Real Time News
for Human Resources Governance

Strengere procedure BV-korting wetenschappers

De fiscus verstrengt zijn houding inzake de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek. Met ingang van 1 augustus 2023 moet je het onderzoeksproject of -programma bij Belspo aanmelden vooraleer het een aanvang neemt. Belangrijk: tegen die datum moeten nog niet aangemelde lopende projecten en programma’s in orde zijn of de BV-korting stopt.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek... (SD Worx)

België blijft kampioen belasting op arbeid

Nettoloon plus kinderbijslag vertegenwoordigen voor een werknemer met een niet-werkende partner en twee kinderen in België 62,2% van zijn loonkost (patronale bijdragen inbegrepen). In twee andere Oeso-landen is dat nog minder. Een alleenstaande houdt slechts 47% over. Voor deze categorie is België nog maar eens de Oeso-lidstaat (38 landen) met de meest ongunstige loonwig van allemaal.

Les salariés sont doublement frappés par l’inflation (OCDE)

Double blow for workers as inflation drives real wages down and labour taxes up (OECD)

Taxing Wages - Belgium (OECD)

Het cijfer: 275CIK

Heb je vorig jaar een verhoogde kilometervergoeding betaald aan jouw medewerkers, dan is het nu hoog tijd voor de aanvraag van het bijhorende belastingkrediet in het voordeel van de werkgever. De deadline is 31 maart. Surf op MyMinfin naar Mijn interacties > Een formulier invullen > 275CIK. Details

Start meteen met relance-overuren

Zoals gemeld voorziet het sociaal akkoord een verlenging van de 120 "relance-overuren" die fiscaal voordeliger zijn dan het basiscontingent van vrijwillige overuren. Acerta stipt aan dat het niet vereist is eerst het basiscontingent op te gebruiken. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen van meet af aan met relance-overuren te beginnen. Vanaf het eerste overuur geniet men in dit geval van de vrijstelling van overloontoeslag, RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Wat staat er in het sociaal akkoord van de Groep van Tien? (Acerta, zie de passage over Relance-overuren en fiscaal voordelige overuren)

Lees ook: Zijn overuren fiscaal voordelig? (Partena Professional)

Naar hoger netto voor zelfde bruto

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft zijn eerste voorstellen voor een hervorming van het belastingstelsel op tafel gelegd. Premier De Croo wil de bespreking op regeringsniveau nog deze maand afronden. Blikvanger is de verhoging van de nettolonen. Wie 3200 euro bruto verdient, zou op jaarbasis 1660 euro netto meer overhouden. Enkele andere krachtlijnen: een uitbreiding van de werkbonus, de gelijkschakeling van de fiscale en sociale behandeling van de voordelen van alle aard (die in principe zwaarder belast zullen worden) en een nieuw regime van aandelenopties.

Eerste fase bredere fiscale hervorming: minister lanceert voorstel (SD Worx)

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming (nota van minister Van Peteghem, pdf, 16 blz.)

Wat betekent de fiscale hervorming voor u en uw bedrijf? (De Tijd / Netto)

Duidelijkheid over gunstregime voor wetenschappelijke projecten

Aanspraak maken op de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing ten titel van "wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling" kan nog enkel indien het project voor de startdatum is aangemeld bij de overheidsinstantie Belspo. Over het moment van de aanmelding bestond onduidelijkheid. Vaak wachtten werkgevers lang met die formaliteit. Het Hof van Cassatie heeft de knoop doorgehakt.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek: Hof van Cassatie doet uitspraak over datum van aanmelding (SD Worx)

Nieuwe buitenlandse reisforfaits gepubliceerd

Voor het eerst sinds 2018 heeft Buitenlandse Zaken de lijst aangepast die per land de maximale logementsvergoeding (omvat voortaan ook het ontbijt) en forfaitaire dagelijkse vergoeding vermeldt, die de fiscus en de RSZ aanvaarden als kosten eigen aan de werkgever. De logementsvergoeding is het hoogst in de VS, met 390 euro voor een hotelnacht, ontbijt inbegrepen.

Voor het werk naar het buitenland? Nieuwe kostenforfaits gepubliceerd (SD Worx)

Ministerieel besluit van 10 januari 2023 houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan... (pdf uit het Belgisch Staatsblad, 15 februari 2023, inbegrepen de landenlijst)

Ander nieuws van de dag

Fiscale fiches inkomsten 2022: Belcotax is geopend (Securex): de meest courante fiches moeten uiterlijk op 28 februari ingediend zijn

Lees ook: Indieningstermijnen fiches (FOD Financiën)

Educatief verlof/Vlaams opleidingsverlof: aanpassing loonplafond vanaf 1 januari 2023 (SD Worx)

De huidige ontwikkeling van België is onhoudbaar volgens duurzaamheidsrapport (Planbureau, persbericht): het welzijn van onze jongeren blijft er op achteruitgaan en dat zal zwaar wegen op de sociale en economische ontwikkeling van het land

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.