Real Time News
for Human Resources Governance

Plug-in hybrides in fiscale gevarenzone

Door de nieuwe Europese uitstoottest WLTP dreigen de plug-in hybrides hun fiscaal voordeel te verliezen, zo schrijft Fleet Magazine. Constructeurs zien de bui hangen en hebben al heel wat modellen uit de showroom gehaald. Daar horen stekkervarianten bij van de Golf en de Passat en de plug-in variant van de Porsche Panamera, die goed was voor haast 70% van de verkoop van dit model. In Belgie verstrengt de wet in 2020.

WLTP-cyclus forse klap voor plug-in hybrides (Fleet Magazine)

Minimumpensioen zelfstandigen eindelijk 1000 euro

Volgens Zenito heeft de ministerraad ingestemd met een verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen vanaf 1 september 2011. Meteen gaan ook bepaalde uitkeringen omhoog, zoals voor arbeidsongeschiktheid en faillissement. Een alleenstaande met een loopbaan van 45 jaar zal minimum 1007,14 euro pensioen per maand ontvangen, een toename met 42 euro. Het minimum gezinspensioen stijgt van 1258,13 tot 1310,14. De bedragen kunnen nog stijgen indien, zoals verwacht, de spilindex overschreden wordt.

Onbelast bijverdienen start op 15 juli

definitief] Werknemers die minstens 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden mogen vanaf zondag 15 juli 2018 vrij van belastingen en sociale bijdragen tot 500 euro (geïndexeerd tot 510 euro) per maand bijverdienen in verenigingswerk en diensten aan burgers. Voor activiteiten in de deeleconomie ligt de grens op 6000 euro (te indexeren) per jaar. Info op een speciale website.

bijklussen.be

 

Voordeel gratis woonst voor iedereen gelijk

Wanneer een werkgever kosteloos een woning ter beschikking stelt, ontstaat een voordeel alle aard in hoofde van de genieter. Volgens de letter van de wet verschilt de berekening van dit voordeel als de werkgever een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon. Inspelend op recente rechtspraak heeft de fiscus die discriminatie weggewerkt.

Voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een woonst, identiek voor natuurlijke personen en rechtspersonen (EasyPay Group)

Kilometervergoeding stijgt op 1 juli

[UPDATE] Volgens eensluidende bronnen stijgt de hoogste aanvaarde forfaitaire vergoeding voor het beroepsgebruik van de eigen auto, motorfiets of bromfiets op 1 juli 2018 van 0,3460 naar 0,3573 euro per kilometer. De officiële bevestiging is intussen gepubliceerd in het Staatsblad van 27 juni.

Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen vanaf 1 juli 2018 (Securex, met toelichting)

Nieuw bedrag vaste kilometervergoeding ambtenaren gepubliceerd (Ella / SD Worx)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.