Real Time News
for Human Resources Governance

Schoenen zijn een fiscaal interessant "ander vervoermiddel"

Naar het werk fietsen wordt aangemoedigd omdat het milieuvriendelijk is. Nog duurzamer is wandelen. Maar daar heeft de wetgever niet aan gedacht. Ook op sectorniveau is weinig geregeld. Toch kan je werknemers die te voet komen, motiveren met een fiscaal vrijgestelde "kilometervergoeding". Voor inkomstenjaar 2019 bedraagt zij maximum 410 euro. Jammer genoeg zijn daar sociale bijdragen op verschuldigd.

Levert te voet naar het werk gaan niets op? (Acerta)

Fiscale doodsteek voor valse hybrides

"Valse" hybride auto's, aangekocht of in leasing genomen vanaf 1 januari 2018, worden binnenkort voor de berekening van het voordeel van alle aard (VAA) en voor de aftrek van de beroepskosten behandeld alsof ze evenveel CO2 uitstoten als het "overeenstemmend voertuig". Dat is het identieke model maar dan zonder het elektrisch motortje dat eraan toegevoegd was om louter fiscale redenen. Een recent KB bevat de regels om uit te maken welk model uit de catalogus het overeenstemmende voertuig is. Daarmee is het lot van een aantal stekkerhybrides bezegeld.

‘Valse’ hybride bedrijfswagens: eigenschappen overeenstemmend voertuig vastgelegd (Partena Professional)

Lees ook: Vlaanderen belast vuile auto's pas in 2021 meer (De Tijd). Volgens deze bron zal de nieuwe Vlaamse regering de Europese uitstoottest WLTP niet in 2020, maar pas in 2021 invoeren. WLTP zal sommige belastingen op "niet-milieuvriendelijke" auto's de hoogte injagen. Ook de tweedehandsmarkt zal dat voelen.

VAA: marktwaarde primeert op forfait van fiscus

Wie een voordeel geniet waarvoor hij aan zijn vennootschap of werkgever een marktconforme bijdrage betaalt, kan hierop niet worden belast, en al zeker niet op basis van een forfait dat hoger ligt dan de marktwaarde. Experts noemen deze recente rechtspraak baanbrekend. Denk aan zaken zoals rekening-courant, goedkope leningen en ter beschikking stelling van een woning of van gas en stroom. Belastingplichtigen kunnen 5 jaar teruggaan in de tijd.

De forfaitaire raming van voordelen van alle aard steeds meer onder vuur - een stand van zaken... (Lexalert)

"Bedrijfswagen wordt véél duurder"

Niet het mobiliteitsbudget, maar de fiscus zal de motor zijn van een drastische verandering op het vlak van de salariswagens. Zo voorspelt Attentia. Vanaf 2020 treedt de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking, wat een bedrijfsauto uiteindelijk 15 tot 20% duurder kan maken voor de werkgever. Vanaf 2021 zullen ook de nieuwe emissienormen de belastingen op auto's opdrijven. Maar niet iedereen zal de schok op hetzelfde moment voelen.

Is er een groene golf op komst? “In de volgende jaren zal het aantal bedrijfswagens drastisch minderen” (Attentia)

Kortingen voor personeel: een win-win

Eigen goederen of diensten mogen werkgevers met een korting of zelfs gratis aanbieden aan hun werknemers. Het is een voordelige vorm van extra verloning. Denk bijvoorbeeld aan personeel van een kledingketen dat een budget krijgt om te shoppen in de eigen onderneming. Uiteraard stellen zowel de fiscus als de RSZ voorwaarden. Vuistregel: zorg dat het gunsttarief niet meer dan 30% lager is dan de normale consumentenprijs.

Zijn gunsttarieven voor goederen of diensten van de werkgever gunstig voor werknemers? (Partena Professional)

Ploegenarbeid op werven: snel handelen om BV terug te vragen

10/09/2019

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar “werken in onroerende staat op werven”. Bij veel van de duizenden betrokken werkgevers is dit nog niet doorgedrongen, zo melden specialisten. Bovendien is het nog niet te laat om zonder bezwaarschriftprocedure toch nog van de korting te genieten voor het jaar 2018. De fiscus heeft de deadline voor correcties verlengd tot 27 september. Er is dus wel haast bij.

Ploegenarbeid op werven (Securex)

Uitbreiding vrijstelling BV voor ploegenarbeid (Titeca Accountancy op LegalNews.be)

Wegwijs in de CO2-cijfers van nieuwe bedrijfsauto's

Op een bedrijfsvoertuig dat ook mag dienen voor privé-gebruik of voor woon-werkverkeer betaalt de werknemer een belasting op het voordeel alle aard en betaalt de werkgever een maandelijks bijdrage aan de RSZ. In beide gevallen moet je de CO2-uitstoot kennen. Helaas is dat met recente auto's vaak niet eenvoudig, zelfs niet als je er de officiële autopapieren bij haalt. Partena Professional zet de mogelijke situaties op een rij.

Welk CO2-uitstootgehalte voor bedrijfsvoertuigen? (Partena Professional)

Voor de werkgevers zullen bedrijfsauto's nog duurder worden

In 7 jaar tijd is de mediaanprijs van bedrijfswagens gestegen van 24.800 naar 30.150 euro, dat is plus 22%. Zo berekende Acerta. Elektrische auto's en hybrides zijn duurder dan de auto's die zij vervangen. Daarom verwacht Acerta dat de factuur voor de werkgever zal blijven stijgen. Voor de werknemer is de fiscale kost van het privé-gebruik ongeveer gelijk gebleven, omdat de CO2-uitstoot in de jongste 7 jaar met gemiddeld 17% daalde.
 
CO2-uitstoot van bedrijfswagen gedaald met 17% in 7 jaar (Acerta)

Bijkomende gegevens vereist voor vrijstelling sociaal passief

Om van de vrijstelling "sociaal passief" te genieten zal de werkgever jaarlijks een nominatieve lijst van zijn werknemers moeten indienen via Belcotax-on-web. Het aantal gegevens per werknemer is zopas nog verhoogd door een KB. Maar de lijst indienen is voorlopig nog niet mogelijk. Partena Professional geeft een stand van zaken.

Fiscale vrijstelling voor sociaal passief: nominatieve lijsten (Partena Professional)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.