Real Time News
for Human Resources Governance

Belastingvrij rijden met een Porsche, het kan

Een bedrijfsleider die zijn kantoor thuis heeft, en dus geen woon-werk verplaatsingen doet, bekwam bij de fiscus een ruling die hem vrijstelt van VAA-belasting op de Porsche Carrera waarmee hij zijn professionele verplaatsingen doet. Het is de fiscus die moet aantonen dat een bedrijfswagen ook privé wordt gebruikt.

De ruling geldt uitsluitend voor de betrokken bedrijfsleider, iemand anders kan er zich dus niet op beroepen. De betrokkene beschikt ook over twee privéwagens.

Tekst en uitleg in Rijdt elke bedrijfsleider straks gratis met een Porsche? (Securex).

Firmawagens: de soap blijft duren

Zonder bron te vermelden signaleert SD Worx dat de fiscale CO2-uitstootnorm voor diesels onveranderd zou blijven en dat die voor de auto's op benzine of LPG lichtjes zou stijgen, wat goed nieuws zou zijn voor de gebruikers van een bedrijfswagen. De vrees van de sociale secretariaten voor een hogere belasting zou dus voorbarig zijn.

Afwachten lijkt de boodschap, want misschien steekt de begrotingscontrole nog een stok in het wiel. Bovendien dreigen nog steeds complicaties in verband met de bedrijfsvoorheffing.

Berekening voordeel alle aard bedrijfswagen: wat is er aan de hand? (SD Worx)

Goedkope leningen

Op de valreep zijn vandaag wel de referentierentevoeten voor de berekening van het voordeel alle aard voor renteloze of goedkope leningengepubliceerd. De betrokken fiches moeten uiterlijk morgen (!) worden ingediend.

De details staan in het artikel Voordelen van alle aard renteloze en goedkope lening 2012 gepubliceerd op Lexalert.

Gebruikers van firmawagen krijgen te veel loon

Andermaal heeft het regeringsgeklungel met de bedrijfswagens voor gevolg dat 400.000 lonen moeten herberekend worden, op zijn minst al voor januari en februari. Vele gebruikers van een firmawagen mogen zich verwachten aan een verlaging van hun nettoloon met terugwerkende kracht, aldus de boze Unie van Sociale Secretariaten.

De oorzaak is dat voor het jaar 2013 de CO-coëfficiënt voor het berekenen van het fiscale voordeel van alle aard nog steeds niet is bepaald. De USS gaat er van uit dat de coëfficiënt in het nadeel van de belastingplichtigen zal worden aangepast.

De USS stuurde hierover het volgende persbericht naar buiten: Gebrekkige fiscale reglementering voor de bedrijfswagens treft opnieuw 400.000 werknemers

35% wil meebetalen voor mooiere firmawagen

35% van de werknemers is bereid zelf bij te dragen om met een duurdere firmawagen te mogen rijden. Eén werkgever op 5 heeft vorig jaar zijn car policy herschreven, haast altijd was dit de taak van HR. En de helft hoopt te besparen op brandstof en verzekeringen via opleidingen in defensief rijgedrag.

Dit zijn enkele resultaten van de Company Car Policy 2012-2013’ survey van AON.

Een korte samenvatting staat in het artikel Verrassende tendensen in AON-survey (Fleet & Business).

Een grondigere bespreking vindt u in Fleet managers mikken op groener, zuiniger en veiliger rijgedrag (Industrie.be).

Geen logboek meer nodig vanaf 5 bedrijfswagens

Heeft uw onderneming 5 of meer bedrijfswagens, dan aanvaardt de fiscus dat het privé gebruik forfaitair wordt bepaald op 35%. Het gedetailleerd bijhouden van professionele ritten is dan niet nodig. In een concreet geval stelde de fiscus een bedrijfsleider vrij van de belasting VAA omdat hij voor zijn privé verplaatsingen de auto van zijn vrouw gebruikt.

Deze twee, en nog drie andere fiscale actualiteiten, o.m. over de zgn. snoepreisjes, somt HDP op in het artikel Fiscale aspecten 'voordelen van alle aard' - 5 fiscale weetje en uitspraken.

 

 

Siemens gaat voor groenere en flexibele mobiliteit

Bij Siemens kunnen medewerkers voortaan gebruik maken van de Brusselse stadsfietsen Villo, van een pool van elektrische wagens en van de website carpoolplaza. De werknemers krijgen een korting bij de aankoop van een fiets en de gebruikers van een firmawagen kunnen hun mobiliteitsbudget anders invullen.

Meer uitleg in het persbericht Siemens België innoveert met een flexibeler en groener mobiliteitsconcept.

Firmawagens: eindelijk database met prijzen

Om het voordeel alle aard bedrijfswagen te berekenen moet de kataloogwaarde gekend zijn. De FOD Financiën heeft toegang gekocht tot de database van sectororganisatie Federauto en heeft een formulier online geplaatst waarmee iedereen de berekening kan aanvragen; het antwoord komt per e-mail.

Goede toelichting staat in het persbericht van de FOD Financiën Hulp bij de berekening van het voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen.

Daar staat gelukkig ook de hyperlink naar het webformulier, dat volstrekt onvindbaar is voor wie zelf op zoek gaat op de site van de FOD.

In periode zonder loon geen recht op firmawagen

Wanneer een werknemer geen loon ontvangt omdat zijn arbeidsovereenkomst geschorst is, dan moet hij in principe zijn bedrijfsauto inleveren. Dat gaat dan om ziekte na de periode van gewaarborgd loon, voltijds tijdskrediet, ouderschapsverlof, thematische verloven en tijdelijke werkloosheid.

Bij gedeeltelijke schorsing, vakantie, feestdagen... heeft de werknemer recht op de bedrijfswagen die hem is toegekend.

Acerta zet de regels nog eens op een rij in het artikel Bedrijfswagens tijdens een geschorste arbeidsovereenkomst.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.