Real Time News
for Human Resources Governance

Zou u een BMW afgeven voor 200 euro?

Uw bedrijfswagen inruilen voor extra loon is geen goed idee, tenzij u die vierwieler kunt missen. SD Worx sloeg aan het cijferen. Bij gelijkblijvende fiscaliteit en totaalkost voor de werkgever levert het afstaan van een BMW 318d (zonder tankkaart) per maand 200 euro netto méér op, een VW Golf dus nog minder. Vergeet dus maar de 450 euro waarvan in de voorbije dagen sprake was.

Bedrijfswagen inruilen voor extra netto loon niet voordeliger (SD Worx)

"Bedrijfswagen inruilen voor 450 euro netto"

De federale regering heeft haar beleidsverklaring voorgesteld.  De details zijn nog verre van duidelijk, maar het ziet ernaar uit dat wie zijn bedrijfsauto opgeeft, zal kunnen rekenen op een netto loonsverhoging van 450 euro per maand. Anderzijds zullen de werkgevers een belasting moeten ophoesten van 250 euro per jaar voor elke tankkaart die zij toekennen.

Waarom Touring de belasting op tankkaarten een slecht idee vindt (hln.be)

Budget fédéral: l'impact concret des décisions (La Libre)

Uw volgende bedrijfswagen kan een hybride zijn

Net zoals op de particuliere markt, is bij de bedrijfswagens de diesel aan zijn zwanenzang begonnen. De benzinemotor komt terug. Nog opmerkelijker is dat de hybrides afstevenen op een aandeel van bijna 20% in 2020. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Fleet managers signaleren ook een stijgende interesse voor mobiliteitsbudgetten.

Fleetbarometer: de geplande verdwijning van diesel en downsizing (Link2Fleet)

Wat u zeker moet weten over carpoolen

Juist toegepast, kan carpoolen naar het werk erg interessant zijn. Wordt een privéwagen gebruikt, dan mag u zowel de chauffeur als zijn passagier(s) een vergoeding betalen; de vergoeding is belastingvrij zolang zij niet hoger is dan de prijs van een treinticket in eerste klasse. Organiseert u zelf carpooling met een bedrijfsauto, dan wordt die auto een vrijgesteld sociaal voordeel. Gedetailleerde uitleg bij Securex.

Al carpoolend het nieuwe schooljaar in? (Securex)

Fiscus aanvaardt loonsubstitutie

De Rulingcommissie heeft ingestemd met een loonsysteem waarin tot 10% van het loon wordt vervangen door voordelen van alle aard die fiscaal gunstig behandeld worden. In dit concrete geval ging het om een zorgvuldig opgebouwd en geargumenteerd mobiliteitsbudget voor werknemers zonder bedrijfswagen. De beslissing van de Rulingcommissie kan cafetariaplannen een nieuwe impuls geven.

Heldere en gedetailleerde uitleg in Kan loon vervangen worden door een mobiliteitsbudget? (HrWorld)

Lees ook Invoering mobiliteitsbudget - Komt het er nog van? (Securex)

"Bedrijfsauto afschaffen? Ja, mits voorwaarden"

Bedrijfswagens veroorzaken gedragsveranderingen, onder meer extra privé verplaatsingen, die de samenleving elk jaar 900 miljoen euro kosten bovenop de andere kosten van het systeem. Dat becijferde het Planbureau. De minister van Werk heeft meteen gereageerd: hij wil de afschaffing van de firmawagens enkel overwegen als een ander, gelijkwaardig voordeel in de plaats zou komen.

De samenvatting van de studie staat te lezen op de site van het Planbureau: Het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens heeft een grote invloed op het mobiliteitsgedrag, met aanzienlijke maatschappelijke kosten.

U kan de samenvatting, aangevuld met grafieken, ook downloaden in pdf-vorm.

"Files? Werkgevers moeten thuiswerk promoten"

Voor elke bedrijfsauto staan er in de files meer dan 5 privéwagens. De firmawagens "aanpakken" zal dus niet erg veel veranderen aan het tergende mobiliteitsprobleem, zo blijkt uit een Securex-onderzoek. Wat dan wel? "Thuiswerk promoten en snel werk maken van een wettelijk kader voor glijdende uren."

In Wallonië rijdt 70% van de werknemers met de eigen auto naar het werk, in Vlaanderen 61%. Van de werknemers in Brussel gebruikt slechts 1 op 4 zijn privéwagen om te gaan werken. Gemiddeld 11% van de werknemers gaat met de bedrijfswagen naar het werk.

60% van de werknemers gebruikt privéwagen voor woon-werkverkeer (persbericht Securex)

Privégebruik firmawagen zwaarder belast

Het privégebruik van een bedrijfswagen wordt fiscaal iets duurder. Een voorbeeld: wie rijdt met een diesel van 25.000 euro met een CO2-uitstoot van 105 g/km zal in 2016 belast worden op een voordeel alle aard van 1521 euro, 43 euro meer dan dit jaar. Het Staatsblad heeft gisteren de nieuwe coëfficiënten gepubliceerd die dienen voor de berekening.

Voordeel van alle aard (VAA) bedrijfswagen : coëfficiënt CO2-uitstoot voor 2016 (Group S)

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen. Er zijn wel adders onder het gras. Denk aan lager vakantiegeld of een lager pensioen.

Bedrijfswagens voor iedereen en files voor iedereen (De Tijd, opiniestuk door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis)

‘Maar neen, niet iedereen zal voor bedrijfswagen kiezen’ (De Standaard)

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.