Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfsauto moet elektrisch, laadpalen fiscaal aantrekkelijk

Reeds vanaf 2023 zullen nieuwe bedrijfswagens op diesel of benzine fiscaal minder aantrekkelijker worden. Vanaf 2026 zullen nog enkel elektrische modellen recht geven op aftrekbaarheid. Dat is het voorstel van de minister van Financiën. In lopende contracten wil hij niet inbreken. Bedrijven zullen hun investering in laadinfrastructuur voor meer dan 100 procent van de kostprijs mogen aftrekken en bovendien versneld mogen afschrijven.

Bedrijfswagen blijft aanlokkelijk, als hij maar elektrisch is (De Standaard)

Steunzones anderhalf jaar verlengd

Het gunstig statuut van "ontwrichte zone", beter gekend als steunzone, wordt met 18 maanden verlengd. Het gaat om 7 zones die ooit getroffen werden door een zwaar collectief ontslag. Samen vormen zij een groot deel van het grondgebied. De bedoeling is de investeringen in nieuwe arbeidsplaatsen, die door corona zo goed als stilgevallen waren, opnieuw aan te zwengelen. Per extra arbeidsplaats geniet de werkgever 2 jaar lang van een vrijstelling van 25% op de bedrijfsvoorheffing.

Vincent Van Peteghem prolonge de dix-huit mois la durée des zones d’aide flamandes et wallonnes existantes (Le Soir)

Ander nieuws van de dag

Naar aanleiding van de update van het ministerieel besluit COVID-19, verstrekt de federale regering meer details over het crisis-overbruggingsrecht (persbericht minister Clarinval): de minister slikt zijn belofte in: afspraakwinkels krijgen geen dubbel overbruggingsrecht maar het enkel recht, op voorwaarde dat hun omzetverlies tenminste 40% bedraagt

Lees ook: Welke winkels moeten op afspraak werken? (Securex)

Coronavirus: minnelijke afbetalingsplannen en afschaffing sanctie bij laattijdige betaling voorschotten verlengd voor het 1e en 2e kwartaal 2021 (Group S)

Fiscale rulings voortaan voor iedereen toegankelijk (Securex): de individuele publicatie van de "voorafgaande beslissingen" is voortaan verplicht, zodat het voor andere belastingplichtigen gemakkelijker wordt zich erop te beroepen

Een bonusplan voor volledige jaar 2021 moet ingediend zijn voor eind april (FOD Werk)

Thuiskantoor en tussenkomst van de werkgever

Stel dat een thuiswerkend personeelslid zijn eigen tweede computerscherm, printer en/of scanner gebruikt voor het werk. Als werkgever kan je dan tussenkomen in de kosten. Aan welke voorwaarden dient deze tussenkomst te voldoen om een niet-belastbare onkostenvergoeding te zijn? Uitleg bij Partena Professional.

Professioneel gebruik van een eigen tweede computerscherm, printer en/of scanner: welke vergoeding? (Partena Professional)

Thuiswerkkosten: RSZ volgt fiscus

Goed nieuws. De RSZ schaart zich volledig achter de recente fiscale omzendbrief over de tussenkomsten van de werkgever voor structurele thuiswerkers. Die circulaire bevat enkele belangrijke nieuwigheden. Bij twijfel over wat nu wel of niet wordt aanvaard, zo schrijft de RSZ, kijkt de werkgever best naar de fiscale omzendbrief.

Vergoeding voor thuiswerk (RSZ, administratieve instructies)

Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk (Fisconet plus, FOD Financiën)

Lees ook: Fiscus bekijkt thuiswerk met nieuwe ogen (HR Alert, 2 maart 2021)

Fiscus bekijkt thuiswerk met nieuwe ogen

Een structurele thuiswerker is voor de fiscus voortaan ook iemand die 2 uren later naar kantoor vertrekt om de ochtendspits te vermijden. Als werkgever mag je voortaan zijn of haar thuiskantoor en computermateriaal bekostigen. Dit zijn enkele van de nieuwigheden in een zopas verschenen fiscale circulaire over de werkgevers-tussenkomsten bij thuiswerk. De circulaire trad gisteren, 1 maart, in werking. Het gaat niet om een tijdelijke, corona-gebonden regeling. Eerder gedane kosten zullen nog worden geaccepteerd.

Werkgeverstussenkomst bij thuiswerk: fiscus licht spelregels toe  (SD Worx)

Ander nieuws van de dag

Amper extra jobs, wel sociale subsidies voor miljonairs (De Standaard): terwijl de bonden vechten voor iets meer dan 0,4% opslag gespreid over 2 jaar, komt een audit van het Rekenhof aan de oppervlakte die uitwijst dat de vrijstelling van sociale bijdragen voor de eerste werknemer wordt gebruikt om miljonairslonen vrij van RSZ uit te keren, levenslang...

Werken met werknemers of zelfstandigen uit het buitenland (FOD Werk)

Checklist - telewerk NAR-cao 149 (Liantis, pdf, 1 blz.)

In buitenland gelegen onroerende goederen: nieuwe bepaling belastbare basis (SD Worx): wanneer een vennootschap huur betaalt aan de bedrijfsleider voor een onroerend goed in het buitenland en die huur een bepaald plafond overschrijdt, zal de fiscus voortaan die huurgelden herkwalificeren in een bezoldiging

-65% gepresteerde uren in horeca in januari (Partena Professional): studenten en flexijobbers betalen het gelag

Working conditions and sustainable work (Eurofound, persbericht en link naar pdf van 80 blz.): de gestage verbetering in de arbeidsomstandigheden in de EU in de afgelopen 20 jaar dreigt in 20 maanden tenietgedaan te worden door covid-19

Mondmaskers en handgel: RSZ en fiscus leggen regels vast

De werkgever kan niet tussenkomen in de kost van mondmaskers die de werknemer zelf aankoopt. Hij mag evenmin een forfaitair bedrag toekennen voor de aankoop ervan. De maskers moeten door de werkgever in natura ter beschikking worden gesteld in een aanvaardbare hoeveelheid. Voor het thuis wassen van stoffen mondmaskers door de werknemer is een kostenvergoeding van hoogstens 0,20 euro per week aanvaardbaar.

Coronavirus: zijn door de werkgever ter beschikking gestelde of terugbetaalde mondmaskers en handgels voordelen in natura? (Group S)

Ploegenarbeid: duidelijkheid over loonlastenverlaging

Ploegenarbeid geeft recht op een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Maar wat is ploegenarbeid precies? Daarover brengen twee arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen meer duidelijkheid dan de wet zelf. Als werkgever kan je die arresten zelfs als een soort van checklist hanteren.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing: ploegenarbeid bij wegenwachters en buschauffeurs (Ella / SD Worx)

Wij gebruiken cookies om jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Wij plaatsen ook analytische, advertentie- en socialemediacookies; klik op Meer informatie om deze te weigeren.