Real Time News
for Human Resources Governance

Helft van de arbeidstijd wordt verbeuzeld

Een recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk bracht aan het licht dat zakenmensen er slechts in slagen 3 uur en 50 minuten per dag effectief werk te verrichten. Het gaat zover dat ze hun tijd het nuttigst besteden terwijl ze pendelen tussen woning en werk. Meer dan de helft van de uren op kantoor gaat naar het beantwoorden van niet noodzakelijke telefoontjes en e-mails, sukkelen met de PC en andere distracties. Luxewagenproducent Cadillac steunt op deze resultaten voor de lancering van Backseat Boardroom, een auto met chauffeur, die kan dienen als mobiele denktank.

RSZ controleert doorverkoop van firmawagens

Uit een proces in Antwerpen is gebleken dat de RSZ optreedt wanneer hij van mening is dat een werkgever een goed onder de prijs heeft doorverkocht aan een werknemer. Het verschil tussen de verkoopprijs en de werkelijke waarde wordt beschouwd als een verdoken loon waarop SZ-bijdragen verschuldigd zijn. In dit concrete geval ging het om een firmawagen. De RSZ verloor het proces omdat hij volgens het Arbeidshof niet had bewezen dat de werkelijke waarde hoger was dan de betaalde. De RSZ had nagelaten de staat van het voertuig te laten vaststellen, en had zich enkel beroepen op een cataloguswaarde.

Bedrijfsauto en 40-dagen regel: veel extra werk

Naar aanleiding van een nieuwe verduidelijking door de minister van Financiën publiceert Securex een cijfervoorbeeld over de toepassing van de 40-dagen regel inzake bedrijfswagens. Het artikel concludeert o.m.: "In deze hypothese kunnen we besluiten dat de werknemer er allicht belang bij heeft zich op 1 januari van het aanslagjaar te begeven naar een vaste plaats van tewerkstelling op meer dan 125 km van zijn plaats van tewerkstelling. Zo kan hij genieten van de vrijstelling voor een lange verplaatsing. (...) Tot besluit kunnen we stellen dat deze maatregel niet tot buitengewone belastinginkomsten zal leiden, maar zeker tot een aanzienlijke toename van het werk voor de werkgevers en de sociale secretariaten."

RECHTSPRAAK: Brokkenrijder moet betalen

Een chauffeur in loondienst had vijf ongevallen gehad met de vrachtwagen van het bedrijf. De werkgever pikte dit niet langer en vorderde de schade terug. Hij kreeg gelijk van het Arbeidshof. Voor twee ongevallen kon de werkgever geen schuld van de werknemer aantonen. Van de overige drie ongevallen vond het Hof dat ze, elk op zichzelf bekeken, weliswaar slechts een lichte fout uitmaakten, maar dat hun herhaling wees op een gebrek aan beroepsernst. De chauffeur werd veroordeeld tot het betalen van de schade veroorzaakt door deze drie ongevallen.

Bedrijfswagens: 40-dagen regel in de praktijk

De minister van Financiën verduidelijkte de toepassing van de 40-dagen regel die gehanteerd wordt bij de berekening van het fiscaal voordeel dat voortvloeit uit het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Zo blijkt dat dit voordeel in sommige gevallen pro rata moet worden berekend. Gevolg: wanneer het gaat om een werknemer die op verschillende plaatsen actief is, moet de werkgever het gebruik van de wagen nauwkeurig bijhouden.

Kosten van wagenpark gaan binnenkort fors omhoog

Fleetwagens worden op 1 april duurder voor veruit de meeste bedrijven. De reden is dat op die dag de nieuwe fiscale aftrekbaarheidsregels van toepassing worden op alle bedrijfswagens. Securex legt de nieuwe situatie uit, wijst op de praktische gevolgen en biedt een geactualiseerd overzicht van de autokosten voor werkgevers.

Nieuwe bedragen voor privé-gebruik van bedrijfswagen

In het Belgisch Staatsblad zijn de officiële bedragen gepubliceerd voor de berekening van het fiscale voordeel in natura dat ontstaat door het privé-gebruik van een bedrijfswagen. Het laagste voordeel dat men kan aangeven (auto van 5 fiscale pk, 5000 km) is 987,50 euro; vorig jaar was dit 968 euro. Wie een bedrijfswagen van 19 fiscale pk of meer ook voor persoonlijk gebruik bestuurt en 7500 km aangeeft, zal belast worden op een voordeel van 2316 euro, dat is 45,5 euro meer dan in 2007.

Franse HRD verdient gemiddeld 58.000 euro

In Frankrijk verdient een human resources directeur bruto per jaar tussen 40.000 en 80.000 euro. Het gemiddelde bedraagt 58.000 euro. Netto, na belastingen en sociale zekerheid, blijft van deze bedragen wel meer over dan in België. Acht procent heeft een bedrijfspensioenplan, 27 procent rijdt met een auto van de zaak en meer dan 60 procent krijgt een laptop en/of een gsm. De gegevens staan in een onderzoek van de Observatoire des Salaires en Focus RH.

Fileprobleem kan jobhoppen doen toenemen

Velen die met de auto naar het werk rijden, zijn het vastlopende verkeer hartsgrondig beu. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van dagblad Het Nieuwsblad door IVOX. 1.050 inwoners van Vlaanderen werden ondervraagd. Eén op de acht staat minstens één keer per dag met zijn auto in de file. 35 procent van wie werk heeft, zou van job veranderen als dat zou helpen aan de files te ontsnappen. Een derde hiervan wil desnoods een job aanvaarden die minder betaalt.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.