Real Time News
for Human Resources Governance

Buitenlandse kaderleden kunnen naar nieuw stelsel overstappen

In een circulaire geven de belastingdiensten de details van het nieuwe fiscale gunstregime voor buitenlandse kaderleden. Er blijven wel nog vragen onbeantwoord voor werkgevers die een netto gegarandeerd salaris betalen. Kaderleden die minder dan 5 jaar actief zijn in België kunnen overstappen van het oude naar het nieuwe regime. De overstap kan interessant zijn. De werkgever moet een aanvraag indienen.

Buitenlandse kaderleden : fiscale circulaire (SD Worx)

Verdrag met Frankrijk kan nettoloon veranderen

Een nieuw dubbelbelastingverdrag met Frankrijk sleutelt aan de 183-dagenregel. Als de Belgische grensarbeider daardoor belastingplichtig wordt in Frankrijk, zal zijn nettoloon toenemen. "Werkgevers moeten hiermee rekening houden bij de onderhandeling van een salarispakket."

Nieuw dubbelbelastingverdrag België - Frankrijk : mogelijke impact voor werkgever en werknemer (SD Worx)

Belastingen van buitenlandse managers

Werkgevers en/of vennootschappen die gebruik willen maken van het gloednieuwe bijzonder belastingstelsel van buitenlandse kaderleden moeten daartoe een aanvraagformulier indienen. In het Staatsblad verscheen het koninklijk besluit dat de inhoud en vorm van dat aanvraagformulier bepaalt. De aanvraag moet worden ingediend binnen de 3 maanden vanaf de indiensttreding in België.

Buitenlandse kaderleden : aanvraagformulieren gepubliceerd (SD Worx)

Seizoenarbeiders vrijgesteld van belastingaangifte

Van de lonen van buitenlandse seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw moet de werkgever een bedrijfsvoorheffing inhouden die sinds kort 18,725% bedraagt. Nu is bepaald dat deze voorheffing bevrijdend werkt. De werknemer hoeft dus geen aangifte niet-inwoner meer in te dienen. Er zijn uiteraard voorwaarden. Eén ervan is dat de gelegenheidsmedewerker en zijn of haar echtgeno(o)t(e) geen andere inkomsten hadden.

Voortaan bevrijdende bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse gelegenheidswerknemers...  (Liantis)

Ander nieuws van de dag

Individuele pensioentoezeggingen melden vóór 31 maart (Liantis)

Belastingvoordeel in de bouw: minimumuurloon voor 2022 is bekend (Securex)

Extra uitgaven voor thuiswerk zijn aftrekbaar (Test-Aankoop): de automatische forfaitaire aftrek van beroepskosten is meestal het interessantst. Wie zijn kosten bewijst, verliest bovendien de vrijstelling van de tussenkomst in de verplaatsingen

33% van de ouderschapsverloven wordt opgenomen door mannen (Partena Professional)

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90) : nieuw standaardmodel (SD Worx)

Opgelet: crisisuitkeringen zijn belastbaar

Zelfstandigen, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten die in 2021 uitkeringen ontvingen om de coronacrisis te doorstaan, moeten beseffen dat zij op deze uitkeringen vaak inkomstenbelastingen zullen moeten betalen. Het gaat om 4 types van overbruggingsrecht, de tijdelijke ouderschapsuitkering en de eenmalige steunpremie. Partena Professional loodst je door de wirwar van regels.

Fiscaal aspect van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht voor het jaar 2021 (Partena Professional)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.