Real Time News
for Human Resources Governance

Bedrijfsvoorheffing bedrijfsleiders alweer in vizier van fiscus

Vanaf deze maand gaat de fiscus opnieuw scherper toezien op de betaling van bedrijfsvoorheffing op de lonen en voordelen van alle aard van bedrijfsleiders. Zo dient bijvoorbeeld de BV op het voordeel alle aard elke maand te worden berekend en doorgestort. Niet-naleving stelt zowel de onderneming als de bedrijfsleider bloot aan sancties.

Bedrijfsleiders en hun bedrijfsvoorheffing: controles op komst (Securex)

Werkgever worden is niet moeilijk en verhoogt de winstmarge

Boodschap aan de 760.000 eenmansbedrijven in dit land: een eerste werknemer in dienst nemen is niet zo omslachtig of riskant als men vaak denkt, en het verhoogt de winstmarge, de solvabiliteit en de overlevingskans. Dat blijkt uit een nauwgezette opvolgstudie van Partena Professional bij ongeveer 1000 zelfstandigen die in 2016 werkgever werden.

Een eerste werknemer zet turbo op omzet (+44%) en winstmarge (+63%) (Partena Professional)

Belastingvrij rijden met een Porsche, het kan

Een bedrijfsleider die zijn kantoor thuis heeft, en dus geen woon-werk verplaatsingen doet, bekwam bij de fiscus een ruling die hem vrijstelt van VAA-belasting op de Porsche Carrera waarmee hij zijn professionele verplaatsingen doet. Het is de fiscus die moet aantonen dat een bedrijfswagen ook privé wordt gebruikt.

De ruling geldt uitsluitend voor de betrokken bedrijfsleider, iemand anders kan er zich dus niet op beroepen. De betrokkene beschikt ook over twee privéwagens.

Tekst en uitleg in Rijdt elke bedrijfsleider straks gratis met een Porsche? (Securex).

Huurinkomsten van bedrijfsleiders in 2012

19/03/2012

Indien uw onderneming een pand huurt dat eigendom is van de zaakvoerder, dan dient deze laatste hierop inkomstenbelasting te betalen voor zover het huurbedrag een bepaalde grens overschrijdt. De revalorisatiecoëfficiënt in deze formule is zopas voor dit jaar vastgesteld op 4,10.

Uitleg en een concreet voorbeeld in het artikel Huurvoordelen van bedrijfsleiders aangemerkt als beroepsinkomsten - Revalorisatiecoëfficiënt voor inkomstenjaar 2012 op de site van Randstad Sociaal Secretariaat.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.