Real Time News
for Human Resources Governance

Fiscus wil alle details van onkostenvergoedingen

Vanaf inkomstenjaar 2022 zal de onderneming alle variabele vergoedingen, toegekend als terugbetaling van werkelijke eigen kosten van de werkgever, dienen te verantwoorden door individuele fiches en een samenvattende opgave. Voor de werkgever die dit nalaat, zullen deze vergoedingen niet aftrekbaar zijn als beroepskost.

Kosten eigen aan werkgever: vanaf 2022 volledig bedrag op fiscale fiche (SD Worx)

Lees ook: Wet diverse fiscale bepalingen gepubliceerd (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Hoe wordt het overbruggingsrecht voor zelfstandigen belast? (EasyPay Group)

Coronacrisis: vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen (Liantis)

Coronavirus: verlenging van de verhoogde inbeslagnemingsdrempels (Partena Professional)

Horeca en gratis bemeubelde woonruimte voor studenten (Securex): als je jouw jobstudent gratis laat logeren in één kamer, ontstaat voor die student een belastbaar voordeel alle aard van 0,74 euro per dag

Liberalen vragen prijs voor beperkte vrijstelling eerste aanwerving (De Tijd): het ongelimiteerd maken van de vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste werknemer leidde tot excessen en oneigenlijk gebruik, de kost voor de sociale zekerheid wordt onverdedigbaar

Grensarbeiders: maatregelen verlengd

Grensarbeiders die omwille van corona-maatregelen thuiswerkers zijn geworden, en nog maar zelden effectief de grens oversteken, hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun statuut. Hun werkgevers hoeven niets te ondernemen. Met de regeringen van de omringende landen heeft de federale regering diverse akkoorden gesloten, zowel op fiscaal gebied als wat het toepasselijke stelsel van sociale zekerheid betreft. Group S heeft een overzicht.

Telewerk ingevolge het coronavirus in het kader van een internationale tewerkstelling... (Group S)

Coronavirus: versoepeling van de fiscale gevolgen voor grensarbeiders... (Group S)

 

Mobiliteitsbudget krijgt make-over

Op 1 september 2021 krijgt het mobiliteitsbudget een nieuwe kans om door te breken. Een hele reeks wijzigingen en uitbreidingen zijn op til. Drie voorbeelden:

  • de werkgever zal verplicht zijn om ook in pijler 2 (duurzame vervoermiddelen) minstens één aanbod te doen
  • de mogelijkheid om de abonnementen op het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden te betalen
  • de mogelijkheid om huisvestingskosten in rekening te brengen voor wie woont binnen een straal van 10 kilometer van de werkplek (nu is dat 5 km).

Aangekondigde wijzigingen van het mobiliteitsbudget (Group S)

Kilometerforfait stijgt op 1 juli

[UPDATE: bedrag 2020-2021 gecorrigeerd] Volgens een berekening door SD Worx mag je vanaf 1 juli 2021 een forfait van 0,3707 euro per kilometer uitbetalen aan een werknemer die zijn auto, motorfiets of bromfiets gebruikt voor dienstverplaatsingen. Het gaat om een stijging. Het vorige bedrag was 0,3542 euro. Het nieuwe forfait moet nog officieel bevestigd worden.

Forfaitaire kilometervergoeding: nieuw bedrag vanaf 1 juli 2021 gekend (SD Worx)

Fiscaal steuntje voor intensieve opleidingen

Opleidingen dragen bij tot de ontwikkeling van werknemers. Vanaf dit jaar krijg je 11,75% vermindering van bedrijfsvoorheffing als je medewerkers opleidingen laat volgen die aan specifieke en redelijk strenge voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat de opleiding minstens 10 dagen duurt in een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen.

Nieuwe vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleidingen (Liantis)

Elekrificatie al voelbaar over 2 jaar

De quasi-verplichte omschakeling naar elektrische bedrijfsauto's zal zich snel laten voelen. Vanaf 1 juli 2023 begint van elke nieuw aangeschafte, gehuurde of geleasde benzine- of dieselauto de fiscale aftrekbaarheid stapsgewijze jaar na jaar te verminderen. Van elke na 1 januari 2026 aangeschafte, gehuurde of geleasde benzine- of dieselauto is de aftrekbaarheid nul. De aftrekbaarheid van elektrische modellen wordt vanaf 2027 stapsgewijze verminderd naar 67,5% in 2031.

Verduurzaming mobiliteit: Regering bereikt akkoord (SD Worx)

Zijn er genoeg laadpalen? En moet je meer betalen? Acht vragen over de nieuwe regeling voor bedrijfswagens (De Standaard)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.