Real Time News
for Human Resources Governance

Minimumpensioen zelfstandigen eindelijk 1000 euro

Volgens Zenito heeft de ministerraad ingestemd met een verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 september 2011. Meteen gaan ook bepaalde uitkeringen omhoog, zoals voor arbeidsongeschiktheid en faillissement. Een alleenstaande met een loopbaan van 45 jaar zal minimum 1007,14 euro pensioen per maand ontvangen, een toename met 42 euro. Het minimum gezinspensioen stijgt van 1258,13 tot 1310,14. De bedragen kunnen nog stijgen indien, zoals verwacht, de spilindex overschreden wordt.

Onbelast bijverdienen start op 15 juli

definitief] Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogen vanaf zondag 15 juli 2018 vrij van belastingen en sociale bijdragen tot 500 euro (geïndexeerd tot 510 euro) per maand bijverdienen in verenigingswerk en diensten aan burgers. Voor activiteiten in de deeleconomie ligt de grens op 6000 euro (te indexeren) per jaar. Info op een speciale website.

bijklussen.be

 

Voordeel gratis woonst voor iedereen gelijk

Wanneer een werkgever kosteloos een woning ter beschikking stelt, ontstaat een voordeel alle aard in hoofde van de genieter. Volgens de letter van de wet verschilt de berekening van dit voordeel als de werkgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon. Inspelend op recente rechtspraak heeft de fiscus die discriminatie weggewerkt.

Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woonst, identiek voor natuurlijke personen en rechtspersonen (EasyPay Group)

Kilometervergoeding stijgt op 1 juli

[UPDATE] Volgens eensluidende bronnen stijgt de hoogste aanvaarde forfaitaire vergoeding voor het beroepsgebruik van de eigen auto, motorfiets of bromfiets op 1 juli 2018 van 0,3460 naar 0,3573 euro per kilometer. De officiële bevestiging is intussen gepubliceerd in het Staatsblad van 27 juni.

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 juli 2018 (Securex, met toelichting)

Nieuw bedrag vaste kilometervergoeding ambtenaren gepubliceerd (Ella / SD Worx)

Bedrijfsauto's: verhoging uitstoottaksen uitgesteld

Naar eigen zeggen heeft de autosector bekomen dat de fiscale impact van de nieuwe uitstootcijfers, die gemiddeld 20% hoger zullen liggen, wordt geneutraliseerd tot eind 2019 (Vlaanderen) en eind 2020 (federaal). Tot na de verkiezingen dus. Vooral BMW en Mercedes zagen de jongste maanden hun verkoop dalen.

CO2-fiscaliteit van NEDC- en WLTP-wagens (persbericht van Traxio, Febiac, Renta en Federauto)

Lees ook: "Kies nu vooral geen nieuwe bedrijfsauto" (HR Alert, 8 mei 2018)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.