Real Time News
for Human Resources Governance

Snel ontslag niet meer nodig voor SWT

24/10/2014

Werknemers moeten niet meer voor 31 oktober, maar voor 31 december 2014 in opzeg geplaatst zijn om nog onder de huidige regeling met brugpensioen (SWT) te kunnen gaan. Bovendien zullen werknemers die nu in aanmerking komen, dat recht behouden, ook als ze langer aan de slag blijven. Het federale kernkabinet heeft ingestemd met deze aanpassing van het regeerakkoord om een juridische chaos te voorkomen.

Akkoord over soepelere brugpensioenregeling (Het Laatste Nieuws)

Verwarring over deadlines brugpensioen

Normaal is het vandaag, woensdag 22 oktober, de laatst mogelijke dag om de aangetekende opzeggingsbrief te versturen naar werknemers die nog willen profiteren van de oude voorwaarden voor het brugpensioen. Maar de regering zou morgen, donderdag, in akkoord met de werkgevers,  overgangsmaatregelen goedkeuren die de deadlines naar de toekomst verschuiven. Kan u nog volgen?

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: waarom de datum van 22 oktober 2014? (Group S)

Peeters vijlt scherpe kantjes strenger brugpensioen af (De Tijd)

Loopbanen sociaal verantwoord verlengen

De Commissie Pensioenhervorming publiceerde gisteren haar rapport. Dat pleit voor een drastische hervorming van het pensioenstelsel. Een van de uitgangspunten is dat de gemiddelde hoogte van de pensioenen moet gehandhaafd worden door de loopbanen te verlengen. Toch blijft vervroegde pensionering mogelijk, via een 'billijk, objectief en sociaal verantwoord correctiemechanisme'. De Commissie is immers niet blind voor bepaalde knelpunten die samenhangen met het verlengen van de loopbanen, zoals het feit dat sommige beroepen fysiek zwaar zijn of dat onbetaalde zorgarbeid ongelijk verdeeld is in gezinnen en in de samenleving. Deze thema’s moeten volgens het rapport voorwerp zijn van sociaal overleg en van een breder maatschappelijk debat.

Commissie Pensioenhervorming pleit voor nieuwe zekerheid dankzij grondige hervormingen

SWT: ontslagcompensatie wijzigt vervangingsplicht

25/04/2014

De invoering van de ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders die met brugpensioen gaan geeft de werkgever meer tijd om de verplichte vervangende aanwerving te doen. De SWT'er ontvangt immers pas zijn eerste werkloosheidsuitkering na de periode die gedekt wordt door de vergoeding. Er zijn verschillende situaties mogelijk. Attentia maakt u wegwijs.

Vervanging van werkloze met bedrijfstoeslag (SWT) die recht heeft op ontslagcompensatievergoeding (Attentia)

Wanneer start toeslag aan arbeider met SWT?

24/04/2014

Aan een arbeider die op SWT (brugpensioen) gaat en die een ontslagcompensatie ontvangt van de RVA, hoeft u pas na een zekere periode de bedrijfstoeslag te betalen. Maar als werkgever kent u die periode niet, terwijl u toch een sanctie zal oplopen als u niet tijdig de toeslag betaalt. Hoe lost u dat op?

Er zit voor de werkgever niets anders op de informatie op te vragen bij de betalingsinstelling van de werknemer, of aan de werknemer een kopie te vragen van de beslissing van de RVA. In dit tweede geval riskeert u dat u de kopie te laat ontvangt.

Securex legt uit wat u te doen staat in het artikel Ontslagcompensatievergoeding en SWT.

Brugpensioen op 56 wordt recht bij Agfa

06/03/2014

Opmerkelijk in deze tijden: Agfa geeft zijn arbeiders zwart op wit het recht om op 56 jaar te stoppen met werken. Daar tegenover staat dat de voorheen peperdure bedrijfstoelage op het brugpensioen wordt verlaagd en op zo'n manier wordt gemoduleerd dat langer aan de slag blijven toch financieel interessant is. Unizo reageert zeer negatief en spreekt van misbruik van het SWT.

Directie Agfa: 'Blij dat er weer gewerkt wordt' (De Tijd)

Unizo: ‘Vakbonden misbruiken systeem werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (De Standaard)

Naar meer verplichte vervanging van SWT'ers

Wanneer u iemand laat vertrekken in het kader van het Stelsel Werkloosheid met Toeslag (brugpensioen), bent u verplicht hem te vervangen tenzij de betrokkene de leeftijd van 60 jaar al heeft bereikt. Partena HR meldt dat deze grens wordt opgetrokken naar 62 jaar met ingang van 1 januari 2015. Er zijn uitzonderingen.

Verplichting tot vervanging werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde): verhoging leeftijd vanaf 2015

Piloten en airhostessen mogen vroeger stoppen

21/08/2013

Werken aan boord van een vliegtuig is erkend als een zwaar beroep. Wie tenminste 20 jaar ook 's nachts heeft gewerkt en een loopbaan heeft van 33 jaar zal op brugpensioen (SWT) mogen op zijn 56ste. Vroeger ging vliegend personeel met pensioen op 55, maar sinds de verstrenging van de wet was dat 65 geworden.

Toelichting door Acerta in het artikel Werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers met een zwaar beroep: uitbreiding is een feit.

SWT voor mindervaliden en nachtwerkers

30/04/2013

SWT (brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 58 jaar voor mindervalide werknemers met een beroepsverleden van 35 jaar. SWT blijft ook mogelijk vanaf 56 jaar voor werknemers met 33 jaar loopbaan die minstens 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd of die arbeidsongeschikt verklaarde bouwvakker zijn.

Het gaat om twee verlengingen, geldig tot eind 2014, van reeds vroeger bestaande afwijkingen op de regel dat brugpensioen slechts mogelijk is vanaf 60 jaar.

Details in het artikel Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen): verlenging van bepaalde stelsels op de site van PartenaHR.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.