Real Time News
for Human Resources Governance

Gunst voor "aangepast beschikbare" SWT'ers

Enkel wie tot de wettelijke pensioenleeftijd "effectief actief" is gebleven, betaalt 10% belasting (in plaats van 16,5%) op zijn pensioenkapitaal. De fiscus heeft beslist bruggepensioneerden met "aangepaste beschikbaarheid", die ontslagen zijn na 1 januari 2015, te beschouwen als effectief actief, en het gunsttarief van 10% ook op hen toe te passen.  

Gunsttarief pensioenkapitalen - Nu ook voor aangepast beschikbare SWT’ers (Securex)

Bedrijfstoeslag op brugpensioenen gaat omhoog

10/06/2016

De overschrijding van de spilindex heeft gevolgen voor het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), het vroegere brugpensioen. De toeslag betaald door de werkgever of door een sectorfonds stijgt met 2%. Voor brugpensioenen die een aanvang namen vanaf 1 juni 2016 - deze maand, dus - geldt een andere berekening.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag : indexering op 1 juni 2016 (Group S)

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) - Indexatie op 1 juni 2016 (Securex)

Proximus betaalt vervroegd vertrek volledig zelf

Bij Proximus is een cao afgesloten die vrijwillig verlof voorafgaand aan pensioen mogelijk maakt vanaf 60 jaar voor wie op 31 december vorig jaar 55 was. Zij krijgen tot hun wettelijke pensioendatum 75% van hun loon van het bedrijf, dat ook de sociale kosten betaalt. Men verwacht dat in drie jaar tijd 1300 werknemers op deze manier plaats zullen maken voor nieuwe profielen.

Proximus en de sociale partners bereiken een akkoord over een collectieve overeenkomst en een vrijwillig plan voor verlof voorafgaand aan pensioen (persbericht Proximus)

Pensioen vanaf 55 bij grootste bank

16/02/2016

BNP Paribas Fortis versoepelt de loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen, verlaagt de minimumleeftijd naar 55 jaar en verlengt de duur van de bijhorende uitkering. 300 werknemers komen in aanmerking. Wie om een of andere reden naast de RVA-uitkering zou grijpen, krijgt daarvoor een compensatie. De grootste bank van het land wil alles bij elkaar 1050 banen schrappen.

Personeel BNP Paribas Fortis mag vanaf 55 jaar op pensioen (De Standaard)

Beloning voor wie niet met brugpensioen ging

02/02/2016

Wie voor 1 januari 2015 op brugpensioen (SWT) had kunnen gaan, maar toch aan het werk bleef, wordt beloond: hij zal zich niet beschikbaar moeten houden voor de arbeidsmarkt wanneer hij stopt met werken. Het zal volstaan aan te tonen dat men per 31 december 2014 voldeed aan de voorwaarden voor SWT. Deze beslissing van de federale regering moet wel nog eerst naar de Raad van State.

Regering beslist over beschikbaarheid begunstigden van SWT (FOD Werk)

Naar belastinggunst voor SWT'er die weer werkt

De regering ontmoedigt het brugpensioen, dat is geweten. Nu blijkt dat zij SWT'ers ook opnieuw naar de arbeidsmarkt wil krijgen. Als de Kamer de ontwerp-programmawet goedkeurt, zullen bruggepensioneerden die aan de slag gaan bij een andere werkgever geen belasting meer betalen op de bedrijfstoeslag en de aanvullende vergoeding die zij ontvangen.

Ontwerp Programmawet (I) - Verdere ontmoediging SWT (EasyPay Group)

Brugpensioen straks fors duurder voor werkgever

11/12/2015

De werkgeversbijdragen op de bedrijfstoeslag in het SWT-stelsel (brugpensioen), op de Canada Dry-vergoeding en op uitkeringen voor tijdskrediet gaan zo goed als zeker fors de hoogte in. Wellicht al op 1 januari 2016. De verhoging van de Decava-bijdragen is opgenomen in het ontwerp van programmawet dat in de Kamer is ingediend.

DECAVA-bijdragen: verhoging vanaf 2016 aangekondigd (Group S)

Lees ook Taxshift – vanaf 1 januari 2016 een hogere werkgeversbijdrage bij vervroegde uittreding (Partena Professional)

Brugpensioen op 56 nog heel even mogelijk

01/12/2015

De minimumleeftijd voor SWT/brugpensioen is tegenwoordig 58 jaar. Wie uiterlijk op 31 december 2015 aan drie specifieke voorwaarden voldoet, kan echter toch nog met brugpensioen op 56, maar de tijd dringt. Van zijn kant heeft Proximus ontkend dat al besloten is iedereen vanaf 58 weg te sturen met verlof voorafgaand aan pensioen. Het telecombedrijf bestudeert ook andere opties.

SWT op 56 jaar? Nog mogelijk in geval van ontslag voor eind 2015 (EasyPay Group)

Proximus veut se séparer de son personnel de plus de 58 ans: un sujet prématuré (Le Soir)

Ook hoog opgeleiden willen stoppen op 60

Ook bij de hooggeschoolde Belgische werknemers hebben de meesten geen zin om aan de slag te blijven na hun 60ste, ook al achten velen zich fysiek en mentaal in staat om er dan nog twee jaar bij te doen. Dat blijkt uit de jongste studie van Securex. De nogal onverwachte bevinding brengt mee dat HR ook voor deze bevoorrechte categorie acties moet ondernemen om de betrokkenheid op peil te houden. De studie maakt goed het onderscheid over de houding tegenover moeten, kunnen en willen langer werken - en de knoop zit bij willen.

Zelfs hoog opgeleide Belg wil nog steeds op pensioen op zijn 60e (Securex)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.