog vooraleer het KB is verschenen.

De nieuwe patronale bijdragen liggen flink hoger dan in het verleden, maar iets lager dan in het oorspronkelijke plan van de regering-Di Rupo.

U vindt de uitvoerige uitleg, met tabellen, bij de administratieve instructies voor de werkgevers. Ga op de pagina DECAVA > Algemeenheden naar Bijkomende informatie > DECAVA > Het invullen van de DMFA.

Nieuwe SWT's plots veel duurder voor werkgever

Alweer een bijsturing van de regeringsmaatregelen. Voor SWT's (brugpensioenen) en pseudobrugpensioenen die ingaan vanaf 1 april 2012 stijgt de bedrijfstoeslag (patronale bijdrage) veel sterker dan eerst was gezegd. Voor de lopende SWT's, daarentegen, gaat de toeslag vanaf 1 april met 10% omhoog, en dus niet met 15% zoals eerst was beslist.

De details vindt u in een lang persbericht van minister van Werk Monica De Coninck: Structurele hervormingen Werk: verduidelijking en aanpassingen. Daar staan nog meer bijsturingen in die voor de werkgevers van belang zijn. Sommige hervormingen worden wel op de lange baan geschoven.

Maximum twee jaar langer werken

06/02/2012

Goed nieuws voor wie zijn hoop op een spoedig vervroegd pensioen of brugpensioen onlangs vernietigd zag: de federale regering neemt gas terug. Zij wil de recente regels op zo'n manier aanpassen dat men hoogstens twee jaar langer moet werken dan het geval zou zijn geweest onder de vorige regelgeving. Ook op andere vlakken zijn er versoepelingen op komst.

Een officieel verslag van het regeringsberaad was gisteren niet in circulatie. De kranten publiceerden artikels op basis van indiscreties.

De Standaard titelt: Zachtere pensioenregeling voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen.

Le Soir schrijft: Le gouvernement va « adapter » la réforme des pensions.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.