Real Time News
for Human Resources Governance

KB legt vast welke SWT'ers geen job moeten aanvaarden

17/09/2021

Bruggepensioneerden moeten niet actief zoeken naar werk, maar zijn wel verplicht tot hun 65 passend werk en opleidingen te aanvaarden. Een nieuw KB legt de grenzen vast waarbinnen de werknemer een vrijstelling kan vragen wanneer hij op SWT vertrekt in één van de bijzondere stelsels: nachtarbeid, bouw, zwaar beroep, zeer lange loopbaan, of SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Degelijk juridisch kader voor NAR-cao’s ‘SWT - vrijstelling aangepaste beschikbaarheid’ (SD Worx, met tabel)

Pensioen op 60 na 42 jaar werken

Volgende week begint in de Wetstraat het debat over de pensioenhervorming. In een interview legt minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) enkele van haar kaarten op tafel: vervroegd pensioen vanaf 60 voor iedereen die 42 jaar loopbaan heeft en de herinvoering van de pensioenbonus. Lalieux raakt niet aan het fiscaal voordelige aanvullend pensioen, maar zij wil de "excessen" aanpakken.

Iedereen kan met vervroegd pensioen na 42 jaar (De Tijd)

Lees ook: Aanvullend pensioen is gekaapt door de grootverdieners (HR Alert, 17 december 2020)

Ander nieuws van de dag

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel (Securex): hoeveel loon uw student minimaal moet krijgen, hangt af van het paritair comité waartoe jouw onderneming behoort

76% van de Belgische werknemers is niet in staat om maandelijks te sparen (Partena Professional)

Meer Belgen vervroegd op pensioen tijdens coronacrisis (Acerta)

Extra week vrijaf voor Protimers (Protime)

Opslaan van gegevens over zieke werknemers leidt tot boete (Rendement.nl): een Nederlandse case, maar een waarschuwing voor werkgevers in België, waar de GDPR-handhaving nog lang niet op kruissnelheid is

Corona-brugpensioen voordeliger voor werkgever

Bedrijven in herstructurering of in moeilijkheden als gevolg van de corona-crisis, krijgen betere voorwaarden om werknemers te laten afvloeien via SWT (het vroegere brugpensioen). Het gaat om een afwijking van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, het wegvallen van de vervangingsplicht en een lagere bijdrage op de bedrijfstoeslag.

Aanpassing regeling SWT bij bedrijven in moeilijkheden of herstructurering (Acerta)
 

 

SWT'ers mogen opnieuw aan de slag

In afwijking van de normale regel mogen bruggepensioneerde werknemers opnieuw gaan werken. De voorwaarde is dat de werkhervatting gebeurt bij een werkgever die behoort tot de vitale sectoren. De afwijking geldt voor de periode van 1 april tot 31 mei 2020. De betrokkene behoudt drie kwart van zijn werkloosheidsuitkering. Hij behoudt ook het recht op de bedrijfstoeslag ten laste van zijn vroegere werkgever als hij die nieuwe activiteit bij een andere werkgever uitvoert.

Coronavirus: werklozen met bedrijfstoeslag (SWT) (Partena Professional)

Nieuwe bedragen werkbonus en SWT

Door de stijging van de index van de consumptieprijzen zijn sinds 1 maart 2020 nieuwe bedragen van kracht inzake de werkbonus (verhoging van het nettoloon van laagbetaalde werknemers) en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. Eerder deze week meldden wij een verhoging van de grensbedragen van de loonbonus, maar dat was een vergissing, waarvoor ons excuus.

Werkbonus: nieuwe bedragen vanaf 1 maart 2020 (Partena Professional)

SWT: bedragen vanaf 1 maart 2020 (Partena Professional)

Lees ook: UPDATE Grensbedragen voor loonbonus omhoog (HR Alert, 3 maart 2020)

Spilindex eerder dan verwacht overschreden

Uitkeringen, pensioenen en overheidslonen stijgen met 2% doordat de spilindex is bereikt. Ook de privé-sector voelt gevolgen. Op 1 maart worden het nationaal GGMI en enkele sectorale minimumlonen (o.a. privéziekenhuizen en rusthuizen) geïndexeerd. In de sectoren die geen eigen regeling voorzien, gaat ook de aanvullende vergoeding brugpensioen omhoog.

De spilindex van de overheid is bereikt (Ella / SD Worx)

Na twee opeenvolgende maanden gestegen te zijn, daalt de inflatie naar 1,10% (Statbel)

Regeringsadviseurs bepleiten verder inperken van brugpensioen

Van de bevolking tussen en is nu 68,6 % aan het werk. Dat is een forse stijging in 20 jaar. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid doet aanbevelingen om de activiteitsgraad verder te verhogen. Zorgen dat werken werkbaarder wordt is daar niet bij. Wel bijvoorbeeld het verder inperken van het brugpensioen en het levenslang leren aanmoedigen "door actieven, inactieven én werkgevers te responsabiliseren". De Raad is ook voorstander van het aftoppen van indexverhogingen voor 50-plussers.

Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie - Januari 2020 (Hoge Raad voor de Werkgelegenheid)

Vergoedingen SWT en nachtarbeid in 2020

De Nationale Arbeidsraad heeft de herwaarderingscoëfficiënt bepaald die vanaf 1 januari 2020 zal gelden bij de berekening van twee aanvullende vergoedingen. De eerste heeft betrekking op de bedrijfstoeslag ten gunste van voormalige werknemers die nu in SWT zijn. De tweede overeenkomst gaat over ploegenarbeid met nachtprestaties en andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

Cao nr. 17/39 (oudere werknemers in SWT)

Cao nr. 46/24 (nachtprestaties)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.