Real Time News
for Human Resources Governance

Langer werken: dwang is de verkeerde aanpak

Tegen hun zin zullen mensen niet tot hun 67 werken. De effectieve uittredeleeftijd zal enkel omhoog gaan als de werknemers met plezier aan de slag blijven. Helaas gaat het met de "autonome motivatie", die al laag was, de verkeerde kant uit. Dat blijkt allemaal uit een belangrijke studie van Securex. Er is een nieuwe mindset nodig en er ligt werk op de plank voor HR.

Enkele vaststellingen uit het onderzoek:

  • Autonoom gemotiveerde werknemers (zij die hun job leuk, interessant, waardevol of zinvol vinden) willen 4 jaar langer werken dan werknemers die niet autonoom gemotiveerd zijn.
  • Werknemers die enkel werken omdat het moet (van zichzelf of anderen), tellen dubbel zoveel langdurig afwezigen: 22% is 21 dagen of meer afwezig, versus 10% bij hun collega’s.
  • De werkende Belg werkt steeds minder ‘omdat hij dit zelf wil’ en steeds meer omdat ‘hij moet’. Zijn autonome motivatie is sinds 2009 met 7% gedaald.

Werknemers die hun job leuk of zinvol vinden, willen 4 jaar langer werken (persbericht Securex)

U kan het Focus Report "Autonoom gemotiveerden willen langer werken" downloaden via deze pagina.

Zie ook de pagina White papers houden u op de hoogte van HR-trends

Welke jonge SWT'ers moet u niet vervangen?

05/05/2017

In principe dient u elke werknemer te vervangen die nog geen 62 is wanneer hij met SWT gaat. Er bestaan nog steeds uitzonderingen (het tegendeel zou verbazen), maar die gelden enkel wanneer voldaan is aan een reeks cumulatieve voorwaarden. U kan online een stappenplan vinden dat u helpt klaar te zien.

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Moet u uw werknemer vervangen? (Securex)

Lees ook Nationale Arbeidsraad verlengt de tijdelijke SWT-stelsels en legt ook de leeftijdsvoorwaarden vast (Securex)

Betaald thuis zetten: geen Vlaamse premie meer

25/04/2017

Een werkgever die, zoals ING, 55-plussers met behoud van loon laat thuiszitten, zal voor elke betrokken medewerker vaarwel mogen zeggen aan de Vlaamse premie van 1150 euro per kwartaal. Dat zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Juridisch bleek tegen de ING-formule niets te beginnen. Vlaanderen heeft nu kennelijk toch een sanctie gevonden.

Vlaamse regering straft bedrijven die oudere werknemers betalen om niks te doen (deredactie.be)

6 nationale cao's over brugpensioen

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad een resem cao's over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) ondertekend. Trefwoorden zijn nachtarbeid, zwaar beroep, bouwbedrijf, mindervaliden, onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Wij bezorgen u de rechtstreekse hyperlinks naar de cao's.

CAO nr. 120 van 21.03.2017: voorwaarden voor toekenning van SWT na 20 jaar nachtarbeid, na zwaar beroep, of arbeidsongeschikt na loopbaan in bouwbedrijf

CAO nr. 121 van 21.03.2017: minimumleeftijden SWT na 20 jaar nachtarbeid, na zwaar beroep, of arbeidsongeschikt na loopbaan in bouwbedrijf

CAO nr. 122 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT na zwaar beroep

CAO nr. 123 van 21.03.2017: voorwaarden voor SWT voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen

CAO nr. 124 van 21.03.2017: SWT na lange loopbaan

CAO nr. 125 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT na lange loopbaan

CAO nr. 126 van 21.03.2017: minimumleeftijd SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

"Aangepaste SWT-bijdrage" piekt op 142,50%

Het Staatsblad publiceert de tarieven van de bijzondere bijdrage die werkgevers betalen op de toeslag aan hun bruggepensioneerden, wanneer het specifiek gaat om werkgevers die na 31 oktober van vorig jaar erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden. Ze variëren van 31,25% (62-plussers) tot 142,50 % (nog geen 55 jaar bij de start van het brugpensioen). Deze rentevoeten zijn retroactief van kracht vanaf 1 januari 2017.

SWT - Aangepaste percentages voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering (EasyPay Group)

Tijdelijke SWT's in juridisch vacuüm: wat nu?

Wist u dit al? Bij gebrek aan een wettelijke basis kunnen de vroegere tijdelijke brugpensioenstelels niet meer worden toegepast. Denk dan bijvoorbeeld aan het SWT "Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering". Zelfs succesvol afgeronde onderhandelingen in de NAR zullen niet automatisch meebrengen dat u de tijdelijke stelsels zal mogen toepassen. Securex legt uit waar we staan.

Worden de tijdelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verlengd voor de jaren 2017 en 2018? (Securex)

Leeftijdsvoorwaarden voor SWT verduidelijkt

21/02/2017

U ontslaat iemand met het oog op SWT. Maar op het moment dat zijn opzegtermijn ten einde loopt, valt hij uit de boot omdat de regering intussen de minimumleeftijd heeft opgetrokken... Aan die redelijk kafkaïaanse situatie, die zich kan voordoen in tijdelijke stelsels, is nu een mouw gepast. Securex brengt een actueel overzicht van de toegangsvoorwaarden voor SWT.

Meer duidelijkheid voor toegangsvoorwaarden stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (Securex)

Vervroegde uittreders kosten meer vanaf 1 januari

Voor nieuwe rechthebbenden stijgt per 1 januari 2017 de RSZ-bijdrage die werkgevers betalen op de bedrijfstoeslag die zij toekennen aan bruggepensioneerden (SWT), de zogenaamde Decava. Partena Professional legt in detail uit wat er verandert. Ook de werkgeversbijdrage op de aanvullende vergoeding in het kader van het pseudo-brugpensioen of 'canada dry' (SWAV) gaat omhoog.

Vanaf 1 januari 2017 verhoogt opnieuw de werkgeversbijdrage bij vervroegde uittreding (DECAVA) (Partena Professional)

Vroeg pensioen à la KBC: thuisblijven met half loon

15/11/2016

Bankverzekeraar KBC gaat 200 geselecteerde medewerkers vragen in te stemmen met een "volledige vrijstelling van prestaties" tot aan de pensioenleeftijd. Wie aanvaardt, blijft personeelslid maar ziet zijn brutoloon gehalveerd en verliest zijn extralegale voordelen. De formule is in sommige opzichten interessanter dan men misschien zou denken, zo blijkt uit een analyse op WikiSoc.

De regeling van Volledige Vrijstelling van Prestaties van KBC (WikiSoc)

Brugpensioen op 55? Het kan nog altijd

08/09/2016

AXA wil 650 jobs schrappen. Brugpensioen vanaf 55 jaar is één van de scenario's. Maar was de minimumleeftijd voor SWT niet opgetrokken naar 62? Toch wel, maar er zijn ontsnappingsroutes. Het begint bij het bekomen van het statuut van "bedrijf in herstructurering", wat niet hetzelfde is als "onderneming in moeilijkheden".

AXA effent pad naar massaal brugpensioen (De Tijd)

AXA: 650 emplois seront supprimés d’ici 2018 (Le Soir)

Waarom Axa vraagt erkend te worden als onderneming in herstructurering (WikiSoc)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.